1. toplam entry 313
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 220
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 13 yıl önce

cumartesiye bulusalim

cumartesilerin anlamının onunla beraber olunca anlaşıldığı güzel kardeşim. sen iste yeter ki minik jedi'ım benim.

otobüsteki insanlar bizim normal olmadığımızı düşünseler de "biz normaliz" diye haykırıyoruz onunla beraber. gerçi kime ve neye göre normal orası tartışılır. *

yeşil eriğim benim.

ilk görüşte aşk

ilk görüşte aşk diye bir şeyin var olduğu iddia ediyor. ben de inanmıyordum. fakat stephen hawking'in bu konu üzerinde söylediği bazı sözlerle karşılaştım. biz sadece bu boyutta var değiliz. bundan başka bir sürü boyutta varlığımızı sürdürmekteyiz. ilk görüşte aşk olayı da bizim o kişiye diğer boyutta zaten aşık olduğumuz için bu boyutta karşılaşınca ona ilk görüşte aşık olduğumuzu zannederiz. bir kişiyi ilk olarak gördüğümüzde ona karşı sempati besleyip beslememe olayı da bu şekilde açıklanıyor. sonuçta tanımadığımız birine karşı bir anda sempati veya nefret duymamız normal değildir. bu diğer boyutta o kişiden nefret ettiğin veya o kişiye sempati duyduğun için meydana gelmektedir.

elif dal mim

--- alıntı ---
..... nabi (ö.1712) adam olmakla namaz arasında ciddi bir bağ bulunduğunu iddia edenlerdendir. oğlu hayrullah için yazdığı hayriyye nam ünlü nasihatnamesinde namaz için ayrı bir bölüm ayırarak sonunda der ki:

sen namaza idesin çünki kıyâm
elf olursun eyâ mâh-ı temâm

rakî' olsan görinür sûret-i dâl
enbiyâ sırrıdır anla bu makâl

sâcid olsan görinür halka-i cesîm
âdem olursun eyâ rûh-ı cesîm

anla çün kim sana keşf ola bu râz
âdem olur mı iden terk-i namâz
aşağı yukarı şöyle demektir:

ey parlak ay gibi olan oğul! eğer namazda kıyama durursan (dimdik duruşunla) "elif" harfine benzersin.

rukuâ vardığında "dal" harfi ortaya çıkar. bil ki bu söylediklerim nebiler sırrıdır (boşa teşbihler değil).

secdeye vardığında da "mim" harfinin halkası kendini gösterir ve sen, ey azametli ruh (ey eşref-i mahlukat olan insan), tam manasıyla "âdem" olursun.

bu dediklerimi anla, çünki sen bu sırra vakıf olacak yaratılıştasın: hiç namazı terkedene "âdem" denilebilir mi?..

beyitlere açıklamayı biz getirelim:

osmanlı alfabesinde "âdem (insan)" kelimesi sırasıyla üç harften oluşur: elif, dal ve mim.

elif , düz bir çizgiden ibaret olup namaz esnasında kıyamda duran kişiye benzer.

dal , ortasında doksan derece açı oluşturan bir çizgidir ki rükua varmış insanı andırır.

mim , ise dairevi bir halka şekliyle başlar ki bu da secde yapan bir kişinin hâline benzer.

buna göre namaz kılan bir insan, namazdaki çeşitli duruşlarıyla âdem yazmış, yani âdem olduğunu ispat etmiş olacaktır.

iskender pala

--- alıntı ---

ben bu yazıyı ona yazdım

şimdi git.. arkana bakma. bakarsan bugüne kadar güçlü gördüğün kişinin ne kadar zayıf olduğunu görürsün. gözyaşlarımı görme. gideceksin çünkü. onları görsen de görmesen de gideceksin. o yüzden bakma arkana. bırak ben her zaman bildiğin kişi kalayım. yeter artık git. varlığına alıştığım gibi yokluğuna da alışırım ne de olsa.
1 /