planlı ve programlı yaşamak

spor programlarına göre planladığım bir hayatı yaşıyorum...

mesela birazdan dortmund maçına bakacağım...hatta hemen şimdi bakmaya karar verdim birden plan yapma yeteneğim aklıma gelerek..
devamını gör...
--- alıntı ---

Çünkü, programımız budur ki: Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise, onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedârik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. Halbuki, siz ekseriyet itibâriyle şu fânî dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet perdesi altında, dünyaperestlik hissiyle işlenmiş bir sûret sizde görülüyor. Öyle ise, hakperestlik ve âhireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubûdiyetten hisseniz pek azdır. "Lâkin, eğer kıymettar bir ibâdet olan sırf menfaat-i ibâdullah için ve menâfi-i umumiye ve istirahat-i âmmeye ve hayat-ı içtimâiyenin kemâline hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil eden muhterem san'atkârlar ve mülhem keşşaflar, arkanızda ve içinizde varsa, o hassas zâtlara şu remz ve işârât-ı Kur'âniye, sa'ye teşvik ve san'atlarını takdir etmek için, elhak kâfi ve vâfîdir."

--- alıntı ---
devamını gör...
ender bulunan yaşamdır. hiç yapamadım şunu ne zaman bugün şunları falan yapacağım gibi cümleler kursam alakasız şeyler yapıyorum neyse gelişine yaşamak en iyisi.
devamını gör...
yeminle söylüyorum arzu ettiğim; hasret kaldığımdır..
yok arkadaş yok, kendimi bildim bileli elime bir kağıt alır; üzerinde saatlerce kafa patlatır ve kendime bir program hazırlarım.
asarım gözümün göreceği en güzel yere.
sıra geldi mi bu programı uygulamaya bir tembellik basar akıllara zarar..
ders programı mı o nerenin köyü?
devamını gör...
genel itibariyle ruh hali; " kafamda kırk tilki dolanıyor, kırkınında kuyruğu birbirine değmiyor" olan, aralarında bulunduğum insanlara ait yaşam şekli.

günlük hayatta neyi, ne zaman ve nasıl yapacağımı önceden planlamayınca panikliyorum, elim ayağıma dolanıyor. acil karar verebilme mekanizmam doğuştan körelmiş, yapacak bir şey yok.
devamını gör...
ölüme müptela kılınmış fanilerin çok abarttığını düşündüğüm durum. her şey yerli yerince ve miktarınca güzelken biz plan meselesinin de cılkını çıkarmaya son sürat devam ediyoruz. hal böyleyken de anı yaşayamayıp geçmiş dehlizlerimize bin bir türlü pişmanlık ekleyip duruyoruz boyuna.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar