politika

#siyaset  #özgürler 

ã‡ocuk babasına sorar:℠baba, politika gerçekten nedir ?â“

baba şŸöyle der:

â•bak oğŸlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben bir kapitalistim

â•annen parayı yönetir, öyleyse o da hükümettir.

â•deden, paranın doğŸru idare edilip edilmediğŸine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır.

â•bize hizmet veren hizmetçi kız ise işŸci sınıfıdır.

â•bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığŸın. dolayısı ile sende halksın.

â•ve sargı bezi içinde yatan küçük kardeşŸin ise gelecektir.

oğŸlum anlayabildin mi ?

ã‡ocuk düşŸünür ve babasına bu gece anlattıklarının üzerinde düşŸüneceğŸini söyler.

gece yarısı çocuk uyanır. ã‡ünkü küçük kardeşŸi sargısına pislemişŸtir ve ağŸlamaktadır.

ne yapacağŸını bilemeyen çocuk, anne ve babasının yatak odasına gider.

annesi yalnız ve derin bir şŸekilde yatmaktadır, öyle ki onu uyandıramaz.

böylece hizmetçi kızın odasına gider. bakar ki babası hizmetçi kızla yataktadır. dedesi de pencereden gizlice onları seyretmektedir !!!

hepsi öyle meşŸguldürler ki, çocuğŸun orada olduğŸunun farkına bile varmazlar.

ã‡ocuk hiçbir şŸey yapamadan yatağŸına geri döner. ertesi sabah, baba çocuğŸuna kendince politikanın ne olduğŸunu anlatmasını ister.℠evetⓠdiye cevaplar çocuk ve devam eder .

â•kapitalizm işŸci sınıfını kötüye kullanıyor.

â•sendika olanları seyrediyor.

â•bu arada hükümet mışŸıl mışŸıl uyuyor.

â•halk ise dikkate alınmıyor .

â•ve gelecek ise bokun içinde yatıyor.

politika budur
devamını gör...
çocuk babasına sorar:℠baba, politika gerçekten nedir ?â“

baba şöyle der:

â•bak oğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben bir kapitalistim

â•annen parayı yönetir, öyleyse o da hükümettir.

â•deden, paranın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır.

â•bize hizmet veren hizmetçi kız ise işci sınıfıdır.

â•bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. dolayısı ile sende halksın.

â•ve sargı bezi içinde yatan küçük kardeşin ise gelecektir.

oğlum anlayabildin mi ?

çocuk düşünür ve babasına bu gece anlattıklarının üzerinde düşüneceğini söyler.

gece yarısı çocuk uyanır. çünkü küçük kardeşi sargısına pislemiştir ve ağlamaktadır.

ne yapacağını bilemeyen çocuk, anne ve babasının yatak odasına gider.

annesi yalnız ve derin bir şekilde yatmaktadır, öyle ki onu uyandıramaz.

böylece hizmetçi kızın odasına gider. bakar ki babası hizmetçi kızla yataktadır. dedesi de pencereden gizlice onları seyretmektedir !!!

hepsi öyle meşguldürler ki, çocuğun orada olduğunun farkına bile varmazlar.

çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner. ertesi sabah, baba çocuğuna kendince politikanın ne olduğunu anlatmasını ister.℠evetⓠdiye cevaplar çocuk ve devam eder .

â•kapitalizm işci sınıfını kötüye kullanıyor.

â•sendika olanları seyrediyor.

â•bu arada hükümet mışıl mışıl uyuyor.

â•halk ise dikkate alınmıyor .

â•ve gelecek ise bokun içinde yatıyor.

politika budur
devamını gör...
10.
devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset. *

ayrım yapmak noktasında 'politika' siyasete göre daha kirli ve alengirlidir. en iyi politikacı ayak oyunlarını en iyi sergileyendir.
devamını gör...
hükümet etkinliklerinin yapı ve içeriğini etkilemek için gücün kullanılmasını sağlayan araçlar. “politik” alan, hükümette olanların etkinliklerini, ancak aynı zamanda da başka pek çok grup ya da bireyin eylemlerini de kapsar. hükümet aygıtının dışındaki insanların hükümeti etkileyebilecekleri pek çok yol vardır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar