1. toplam entry 18587
  2. takipçi 19
  3. takip edilen 9
  4. puan 91042
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 7 yıl önce

monte kristo kontu

teması intikam üzerine kurulu olan bir dünya klasiğidir. dantes karakteri eşsiz bir zenginliğe kavuşmasına karşın intikam alma duygusundan vazgeçmeyerek kendisine ihanet eden herkesten acımasızca intikamını alacaktır. romandaki bir diğer ayrıntı ise karakterlerin her biri güçlü ve iradeli kişilerdir. ancak dantes, tüm bu karakterlere karşı baskın çıkmıştır. çünkü hepsinden daha iradeli olup çok güçlü intikam duygusuna sahiptir.

şu an okumuş olduğum kitap bittikten sonra tekrardan başlayacağım bu eşsiz esere. zaten yapacak doğru dürüst aktivite yok, vakit de geçmiyor, iyisi mi bu durumda nihai çare romanlara sarılmak.

ahlakın kökeni

ahlak mefhumunun kökeni için eski yunan'a ve yunancaya bakmak gerekiyor. kavramın çıkış noktasına bakıldığında "yasa" anlamına geldiği görülmektedir ki bu da ahlakıyat, töre bilimi veya etik olarak ifade edilebilir. yani "yasa" anlamından da anlaşılacağı üzere topluma indirgenmiş. fakat kişisel olarak bakarsanız, ahlak, kişinin bencil ve çıkarcı yanını ifade eder.

içerlemek

infial ismi ile birbirini karşılayan, benzeri yönleri olan fiil. iki mânâsı vardır, bunlardan biri "için için öfkelenmek", biri de "kırılmak, gücenmek" şeklindedir. "infial"e bakıldığında ise "birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma." şeklinde sözlük tanımı görülüyor.
1 /