bütün nüfus-u emmare namına söylenmiş cümle.üstad bediüzzaman hazretleri bu cümle ile alakalı olarak 21. sözü te'lif eylemiş. bir kısmı şu şekildedir:

bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: "namaz iyidir. fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. bitmediğinden usanç veriyor."

o zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim, işittim ki, aynı sözleri söylüyor. ve ona baktım, gördüm ki, tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. o vakit anladım, o zât, o sözü bütün nüfûs-u emmârenin nâmına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. o zaman, ben dahi dedim: "mâdem nefsim emmâredir. nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. öyle ise nefsimden başlarım."

dedim: ey nefis! cehl-i mürekkeb içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil "beş ikaz"ı benden işit.

birinci ikaz

ey bedbaht nefsim! acaba ömrün ebedî midir? hiç kat'î senedin var mı ki, gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın?

sana usanç veren,tevehhüm-ü ebediyettir. keyf için ebedî dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. eğer anlasa idin ki, ömrün azdır, hem fâidesiz gidiyor; elbette onun yirmi dörtten birisini, hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medâr olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddî bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur.

ikinci ikaz

ey şikemperver nefsim! acaba, her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin; sana onlar usanç veriyor mu?

mâdem vermiyor; çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. öyle ise, hâne-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdâsı, ruhumun âb-ı hayatı ve latîfe-i rabbâniyemin hava-i nesîmini cezb ve celb eden namaz dahi seni usandırmamak gerektir.

evet, nihayetsiz teessürât ve elemlere mâruz ve mübtelâ ve nihayetsiz telezzüzâta ve emellere meftun ve pürsevdâ bir kalbin kût ve kuvveti, herşeye kâdir bir rahîm-i kerîmin kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir.

evet, şu fânî dünyada kemâl-i sür'atle vâveylâ-i firâkı koparan giden ekser mevcudâtla alâkadar bir ruhun âb-ı hayatı ise, herşeye bedel bir ma'bud-u bâkînin, bir mahbub-u sermedînin çeşme-i rahmetine, namaz ile teveccüh etmekle içilebilir.

evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezelî ve ebedî bir zâtın aynası olan ve nihayetsiz derecede nâzik ve letâfetli bulunan zîşuur bir sırr-ı insanî, zînur bir latîfe-i rabbâniye, şu kasâvetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümâtlı ve boğucu olan ahvâl-i dünyeviye içinde, elbette teneffüse pekçok muhtaçtır. ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir.
..
...
.... diye gider.

devamını merak eyleyenler sözler kitabındaki 21. söze müracaat etsinler inşaallah.
devamını gör...
--- alıntı ---

halbuki, namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. hem, cisme de o kadar ağır bir iş değildir. hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. bu sûrette bütün sermâye-i ömrünü âhirete mal edebilir. fânî ömrünü bir cihette ibkâ eder.

--- alıntı ---
devamını gör...
gün içerisinde toplamda en fazla 1 saati alacak ibadet için azdır...

namazı kıl ki, kalan 23 saatte de yaptıkların ibadet kapsamına alınsın...
devamını gör...
namaz iyidir fakat namaz sadece senin günde 5 vakit yaptığın kişisel ibadet değildir. o işin şeklen kısmıdır.

asıl namaz Allah ın emrettiğini yerine getirmek için yapılan mücadeledir. yani her işi onun rızasıyla yapmaktır.

işte bu Allah ı anmaktır.

torpil, rüşvet, yandaşçılık, yalamsarlık, yalan, hile, haksız kazanç, haksız rekabet yaparak ( günlük yaşantında Allah ı anmayarak) yapılan 5 vakit kişisel ibadetler insana zarardan başka fayda sağlamaz.

çünkü insanların gözünden islam'ı umut olmaktan çıkarmak kadar büyük bir zulum olamaz.
devamını gör...
namazın olayını anlamayan müslüman beyanatı. sanıyor ki Allah sümme haşa ego yapıyor, kendine tapılmasından -tövbeler olsun- haz duyuyor. tipik basit insani vasıflarını inandığı tanrıya yükleme hatası...

oysa namaz senin içindir müslüman! bak ne diyorum. senin içindir! sana farz kılınmasının en büyük nedeni ne biliyor musun? senin günde 5 vakit Allah'ın huzuruna çıkacağını bilmen. bu 5 vakit aralarında kendini pislikten, Allah'ın men ettiklerinden alı koyman. pislik yapmadan önce bir sonraki vakitte Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağının kafana dank etmesi. 7 - 24 hesap verme mükellefliğinin bilincinde olman ! 5 vakit ayık olman. gözlendiğini ensende hissetmen. bu yüzden pislikten, fenalıktan uzak durman !

çok mu geldi, kıyamam. oysa üçün beşin peşinde, hazzın peşinde koşmak daha tatlış geliyor değil mi ? yerim seni tatlış.
devamını gör...
namaz; iki vakit arasında dik duruşunu muhafaza etmektir. namaz; iki vakit arasında hududullaha riayet etmektir. namaz; yetimin seni gördüğünde sevinmesidir. namaz; komşunun senin elinden ve dilinden emin olmasıdır. namaz; iki vakit arasında insanlığını muhafaza etmendir...
namaz bu ilkeleri gözettiğini, emir tekrarını yapmak üzere camide içtima düzenine geçip, (yada evde/işyerinde/ arzın herhangi temiz bir yerinde) rabb'ine tekmil vermektir.
emrettiğin üzere yaşamak kulluk vazifemi yerine getirmek şuur ve bilinciyle senin önünde bir şahsiyet olarak dikiliyorum (kıyam). sadece senin önünde eğiliyorum (rüku). hatta yere kapanıyorum (secde). çünkü dik duruşum sana karşı değil.
sayısı da hakim olan sensin; hükmünde tam isabetli olan sensin.
ve وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
Allah ve rasul’ü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadın o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. her kim Allah ve rasul’üne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. ahzab-36.
iman ettim, itaat ediyorum.
devamını gör...
sunnetleri kılmasan çok kısa aslında. 2 sabah, 4 öğle, 4 ikindi, 3 akşam ve 4 yatsı. 17 rekat namaz totalde abdestleri dahil maksimum yarım saati alıyor. günde elimize aldığımız telefonu kullanma suremiz türkiye olarak 6-8 saat diye biliyorum. zor olan namaz degil nefis. nefis bisi yani.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar