ortodoks

yunanca doğru anlamına gelen "orthos" ile inanç anlamına gelen "doksa" nın birleşmesinden oluşmuş "doğru inanç" anlamına gelen kelimedir. kelime anlamını aşmış bir hristiyanlık mezhebi haline gelmiştir. ancak çeşitli eserlerde kelime hristiyanlığın tekrar dışına çıkarılmıştır. bunlara en iyi örnek ortodoks marksizm olacaktır. bunun dışında yakın zamanda rastladığım ilginç bir makale vardır. dr. ismail kaygusuz'a ait olan makalenin ismi ortodoks islam hac ve kabe putperestliği'dir.
devamını gör...
müslümanlıkta da ortodoksluk mevcuttur. mesela türkiye'de ortodoks islam, hanefi-sünni mezhebidir. alevilik-bektaşilik ise heterodokstur. ayrım kriteri daha geniş kitlelerce kabul görülüp görülmemesidir.
devamını gör...
ortodoksi tanimlamasindan uretilmis sifat olup musluman isminin basina eklendiginde ehli sunnet mensubiyetini ifade eder. genelde din bilimlerinde kullanildiklari gibi, diger sosyal bilimlerde de kullanimi mevcuttur.

ortodoksi belli bir toplumda yaygin, buyuk bir cogunluk tarafindan benimsenen kabuller icin kullanilir. bunun disinda kalanlar heterodoksidir. mesela iranda ehli sunnet heterodoksi, sia ortodoksidir. "sia turkiyede henuz heterodoksi bile olamamistir" demisti profumuz.
devamını gör...
boks için temel duruş şeklidir. sağ gard da denebilir malum solaklar nadirdir. yani:


--- alıntı ---

Sağa doğru biraz açılan sağ ayak, biraz öndeki sol ayakla bir denge oluşturmalıdır. Her iki ayağın ucu da hafifçe sağa dönük olmalıdır; böylece bedenin yalnızca sol yanı rakibe gösterilir. Sol kol ileride, hafifçe sıkılmış sol yumruk çene hizasında olmalıdır. Gene yukan kalkık olan sağ kol ve çene hizasında çeneden yaklaşık 15 cm önde du ran, daha az sıkılı sağ yumruk bedeni korur. Her iki dirsek de bedeni korumak için içe doğru çekilmiş ve çene sol omza doğru eğik olmalıdır. Denge yitirilmeksizin rakibin yum ruğundan geriye kaçmayı kolaylaştırmak amacıyla beden öne doğru biraz eğik durmalı dır. Bu duruş "İngiliz" ya da "Ortodoks" biçim olarak bilinir. Bunun tam tersi yani sağ ayağı ileride duran solak boksörlerin duruşu na "ters duruş" denir.

--- alıntı ---
devamını gör...
roma imparatorluğunun parçalanması ile doğu tarafında kalanların oluşturduğu meshep.300 milyon inanı olan meshep genellikle slav ırklarının mensubiyeti altındadır.ibadet dili yerine latince yerine her millet kendi dilini tercih eder.
devamını gör...
hıristiyanlık mezheblerinden.

ortodoks mezhebinin ruhani (dini) lideri patrik olup, merkezi istanbul fener'deki patrikhanedir. roma imparatoru konstantin üç yüz on senesinde hıristiyanlığa izin verdi. kendi de hıristiyan oldu. istanbul şehrini yaptı. roma'dan istanbul'a taşındı. fakat bu dinin esasları bozulmuş, unutulmuş olduğundan, papazların elinde oyuncak oldu. miladın 395. senesinde roma devleti ikiye ayrıldı. 1054 (h.446)'da istanbul patriği olan mihael kirolarius, roma'daki papadan ayrılarak ortodoks kilisesini (mezhebini) kurdu. roma'daki papaya tabi olanlara katolik, istanbul'daki patriğe tabi olanlara ortodoks denildi. kiliselere resimler, heykeller kondu. (m. sıddik gümüş)

şark kiliseleri olarak da bilinen ortodoks dünyasında istanbul'dan başka iskenderiye, antalya ve kudüs'te de patriklik vardır. çok sayıda milli kiliseler bu dört patrikliğe bağlıdır. (yeni rehber ansiklopedisi)

ortodoks mezhebini diğer hıristiyan mezheplerinden ayıran noktalardan bazıları şunlardır: ruhani başkanları patriktir. papanın üstünlüğünü, hazret-i isa'nın vekili olduğunu, yanılmazlığını kabul etmezler. ruh-ul-kuds'ün (kutsal ruhun) oğul yoluyla babadan çıktığını ileri sürerler. ibadetlerini her ülkenin diliyle yaparlar. papazlar evlenebilir, keşişler, piskoposlar ve patrikler evlenemez. boşanma bazı şartlara bağlı olarak vardır. (yeni rehber ansiklopedisi)

*
devamını gör...
ortodoks, yunanca bir kelime olup ‘orthos’ (doğru) ve ‘doxa’ (inanç) kelimelerinin terkibinden meydana gelen, ‘doğru inanç’ anlamında doğu kilisesinin benimsediği inanç sistemine (ya da doğu kilisesinin kendisine) verilen addır. 1054 yılında siyasi ve dini sebeplere binaen katolik kilisesinden ayrılan ortodoksluk, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, vahye ve meşru kilisenin kararlarına uygun doktrin ve düşüncelerin tamamı olarak da nitelendirilebilir. ortodoksluğun menşeini hz. isa’ya (mesih) isnat edenler olsa da nerede, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar