örtülü ödenek

nerelerde kullanıldığı, kimler için harcandığı ayan beyan ortada olmasına rağmen, soruşturması yapıl(a)mayan, har vurup harman savrulan devlet bütçesi.
devamını gör...
siyasilerin babasının kasası zannettikleri bir harcama yetkisidir. asli görevi, devletin harcama yapamayacağı yerlere bir şekilde para aktarmak olan bu bütçe çeşidi siyasilerin seçim çalışmalarına bile ödenek olmuştur.
devamını gör...
kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili hükümet icapları için kullanılmak üzere başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. ilgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez. başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı başbakan tarafından belirlenir. örtülü ödeneklere ilişkin giderler başbakan, maliye bakanı ve ilgili bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.*
devamını gör...
devletin malı deniz yemeyen kerizdir'in en güzel sağlamasıdır. çiller hükümeti dönemi en iyi örneğidir. bir diğer adı da vatansever(!) nafakasıdır.
devamını gör...
siyasilerin değil, sadece en üst seviyede olan idarecilerin eli altında bulunan hazinedir. genelde güvenlik ve istihbarat amaçlı çalışan kurumlar daha çok pay alabiliyorlar. ancak öyle kendi başlarına ortalığa para saçamazlar.

başbakan, maliye bakanı ve ödeneğin harcanacağı kurumun en tepesi ile birlikte imzalanarak örtülü ödenekten harcama yapılabilir. aslında kuruş kuruşuna hesabı tutulmakta, zamanı gelince de denetlenebilmektedir, ama bu denetim ve harcamalardan başkalarının haberi olamamaktadır.

zaten olsa adı örtülü ödenek olmaz.
devamını gör...
kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri için kullanılmak üzere, cumhurbaşkanlığına da tahsis edilmiş olan sorma ver parası. istihabarat kurumları direkt olarak başbakana bağlı yürütülüyor, cumhurbaşkanlığı çatısı altında bir başka çekirdek oluşum mu kurulacak bilinmiyor henüz. ancak öncelikle fuat avni ve ekibini sıkıştırmaya yönelik gibi geliyor, sonrası nerelere dokunur bilinmez.

http://www.radikal.com.tr/p...

(bkz: erdoğan'ın örtülü ödenek rekoru kırması)
devamını gör...
extradan cumhurbaşkanında alıp kullanmaya başladığı ödenek. örtülü. üzerinde sihir uygulanıyo.. yani şahış istediği şekilde kullanıyor. ve akşam mesai bitiminde belgeler yakılıyor. puff oluyo..
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar