nominalizm

1. (Tematik)
genel kavramları gerçek saymayıp birer addan ibaret bulan öğŸreti... nominalizme göre genel kavramlar(tümeller), bir takım seslerden başŸka bir şŸey değŸildirler, bunlar insanların düşŸünce biçimlerine yakışŸtırdıkları birer addır ve hiçbir gerçeklikleri yoktur.

xı. yy da compregne papazı rascelin tarafından ortaya atılan bu düşŸünce kiliseyi büyük bir ölçüde etkiledi. ã‡ünkü bütün dinler temel kavramlar üzerine kuruluydu ve bu düşŸünce böylece dini gerçek saymıyordu. bu yüzden orta çağŸ boyunca nominalizmi savunan kişŸiler ve buna karşŸın genel kavramlarının gerçek olduğŸunu savunan â“gerçekçilerâ”arasında kavgalar, tartışŸmalar olmuşŸtur.

platoncu ve aristotelesçi gerçekçiliğŸin bağŸnaz dinsel inançlarla bir arada düşŸünüldüğŸü orta çağŸda nominalizm dinsel sapkınlık olarak nitelendirildi. ama dinsel sonuçlar bir yana, nominalizm, platoncu gerçekçiliğŸi düşŸünmenin ve genel terimler kullanarak konuşŸmanın ön gerçeğŸi olduğŸu savını reddeder. ã–te yandan aristotelesçi gerçeklik kabul edilmiyor gibi görünse de thomas hobbes gibi ılımlı düşŸünürler tikeller arasında bazı benzerlikler olabileceğŸini ve bunları tanıtlamak için genel bir sözcüğŸün kullanılacağŸını yoksa konuşŸma ve düşŸünmenin olanaksız olduğŸunu ileri sürerler

adcılık her ne kadar düşŸünmeyi ve konuşŸmayı zihinsel imgeler ya da dinsel terimler gibi simgelerle açıklıyorsa da düşŸüncenin simgelerin doğŸru kullanımının ötesinde kalan yanı adcılığŸı bir tür kavramcılığŸa yöneltir. bu nedenle kavramcılık arasındaki fark açık seçik belli olmaz.
http://www.felsefe.gen.tr/n...
devamını gör...
2. (Tematik)
genel kavramları gerçek saymayıp birer addan ibaret bulan öğreti... nominalizme göre genel kavramlar(tümeller), bir takım seslerden başka bir şey değildirler, bunlar insanların düşünce biçimlerine yakıştırdıkları birer addır ve hiçbir gerçeklikleri yoktur.

xı. yy da compregne papazı rascelin tarafından ortaya atılan bu düşünce kiliseyi büyük bir ölçüde etkiledi. çünkü bütün dinler temel kavramlar üzerine kuruluydu ve bu düşünce böylece dini gerçek saymıyordu. bu yüzden orta çağ boyunca nominalizmi savunan kişiler ve buna karşın genel kavramlarının gerçek olduğunu savunan â“gerçekçilerâ”arasında kavgalar, tartışmalar olmuştur.

platoncu ve aristotelesçi gerçekçiliğin bağnaz dinsel inançlarla bir arada düşünüldüğü orta çağda nominalizm dinsel sapkınlık olarak nitelendirildi. ama dinsel sonuçlar bir yana, nominalizm, platoncu gerçekçiliği düşünmenin ve genel terimler kullanarak konuşmanın ön gerçeği olduğu savını reddeder. öte yandan aristotelesçi gerçeklik kabul edilmiyor gibi görünse de thomas hobbes gibi ılımlı düşünürler tikeller arasında bazı benzerlikler olabileceğini ve bunları tanıtlamak için genel bir sözcüğün kullanılacağını yoksa konuşma ve düşünmenin olanaksız olduğunu ileri sürerler

adcılık her ne kadar düşünmeyi ve konuşmayı zihinsel imgeler ya da dinsel terimler gibi simgelerle açıklıyorsa da düşüncenin simgelerin doğru kullanımının ötesinde kalan yanı adcılığı bir tür kavramcılığa yöneltir. bu nedenle kavramcılık arasındaki fark açık seçik belli olmaz.
http://www.felsefe.gen.tr/n...
devamını gör...
4. (Tematik)
aslında sessiz bir ortaçağ devrimidir. bu sayede tümellerden tek tek nesnelere inen düşünce hayatı, tabiatı incelenebilir olgular olarak algılamayı başarmıştır ki peşinden bilimsel devrimler patlak vermiştir.
devamını gör...
5. (Tematik)
genel kavramları gerçek saymayıp birer addan ibaret bulan öğreti... nominalizme göre genel kavramlar(tümeller), bir takım seslerden başka bir şey değildirler, bunlar insanların düşünce biçimlerine yakıştırdıkları birer addır ve hiçbir gerçeklikleri yoktur.

xi. yy da compregne papazı rascelin tarafından ortaya atılan bu düşünce kiliseyi büyük bir ölçüde etkiledi. çünkü bütün dinler temel kavramlar üzerine kuruluydu ve bu düşünce böylece dini gerçek saymıyordu. bu yüzden orta çağ boyunca nominalizmi savunan kişiler ve buna karşın genel kavramlarının gerçek olduğunu savunan "gerçekçiler"arasında kavgalar, tartışmalar olmuştur.

platoncu ve aristotelesçi gerçekçiliğin bağnaz dinsel inançlarla bir arada düşünüldüğü orta çağda nominalizm dinsel sapkınlık olarak nitelendirildi. ama dinsel sonuçlar bir yana, nominalizm, platoncu gerçekçiliği düşünmenin ve genel terimler kullanarak konuşmanın ön gerçeği olduğu savını reddeder. öte yandan aristotelesçi gerçeklik kabul edilmiyor gibi görünse de thomas hobbes gibi ılımlı düşünürler tikeller arasında bazı benzerlikler olabileceğini ve bunları tanıtlamak için genel bir sözcüğün kullanılacağını yoksa konuşma ve düşünmenin olanaksız olduğunu ileri sürerler

adcılık her ne kadar düşünmeyi ve konuşmayı zihinsel imgeler ya da dinsel terimler gibi simgelerle açıklıyorsa da düşüncenin simgelerin doğru kullanımının ötesinde kalan yanı adcılığı bir tür kavramcılığa yöneltir. bu nedenle kavramcılık arasındaki fark açık seçik belli olmaz.
devamını gör...
kavramları yalnızca bir takım ses olaylarına indirgeyen, bunların hiçbir gerçekliklerinin olduğunu düşünmeyen felsefi akım.
örnek vermek gerekirse; ''adalet'' herhangi bir derinliği olan bir kavram değil, yalnızca iki dudağımın arasından çıkan ses olayıdır. acaip insanlardır nöminalistler vesselam.
devamını gör...
kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş. platon karşıtlığıda diyebiliriz. ortaçağ sonlarına doğru ortaya çıkmıştır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.