olgunlaşma enstitüsü

ilk kez 1945 tarihinde açılan ve halen 11 ilde 12 enstitü'de faaliyet gösteren kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, 2 yıl süreli döner sermaye ile işletilen kurumlardır.

en az ilköğretim okulunu bitiren öğrencilerin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmalarına imkan sağlayan, enstitülerin amacı;
geleneksel türk giyim ve elsanatları alanlarında; araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yapan elsanatlarının yaşatılmasını sağlamaktır.

kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri; eğitim öğretimin yanı sıra; kültürel değerlerimizden, kaybolmaya yüz tutmuş türk el sanatlarını koruyan ve aslına sadık kalınarak gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eden, seçkin örneklerini yurt içi ve yurt dışında tanıtan, bu alanda sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren tek eğitim kurumudur.

ülkelerin kültür zenginliklerine sahip olarak yenilenmeleri ve güncel kalmaları; geçmiş değerlerini korumak ve bu değerleri bugünde yaşatarak geleceğe taşımakla gerçekleşebilir. olgunlaşma enstitülerimiz, geçmişle gelecek arasındaki köprüleri kuran, sanatsal alanda vizyonunu kanıtlamış kurumlardır.

kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinin bakanlıkça belirlenen bazı bölümlerine enaz lise ve meslek lisesi mezunları alınmaktadır.

*http://www.olgunlasma.com/
devamını gör...
milli eğitim bakanlığı hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü’ne bağlıdir. ne yapılıyor derseniz yetişkinlere yönelik eğitim veriliyor. geleneksel türk milli kültürünü ve türk el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak için araştırma, geliştirme, modernize etme üzerine çalışmalar yapıliyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar