1. toplam entry 391
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 319
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 13 yıl önce

beşşar esad

git

Yavaş yavaş belirginleşiyor mevzu, en doğrusunu Allah bilir tabi; 2012 bitmeden Esad başka bir ülkeye sığınacak, daha sonra da İsrail kalanlara siz El-Kaide'siniz deyip saldıracak herhalde. Tabi bu durumda Türkiye'nin taraf değiştirmesi, yeni Suriye yönetiminin yanında, İsrail'in karşısında olması da anormal görünmez herhalde.

git

evlilik aşkı öldürür mü

günümüzde güncelimizde aşk ile ilgili konuşulan ve tartışılan bir konu da, daha doğrusu mühimsenen bir soru da evlilik aşkı öldürür mü? her şeyin bir değer karşılığı olmasını bekleyerek yaşadığımız bu yüzyılda her soru için de net bir cevap arayışındayız. genel olarak konu ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında sorunun yarı yarıya evet ve hayır cevabı aldığını söyleyebiliriz.

aslında soru aşk ı basitleştiriyor. yani evlilik öncesi ve sonrası hissedilen duyguların kıyasını istiyor sadece. günümüzün kastı ile baksak dahi, evet hayır istatistiğinin ötesine geçmek lazım.

aşkı ölümden öncesi evliliği de ölümden sonrası gibi düşünürsek belki buradaki ölümün sırrını anlayabiliriz. yani aşk insanın dünya hayatıdır belkide. tutkulu , arzulu, heyecanlı yaşanır, az olan her şey. sevgiliden çok sevgilinin hayali vardır. evlilik de ölümden sonrasıdır. fani ve az olan her şey yerini baki ve çok olana bırakır. görmeye duymaya dokunmaya alışır sevgililer sonsuzlukta. anlamaya bilmeye hissetmeye ihtiyaç duyar. i̇şte bu ihtiyaçlara kör ve sağır kalanlar hep ölümden öncesini, hayali, yani faniyi ister. maşuka değil aşk a meyil eder.

evlilik aşk ı farklı bir merhaleye ulaştırır. bedenden arındırır ruh ile tanıştırır. evlilik aşkın ahiretidir. cennet ya da cehenneme çevirmek insanın kalbinde, kabiliyetindedir. aşk yolunda yoldaş olmak birini her hali ile sebepsiz ve bıkmadan sevmek belki de aşk’ın en gerçek halidir.

evlilik aşk gösterisinden çok dost muhabbetinden ilham almalıdır. yarenlik mihmandarlık taşımalıdır.dırdırcı ve ilgisiz yaftalarının hükümsüzlüğü olmalıdır. zordur meşakkatlidir ama vazgeçilmezdir sevgili ile hayat yolunda yoldaşlık.

evlilik aşkı öldürmez. cehenneme çevirmeyenler için aşkın cennetidir.

git
(bkz: Pınar Kar)

risale-i nur külliyatı

sadeleştirilmesi ile ilgili gereksiz tartışmalar süren eserlerdir; bir sürü yabancı dile çevrilen risalelerin yeni türkçeye çevrilmesine karşı durmak abesle iştigaldir. sormazlar mı adama, ingilizce çeviriden türkçeye çevirmek isteyene nasıl engel olacaksınız diye...

noel baba

bir noel baba var mı?

