1. toplam entry 288
  2. takipçi 2
  3. takip edilen 0
  4. puan 1247
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 7 yıl önce

anadolu lisesi

anadolu liseleri, türkçe ve türk kültü­rüyle ilgili dersler dışında yabancı dille öğretim yapan, merkezi sınav sistemiyle hazırlık sınıflarına öğrenci alan, orta ve lise müfredatını uygulayan yedi ya da sekiz yıllık devlet okullarıdır.

1955-56’da kadıköy maarif koleji, 1957- 70 arasında da adana, ankara, diyarbakır, eskişehir, izmir, konya, samsun kolejleri öğretime açıldı. kolejler, milli eğitim bakanlığı’nın 9 eylül 1974 gün ve 11108 sayılı genelgesiyle lise; 1 aralık 1975 gün ve 11459 sayılı genelgesiyle de anadolu lisesi adını aldı. 1980’lerin sonuna değin ağrı, adıyaman, bitlis, hakkâri, sinop, tunceli dışındaki illerle bazı ilçelerde anadolu lise­leri açıldı. devletleştirilen nişantaşı ve be­yoğlu ingiliz okullarıyla (high school) galatasaray lisesi ve istanbul (erkek) lisesi ile 17 imam hatip lisesi de aynı kapsama alındı. ayrıca bazı illerde anadolu meslek liseleri ile bolu’da mengen anadolu aşçılık lisesi açıldı. 1992’de bu kapsamdaki lisele­rin sayısı 190’ı aşmıştı.git

temel ilk yardım eğitimi

Sağlık Bakanlığının onay verdiği kuruluşlar tarafından ilk yardım durumlarında kullanmak üzere verilen eğitim.

Gerek sağlık personeli gerek yetkililerle yaptığım görüşmelerde bu eğitimin özellikle ortaokul ve liselerde zorunu hale getirilmesi konusunda hem fikir olduğumuzu gördüm. Tıpkı ehliyetin arabayı kullanmaması gibi ilk yardım sertifikası da kimseyi kurtarmayacaktır. İlk yardım gerektiren hallerde ne yapılmayacağını bile öğrensek bu bize hayli hayli yeter ki eğitimin büyük bir kısmı bunu anlatarak geçiyor.

Sınav konusunda da bazı durumlar var; örneğin geçer not 85/100. Toplam 40 sorudan 34 tane yapmış olmanız gerekiyor. Teorik olarak yeter gibi gözükse de yanmış bir eli suya tutma bilgisi ile solunumu olmayan birine yapılacak ilk müdahale arasında bir ayrım olması gerekmez mi? Hayati müdahalelerden altı tanesini bilmeden de bu sınavı vermiş kabul ediliyorsunuz. Pratik uygulama sınavı ise daha bi fena. Nereye baskı yaptığı belli olmayanlara CPR (kalp basısı ya da kalp masajı) müsadesi vermiş oluyorlar. Bizde "bir şekilde sertifikayı al da nasıl alırsan al" anlayışı bu yüzyılda da devam ediyor. Bizdeki sertifikalar sadece kağıt üzerinde iş görüyor. Bunun sağlık sektöründe de böyle olması üzüntüden öte korkutucudur kanımca.

(bkz: stayin alive)

(bkz: another one bites the dust)

kontrat

Kontrat, iki ya da daha fazla taraf arasında bir işi yapmak veya geri durmak üzere yapılmış, taraflar için yasal yükümlülük içeren bir anlaşmadır. Kontratın bozulması yasa tarafından tanınır ve buna karşı yaptırımlar uygulanabilir. Kontrat, örneğin bir evin satışında olduğu gibi genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak herhangi bir dükkandan mal ya da hizmet almakta olduğu gibi kontratlar sözlü de yapılır ve uygulanır. Hukukta bir kontratın oluşması için 5 şarta ihtiyaç vardır:

- Anlaşmaya teklif ve anlaşmanın kabulü
- Değerlendirme (mantığa uygunluğun taraflar tarafından incelenmesi)
- Yasal bir ilişkiye girme amacı
- Anlaşmaya girmeye muktedir olma
- Anlaşma formaliteleri (yazı, şahıt, imza, kayıt vb.)

Kontratlar tek taraflı ya da karşılıklı olabilir. Çoğu kontrat karşılıklıdır. Bu tür kontratlarda taraflar birbirlerine karşı belli yükümlülükleri yerine getirme sözü verirler. Tek taraflı kontratlarda ise sadece söz veren tek bir taraf vardır. Örnegin köpeğini kaybeden şahıs A bulunması halinde bulana belli miktarda para vereceğini taahhüt eder. Bu şekilde tek taraflı bir kontrat içine girmiş olur. Şayet köpek B şahsı tarafından bulunursa A şahsı vaadedilen miktarı B'ye ödemek zorundadır. Buna karşın B şahsının köpeği bulmak gibi bir yükümlülüğü yoktur.

(bkz: anlaşmalı evlilik)Kaynak: Wikipedia
git

nispi temsil sistemi

Nispi temsil veya oransal temsil sistemi, çoğunluk partisi dışındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçmelerini sağlayan seçim biçimidir. Bu sistemde partiler oyları oranınca milletvekili çıkarırlar. Nispi temsil sistemi, seçmenlerin düşüncelerine daha uygun biçimde temsil edilmelerini sağlar. Değişik fikir ve siyasi görüşler parlamentoya girer. Azınlıkların veya bazı düşünce taraftarlarının meclislerde temsili ancak bu sistemle mümkün olur. Bu sistemle ülkedeki parti sayısı çoğalır.


