müteşabih ayetler muhkem ayetler

kuran'daki hükümler, iman edenler tarafından rahatlıkla anlaşŸılabilecek ve uygulanabilecek biçimde açık ve sade bir üslupla anlatılmışŸtır. bunlara muhkem ayetler adı verilir. muhkem ayetler, kuran'da bildirildiğŸi üzere "kitabın anası" yani temelidir. muhkem ayetler dışŸında kuran'ın bir de müteşŸabih ayetleri vardır. müteşŸabih ayetler, çeşŸitli teşŸbih ve benzetmeli anlatımlar içeren ayetlerdir. müteşŸabih ayetler, kuran hakkında bilgisi olmayan ya da art niyetli kişŸiler tarafından tamamen çarpıtılıp, olmadık manalarda yorumlanabilir. bu durum kuran'da şŸöyle açıklanır:

sana kitabı indiren o'dur. o'ndan, kitabın anası olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğŸerleri ise müteşŸabihtir. kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşŸabih olanına uyarlar. oysa onun tevilini Allah'tan başŸkası bilmez. ilimde derinleşŸenler ise: "biz ona inandık, tümü rabbimizin katındandır" derler. temiz akıl sahiplerinden başŸkası öğŸüt alıp-düşŸünmez. (al-i imran suresi, 7)

müteşŸabih ayetlerin anlamları Allah katındadır. bu anlamlar dışŸında yapılan yorumlar ise ayetin anlamını kesinlikle yansıtmazlar. tarih boyunca kuran'daki müteşŸabih ayetleri çeşŸitli çarpık amaçları ve beklentileri doğŸrultusunda yorumlayan sapkın kişŸiler, mezhep ve akımlar çıkmışŸtır. bunun fitne olduğŸu ve ancak kalplerinde kayma olan yani doğŸru yoldan sapan, imandan çıkan kimselerin bu yola başŸvurdukları ayette bildirilmişŸtir.
ayrıca ayette, müteşŸabih ayetlerin yorumunu ancak Allah'ın bildiğŸi de belirtilmişŸtir. Allah dilediğŸine bu ayetlerin yorumuyla ilgili ilmi verebilir. ancak iman edenler kendilerine ilmi gelmeyen müteşŸabih ayetlerin tümüne inanırlar, kalplerinde eğŸrilik olanların ve fitne çıkaranların yaptıkları gibi ayetler hakkında sapkın yorumlar getirmeye tevessül etmezler.

devamını gör...
''kendileri ile amel edilen nasihler, başka bir ifadeyle hükmü sabit olanlar muhkem, kendileri ile amel edilmeyenler ise müteşabih'tir"

"helal ve haramları bildiren ayetler muhkem, diğer ayetler müteşabihtirler."

"alimlerce anlamı bilinenler muhkem, Allah'ın anlamını kendisine sakladığı ayetler müteşabihtir."

"tek anlamı olanlar muhkem, birden fazla anlamı olanlar miitcşabihtir.â“
"tek bir yoruma müsait olan ayetler muhkem, birden fazla yoruma müsait oları ayetler müteşabihtir."

"muhkem ue müteşabih ayırımı kıssalarla ilgilidirâ“.
"amele konu olan ayetler muhkem, imana konu olan ayetler müteşabihdir,"


http://www.tevhidnesli.de/8...
devamını gör...
bediüzzaman ın müteşabih ayetlerin tefsiri ile ilgili bir yorumu:

kur'ân'ın âyetlerinin içiçe girmiş daireler halinde genişleyen mânâları vardır. bunlar birbirini kesen değil, merkezleri aynı olan dairelerdir. tıpkı durgun bir havuza atılan taşın etrafında gitgide genişleyen halkaların oluşması gibi. asıl merkezi mânâ sarih mânâ olup, diğerleri genişleyen maksatlar durumundadır. yahut onlar ağacın genişleyen halkaları gibidirler. ağaç ne kadar geniş gövdeli olursa o kadar kıymetli olur. bir ağaca dışarıdan baktığımızda onun gövdesini ve dallarını görürüz. oysa derinde onun kalın kökleri, daha ötede binlerce kılcalları vardır. kur'ân âyetlerinin de sathi, derinliği, kökleri ve kılcalları vardır.
devamını gör...
âli imran suresinin 7. ayetinde bahsi geçen ayetlerdir. müteşabih ayetlerin peşine düşenlerin kimler olduğu ve maksatları ayette bellidir. ayet aşağıda ve peşine düşenler de aşağıdadır. tevafuk öyle dolaşırken bir yazayım dedim ve sonuç aşağıdaki resimdedir.

''sana kitabı indiren o’dur. onun (kur’an) bir kısım âyetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. halbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek pâyeye erişenler. derler ki: ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar.''

ekseri olarak, bu ayetler hakkında konuşanlar; mehmet okuyan, mustafa isyanoğlu, abdülaziz bayındır, edip yüksel, adnan oktar, yaşar nuri, iskender evrenseloğlu. hayret caner taslaman'ı göremedim ama zaten üstadı adnan oktar konuşmuş.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar