prof dr gülçin çandarlıoğlu

29 mart 1942â’de eskişŸehirâ’de doğŸdu. babası antalyalı muharrem seyfettin ã‡andarlıoğŸlu, annesi romanyalı zekiye artamâ’dır. 1954 dumplupınar ilkokulu, 1957 eskişŸehir kız ortaokulu, 1960 ãœsküdar kız lisesi mezunudur.

1964 haziranında ıstanbul ãœniversitesi edebiyat fakültesi tarih bölümünden mezun oldu. kasım 1964â’de aynı fakültenin umumi türk tarihi kürsüsüne asisitan oldu. 1967â’de â“sarı uygurlar ve kansu bölgesi kabileleri┠adlı tezi ile doktor oldu.

ord. prof. dr. zeki velidi togan, prof. ibrahim kafesoğŸlu ve prof. dr. bahaeddin ã–gelâ’in rehberliğŸinde çalışŸtı.

1968-1969 ders yılı formozaâ’da 1969-1970 ders yılı japonyaâ’da araşŸtırmalar yaptı ve gök-türk tarihi ve dili uzmanı prof. dr. masao mori ile çalışŸtı.

1971 yazında londra british museum kütüphanesinde çalışŸtı.

1973â’te â“ã–tüken bölgesindeki büyük uygur kağŸanlığŸı┠isimli tezi ile doçent oldu. 1975â’te 3 ay, 1980'de 6 ay,1981â’de 3 ay almanyaâ’da araşŸtırmalar yaptı.

1982â’de â“orta asyaâ’da timuriler, ã‡inâ’de ming münsabetleri (châ’en châ’eng elçilik raporu) isimli takdim tezi ile profesörlüğŸe yükseltildi.

islam öncesi orta asya türk tarihi uzmanıdır.

bildiğŸi yabancı diller ingilizce, almanca, rusça, farsça, arapça, ã‡ince, japonca ve türk lehçeleridir.

1964-1986 yılları arasında aynı kürsüde görevine devam etti.

ekim 1986â’da mimar sinan ãœniversitesi fen-edebiyat fakültesi tarih bölümü profesör kadrosuna atandı. tarih bölümünü kurdu. şžubat 1989, mart 1995 tarihleri arasında aynı fakültede dekanlık görevini yürüttü. tarih bölümünde tarih metodu, islam ã–ncesi türk tarihi, islam ã–ncesi türk kültür tarihi ve ã‡ağŸdaşŸ türk dünyası tarihi gibi dersler verdi.

1992-1993-1994 temmuz aylarında orta asyaâ’daki araşŸtırma ve inceleme gezilerine katıldı.

23.06.1995 tarihinde hoca ahmet yesevi uluslararası türk-kazak ãœniversitesi rektör ı. yardımcılığŸına atandı.

21.12.1995 tarihinde ahmet yesevi ãœniversitesi tarih fakültesinde türk devletleri tarihi kürsüsünü kurdu. ãœniversite eğŸitim bölümü ve öğŸrenci işŸleri başŸkanları ile yönetmelikler hazırladı. bu yönetmelikler 19 mayıs 1996â’da toplanan senato ve mütevelli heyet toplatısında kabul edildi.

prof. dr. g. ã‡andarlıoğŸlu h. a. yesevi uluslararası türk-kazak ãœniversitesinde â“türkistan (yesi) şŸehrinin yaşŸının 1500 değŸil, en az 2500 yıl olduğŸu┠ve â“ãœniversite ã–ğŸretim kılavuzuâ”, â“habarşŸı┠dergisinin yayınlanması, â“ders programlarının düzenlenmesiâ”, â“dil ã–ğŸretim merkeziâ’nin kurulması┠gibi bir çok projeyi gerçekleşŸtirmişŸtir.

ayrıca â“türk dünyası ortak terimler sözlüğŸü┠çalışŸmalarında koordinatörlük etmişŸtir. sanal eğŸitime geçişŸte öncelikli konferanslar ve bölümler için ders kitaplarının hazırlanması konularında çalışŸmışŸtır ve türkistanâ’da yapılan arkeolojik kazılara bilfiil katılmışŸır.

haziran 1998â’de h. a. yesevi uluslararası türk-kazak ãœniversitesi ı. rektör yardımcılığŸı görevinden ayrıldı.

1998-1999 ders yılında mimar sinan ãœniversitesi fen-edebiyat fakültesi tarih bölümündeki görevine devam etti. ã‡ağŸdaşŸ türk dünyası tarihi (resimli-haritalı) projesini başŸlattı.

eylül 1999â’da kırgızistanâ’ın başŸkentinde bulunan manas uluslarası türk-kırgız ãœniversitesi orta asya araşŸtırmaları merkezi ve sosyal bilimler enstitüsünü kurmakla görevlendirildi.

aynı üniversitede ekim 2000 tarihinde gerçekleşŸen â“ııı. binli yıllarda türk uygarlığŸı kongresini┠düzenlenmesi görevini üstlendi.

2000-2001 ders yılı sonunda m.s.㜠deki görevine geri döndü.

ağŸustos 2004'te tarih bölüm başŸkanı olarak görevini sürdürdü.

prof. dr. gülçin ã‡andarlıoğŸlu türk dünyası ile ilgili zengin bir slayt arşŸivi ve kütüphanesine sahiptir.

http://candarlioglu.com
devamını gör...
29 mart 1942â’de eskişehirâ’de doğdu. babası antalyalı muharrem seyfettin çandarlıoğlu, annesi romanyalı zekiye artamâ’dır. 1954 dumplupınar ilkokulu, 1957 eskişehir kız ortaokulu, 1960 üsküdar kız lisesi mezunudur.

1964 haziranında ıstanbul üniversitesi edebiyat fakültesi tarih bölümünden mezun oldu. kasım 1964â’de aynı fakültenin umumi türk tarihi kürsüsüne asisitan oldu. 1967â’de â“sarı uygurlar ve kansu bölgesi kabileleri┠adlı tezi ile doktor oldu.

ord. prof. dr. zeki velidi togan, prof. ibrahim kafesoğlu ve prof. dr. bahaeddin ögelâ’in rehberliğinde çalıştı.

1968-1969 ders yılı formozaâ’da 1969-1970 ders yılı japonyaâ’da araştırmalar yaptı ve gök-türk tarihi ve dili uzmanı prof. dr. masao mori ile çalıştı.

1971 yazında londra british museum kütüphanesinde çalıştı.

1973â’te â“ötüken bölgesindeki büyük uygur kağanlığı┠isimli tezi ile doçent oldu. 1975â’te 3 ay, 1980'de 6 ay,1981â’de 3 ay almanyaâ’da araştırmalar yaptı.

1982â’de â“orta asyaâ’da timuriler, çinâ’de ming münsabetleri (châ’en châ’eng elçilik raporu) isimli takdim tezi ile profesörlüğe yükseltildi.

islam öncesi orta asya türk tarihi uzmanıdır.

bildiği yabancı diller ingilizce, almanca, rusça, farsça, arapça, çince, japonca ve türk lehçeleridir.

1964-1986 yılları arasında aynı kürsüde görevine devam etti.

ekim 1986â’da mimar sinan üniversitesi fen-edebiyat fakültesi tarih bölümü profesör kadrosuna atandı. tarih bölümünü kurdu. åžubat 1989, mart 1995 tarihleri arasında aynı fakültede dekanlık görevini yürüttü. tarih bölümünde tarih metodu, islam öncesi türk tarihi, islam öncesi türk kültür tarihi ve çağdaş türk dünyası tarihi gibi dersler verdi.

1992-1993-1994 temmuz aylarında orta asyaâ’daki araştırma ve inceleme gezilerine katıldı.

23.06.1995 tarihinde hoca ahmet yesevi uluslararası türk-kazak üniversitesi rektör ı. yardımcılığına atandı.

21.12.1995 tarihinde ahmet yesevi üniversitesi tarih fakültesinde türk devletleri tarihi kürsüsünü kurdu. üniversite eğitim bölümü ve öğrenci işleri başkanları ile yönetmelikler hazırladı. bu yönetmelikler 19 mayıs 1996â’da toplanan senato ve mütevelli heyet toplatısında kabul edildi.

prof. dr. g. çandarlıoğlu h. a. yesevi uluslararası türk-kazak üniversitesinde â“türkistan (yesi) şehrinin yaşının 1500 değil, en az 2500 yıl olduğu┠ve â“üniversite öğretim kılavuzuâ”, â“habarşı┠dergisinin yayınlanması, â“ders programlarının düzenlenmesiâ”, â“dil öğretim merkeziâ’nin kurulması┠gibi bir çok projeyi gerçekleştirmiştir.

ayrıca â“türk dünyası ortak terimler sözlüğü┠çalışmalarında koordinatörlük etmiştir. sanal eğitime geçişte öncelikli konferanslar ve bölümler için ders kitaplarının hazırlanması konularında çalışmıştır ve türkistanâ’da yapılan arkeolojik kazılara bilfiil katılmışır.

haziran 1998â’de h. a. yesevi uluslararası türk-kazak üniversitesi ı. rektör yardımcılığı görevinden ayrıldı.

1998-1999 ders yılında mimar sinan üniversitesi fen-edebiyat fakültesi tarih bölümündeki görevine devam etti. çağdaş türk dünyası tarihi (resimli-haritalı) projesini başlattı.

eylül 1999â’da kırgızistanâ’ın başkentinde bulunan manas uluslarası türk-kırgız üniversitesi orta asya araştırmaları merkezi ve sosyal bilimler enstitüsünü kurmakla görevlendirildi.

aynı üniversitede ekim 2000 tarihinde gerçekleşen â“ııı. binli yıllarda türk uygarlığı kongresini┠düzenlenmesi görevini üstlendi.

2000-2001 ders yılı sonunda m.s.ü deki görevine geri döndü.

ağustos 2004'te tarih bölüm başkanı olarak görevini sürdürdü.

prof. dr. gülçin çandarlıoğlu türk dünyası ile ilgili zengin bir slayt arşivi ve kütüphanesine sahiptir.

http://candarlioglu.com
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar