osmanlı şehri--- alıntı ---
osmanlı şehri, başlangıç ve odak noktaları sosyal-kültürel tesisler olarak caminin, mescidin, medrese ve hamamın yerleri belirlenerek bunlar vücuda getirildikten sonra bu odakların çevresinde, birbirine eklenen evlerin ferdiyetlerinin yüceltilmesi ile standartlar, değerler ve davranışlar düzeni içinde mahalleler biçiminde oluşturulur.

bu mahallelerin içinde topoğrafik özelliklere uygun gelişen yollar, yol kenarlarında üzerine yerleştikleri arsanın, komşu yapıların oluşturduğu fiziki, sosyal, kültürel, mimari, tarihi şartlara uyum içinde bağımsız yüce fertler olarak evler var olur. yollar boyunca birbirinin takip eden ev dizilerinin tezyini düzeni adeta bir beytin iki mısraı gibi birbirini tamamlar.

syf 174/ osmanlı şehri
--- alıntı ---

(bkz: turgut cansever)
devamını gör...
bu tanıma bursa uyuyor. bir tarafa baksan han,hamam,çarşı diğer tarafa baksan cami,medrese, kervansaray. ilçe ve semt isimleri orhangazi,osmangazi,yıldırım,hüdavendigar,nilüfer.dağın eteğindeki yeşil ve minyatür osmanlı sanki.
devamını gör...
bilge mimardan basit bir denklem:

iskân ve ticaret alanlarında yoğunlaştırma politikaları şehirlerin yağ lekesi gibi büyümesine sebep olmakta, bu nedenle artan arsa değerleri yapı maliyetini aşmaktadır. bu yolla tüketime giden harcamalar, ülkenin yatırım kapasitesini kısıtlayarak konut üretim yetersizliğini doğurmaktadır.

göç eden nüfusu mevcut şehirlere yerleştirmek için yapılan yatırım maliyetinin yüksekliğine ilaveten, işletme maliyetlerinin de şehirlerin büyüme ölçüsü oranında ve hatta bu oranın üstünde artması bir diğer israf sebebini oluşturmaktadır.

bu sebeple, yeni nüfusun yeni kasaba ve şehirlere yerleştirilmesi, yeni şehirlerin iktisadi yatırım ve işletme maliyetine erişecek şekilde kademeleştirilmesi ve gayrı iktisadi yerleşme büyüklüklerinin oluşmasını önleyecek düzenlemelerin sağlanması, toplum kesimleri arasında adil olmayan yaşam standardı farklarının oluşumunun önlenmesi, insanlığın güzel bir çevrede yaşaması, 21. asır insanlarının ortak ahlakî görevi ve amacı haline gelmektedir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar