muzır madde

#haber  #özgürler 

küçükleri neşriyattan koruma kanununda ifade edilen maddeye göre;

"heyetçe tetkik edilerek küçüklerin maneviyatı için muzır  olduğuna karar verilen kitap, mecmua ve mevkut risalelerin isimleri bir liste halinde maarif vekaletine tevdi olunur.

bu listenin bir sureti maarif vekaletinden adliye vekaletine gönderilir ve bu tarikle müddei umumiliklere tebliğ edilir. listeye dahil olan eserlerin sahiplerine en büyük mülkiye makamlarınca tebligat yapılır. bu tebligat üzerine eser sahiplerinin ellerinde mevcut eserlerinin ilk sahifelerine “tahdidata  tabidir” damgasını vurmaları mecburidir."
1117 sayılı kanun 4. madde

yani buna göre artık çocuklar için uygun olmayan yayınlara; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu gerekçesiyle açık bir şekilde satılamayacak, bak bu kitap yeni geldi diye çocukların gözüne sokulmaya çalışılmayacak.

kanunlar dışında hepimizin yer yer canını sıkan ve muzır oluşuyla şirinlik katmayan her madde buna dahildir...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar