1. toplam entry 7
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 1
  4. puan 26
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 3 yıl önce

günün sözü

bir şey yap, güzel olsun. çok mu zor? o vakit güzel bir şey söyle. dilin mi dönmüyor? güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz. beceremez misin? öyleyse güzel bir şeye başla. ama hep güzel şeyler olsun. çünkü her insan ölecek yaşta.. şems-i tebrizi

iblis

kur’an-ı kerim ayetleri esasınca, iblis çok ibadet etme neticesinde melekler arasına giren cinlerden biridir.
kehf suresi 50. ayet'de "iblis, cinlerdendi" denmekte.
"hani, biz meleklere "adem'e secde edin" demiştik de iblis dışında hepsi secde etmişti. iblis, cinlerdendi. kendi rabbinin emrine ters düştü. şimdi siz, benim beri yanımdan, onu ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? hem de onlar sizin düşmanınızken. zalimler için ne kötü bir değiştirmedir bu!" (kehf suresi, 50. ayet)

şimendifer

şimendifer: tren. fransızca “chemin de fer (demir yolu)” sözcüğünden türkçe’ye geçen ve trene karşılık olarak kullanılan sözcük.
“zaten hastahaneden eve gelinceye kadar içimde bir deniz, bir vapur, bir şimendifer yolu, etrafında beyaz köşkler dizili bir yol hayali vardı;...” (peyami safa-dokuzuncu hariciye koğuşu, sayfa 18)
1 /