(bkz: seçim sistemi)


Kaynak: Wikipedia
git

milli bakiye sistemi

Millî bakiye veya ulusal artık nispi temsil ile beraber kullanılan ve oyların mecliste en adil şekilde temsilini sağlayan seçim sistemidir. Millî bakiye sisteminde seçim bölgelerindeki milletvekili sayıları nispi temsil sistemine göre bulunur. Partilerin seçim çevrelerinde aldığı bütün artık oylar toplanır. Açıkta kalan milletvekili sayısına bölünerek milli seçim kotası bulunur. Her partinin elindeki toplam artık oy milli seçim kotasına bölünerek, bununla orantılı bir şekilde milletvekilleri dağıtılır. Millî bakiye sistemi temsilde adaleti en iyi sağlayan sistemdir. TİP'in mecliste temsilini önlemek için sistem değiştirilmiştir. Türkiye'de bu sistem yalnızca 1965 seçimlerinde uygulanmıştır. Bu seçimde Adalet Partisi elde ettiği %52,87 oy oranı ile 450 milletvekilliğinin 240'ını alarak hükümeti kurmuş, Türkiye İşçi Partisi aldığı %2,97 oyla 15 milletvekili, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi aldığı %2,24 oyla 11 milletvekili ile mecliste temsil hakkı kazanmıştır.

(bkz: seçim sistemi)

Kaynak: Wikipedia
git

liste usulü çoğunluk seçim sistemi

En çok oyu alan aday ya da adayların seçilmesi ilkesine dayanan basit bir seçim sistemidir. Sistem tek turlu olarak uygulanıyorsa, adayların basit çoğunluğu sağlamaları yeterlidir. İki turlu seçim sisteminde ise birinci turda seçilebilmek için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu kazanmak gerekir. Türkiye'de 1946, 1950, 1954 ve 1957 seçimlerinde uygulanmıştır.


(bkz: seçim sistemi)


Kaynak: Wikipedia
git

seçim sistemi

Seçim sistemi, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemine dair sistemdir.

Dar anlamda seçim çerçevesinde seçme ve seçilme hakkı, seçim çevreleri, seçim sürecinin başından sonuna kadar, yani adaylık başvurusundan seçmenlerin oy kullanmasına ve sonuçların açıklanmasına kadar yapılan tüm işlemler, bunları yapan kişi ve kuruluşlar*, seçim sürecini yöneten ve denetleyen kurumlar * ile ilgili kurallar, geniş anlamda seçim sistemini oluşturur. Geniş anlamda seçim sistemi, bir ülkedeki siyasal sistemin, bu arada özgürlükler rejiminin bir parçasıdır; ondan bağımsız olarak düşünülemez.

(bkz: D Hondt seçim sistemi)
(bkz: Liste usulü çoğunluk seçim sistemi)
(bkz: Milli bakiye sistemi)
(bkz: Nispi temsil sistemi)
(bkz: Seçim barajı)kaynak: Wikipedia
git

montessori metodu

bir tür eğitim yönteminin adı. temel amaç çocukların oyun materyallerini kendilerinin oluşturmasıdır. bu anlamda öğrenme de bu materyallere dayalı olarak bireysel gelişir. bireyin kendi özellikleri doğrultusunda eğitilmesini amaç edinen sistemde hazır kalıplar ve yöntemler yoktur. ülkemizde özel okullar tarafından kabul gören sistem iskandinav ülkelerinde bir devlet politikası olarak uygulanmaktadır. "çocukları kendi başına bırakmak" ya da "saldım çayıra" anlayışı olduğunu düşünen yurdum insanına bu sistemin özünü anlatmak bile bir tür doktora tezidir.

freddie mercury

gerçek adı farrokh bulsara olan ingiliz rock yıldızı, efsanesi.

queen grubunun solisti olan freddie mercury 70li yıllara damgasını vuran rock rüzgarının en sağlam temsilcilerindendir. "bohemian rhapsody", "somebody to love", "we are the champions", "don't stop me now", "killer queen" ve "crazy little thing called love" gibi hit parçaların yazarıdır ki bu parçaların her biri ayrı birer felsefe ve derinlik içermektedirler. zaten grubu ve mercury'i bu denli unutulmaz yapan da parçalarının her dönem dinlenebiliyor olmalarıdır. çağının ötesinde olan mercury rock tarihinde gelmiş geçmiş en iyi şarkıcısı ünvanını da almıştır.

(bkz: queen)

queen

1970 yılında kurulmuş ingiliz rock grubu.

bu grubu klişe ifadelerle tanımlamak yetersiz olacaktır kanımca. popüler kültürün tavan yaptığı 70lerde rock müzikle insanlara ulaşmak ve hatta parçaları dilden dile pelesenk etmek kolay iş değil. queen grubunun kalıcı olmasının en büyük nedeni her sınıftan kitleye hitap edebilmiş olmasıdır. şarkı sözlerindeki felsefi yaklaşımlar, tarih dokunuşları ve yerellik aslında grubun ne kadar derin olduğunu ispatlar niteliktedir. grup üyelerini; vokal ve piyano vs. freddie mercury, bas gitar john deacon, lead gitar ve vokal brian may, bateri roger taylor oluşturmaktadır ki bu isimler de ayrı ayrı efsane olmuşlardır. bu derece iyi müzisyenlerden oluşan bir grubun bu kadar uzun soluklu olması da kaçınılmaz olmuştur.

yazdıkları hemen hemen her parça kült hale gelmiş ve yaş fark etmeksizin herkesin diline dolanmıştır.

1 /