hollandalı göçmenlerin amerika'ya getirerek orada folklorik bir nitelik kazandırdıkları kişi. 6 aralıkta hatırlanır. çocukların koruyucu azizi olduğuna inanıldığından standart noel baba kıyafetine girmiş kişiler o günlerde çocuklara hediyeler dağıtır. gerçek noel baba ren geyiklerinin çektiği kızağıyla uçarak o gece bütün evleri dolaşır ve bacalardan evlere girerek iyi çocuklara hediyeler bırakır.
bugünkü geyik perşembesinde noel baba ve geyikleri hakkındaki gerçekleri arıyoruz.
bilinen hiçbir ren geyiği türü uçamaz. fakat bu noel baba hakkında kuşkuya düşmemiz için yeterli bir sebep değildir. çünkü yeryüzünde henüz tasnifi yapılmamış 300,000 organizma yaşıyor. bu türlerin çoğu böcek ve mikroorganizma olması sadece noel baba'nın gördüğü uçan ren geyiklerini tamamen ihtimal dışı bırakmaz.
18 yaşının altındakileri çocuk sayarsak dünyada 2 milyar çocuk var, ancak noel baba'nın müslüman, yahudi, hindu ve budist çocukları ziyaret etmediğini düşünürsek, bu sayının sadece %15'i olan 378 milyon çocuğu ziyaret edeceği ortaya çıkar. nüfus referans bürosuna göre her evde ortalama 3.5 çocuk olduğundan ziyaret edilecek ev sayısı 91.8 milyon olur. her evde hiç olmazsa bir iyi çocuğun var olduğunu kabul edebiliriz.
noel baba'nın bütün bu çocukları ziyaret edebilmesi için toplam 31 saat zamanı var. neden 24 değil de 31? çünkü dünya üzerindeki farklı zaman dilimleri noel baba'nın lehine çalışır ve ona fazladan 7 saat kazandırır. elbette ki o akıllı bir aziz olduğundan evleri ziyaret etmeye noel gecesinin girdiği en doğudaki bölgelerden başlayacak ve batıya doğru ilerleyecektir. bu durumda her saniyeye 822.6 ziyaret düşer.
bu da şu demektir: noel baba en az bir iyi çocuğun bulunduğu bir evde kızağı park etmek, kızaktan inmek, bacadan aşağı kaymak, hediye konması için ayrılmış çorap vs gibi şeyleri doldurmak, diğer hediyeleri noel ağacının altına dağıtmak, yiyecek olarak bırakılan şeyleri yemek, bacadan tekrar geri çıkmak, kızağına binmek ve başka bir eve gitmek için saniyenin yaklaşık binde biri kadar bir zaman harcayabilir.
bu durmaların bütün dünya üzerinde düzgün olarak gerçekleşeceğini kabul etmek yanlış olur, ancak hesaplamalarda kolaylık olması için öyle kabul edelim. bu da yaklaşık olarak 120 milyon kilometrelik toplam yola karşılık gelir. tabi bu arada yeme, içme ve diğer beşeri ihtiyaçları için arada bir durması gerektiğini de ihmal ediyoruz. buradan basit bir hesapla da görülür ki baba'nın kızağı saniyede 1040 km hız yapmalıdır. bu ses hızının 3.000 katı kadardır.
bir karşılaştırma olması için söyleyelim ki, yeryüzünde insan eliyle yapılan en hızlı araç olan ulysses uzay keşif aracı saniyede 44 km gibi basit bir hızda hareket eder. bildiğimiz ren geyikleri ise saatte en fazla 15 km hızla koşar.
kızaktaki yük te başka ilginç bir noktadır. her çocuğa yaklaşık 1 kg ağırlığındaki orta boy bir lego takımı hediye getirildiğini kabul edersek, kızaktaki hediyelerin ağırlığının yaklaşık 322 bin ton olması gerektiğini buluruz. tabi bu hesaplamaya noel baba'nın ağırlığı dahil değildir. resimlerini görmüş olmalısınız, kendisi epey okkalı bir şahsiyettir.
yeryüzündeki aşina olduğumuz geyikler 130 kg dan fazla yükü çekemez. uçan geyiklerin bundan 10 kat daha fazla yük taşıyacağını kabul etsek bile 8 veya 9 geyikle bu işin yapılamayacağını anlarız. hesaplanırsa bu kadar yükün taşınabilmesi için 214,200 geyiğin gerektiği görülecektir. geyiklerin ağırlığı da hediyeler ve noel baba'nın toplam ağırlığına eklenirse 354,430 ton yük olacaktır. buna kızağın kendi ağırlığı dahil değildir. kıyaslamak gerekirse bu bir transatlantiğin yaklaşık 4 katı kadardır.
1040 km/sa hızla giden yaklaşık 360,000 tonluk bir kütle muazzam bir hava sürtünmesi oluşturacaktır. bunun sonucunda geyikler dünya atmosferine giren uzay araçları veya meteorların ısınması gibi ısınacaktır. bu ısınma öndeki geyik çiftinin her birine saniyede 14.3 quintillion joule ısı enerjisi verecektir. kısaca ikisi de derhal alevler içinde kalacak ve bu alevleri arkadaki çifte ulaştırarak onları tutuşturacaktır. bunu sağır edici şiddette sonik bir patlama izleyecektir. yanmaya başlayan her yeni çift aynı etkiyi sağlayacaktır. tüm ren geyiği filosu saniyenin 1000 de 4.6 gibi bir kesri içinde buhar olacaktır. bu arada noel baba'nın kendisi yerçekiminden 17,500 kat daha büyük bir merkezkaç kuvvetin etkisinde kalacak ve 120 kiloluk cüssesi kızağın arkasına 1941756.75 n'luk bir kuvvetle yapıştırılacak ve vesikalık fotoğraf gibi kalacaktır.
sonuç olarak, noel baba herhangi bir noel zamanında hediye dağıtmaya kalkıştıysa, şimdi ölü olmalıdır.
***
yukarıda yazılanlar baba'yı ölüme mahkum etmişti, ancak tamamen klasik fizik yasalarına dayalı açıklamalardı. aslında baba'yı kurtaracak bir yol var: o da quantum ve relativite fiziğinin yasalarıdır. şimdi quantum ve relativite fiziğinin yasalarını kullanarak baba'yı kurtarıp kurtaramayacağımıza bakalım.
evet. doğrusunu isterseniz, quantum fiziği baba'yı kurtarır. çünkü o analizde baba'nın özel durumunda önemli hale gelen quantum olayları hiç göz önüne alınmadığından, açıklamalar ciddi bir şekilde yanlıştır. nedenlerimizi yine madde madde sıralayalım.
verilen bilgilerden de açıkça anlaşılıyor ki, noel baba'nın bazı fiziksel niceliklerini %100 kesinlikle biliyoruz. örneğin, kuru bir aralık atmosferinde uçan bir ren geyiğinin limit ya da terminal hızı kesinlikle biliniyor. baba'nın, geyiklerin, kızağın ve hediyelerin toplam kütlesi de, baba hediye dağıtımına başlamadan hemen önce kesinlikle biliniyor. hatta baba'nın doğudan batıya doğru uçması gerektiğini, yani hız vektörünün yönünü de biliyoruz. bütün bu bilgileri birleştirdiğimizde % 100 kesinlikle neyi bilmiş oluyoruz? tabii ki baba'nın momentumunu. momentum nedir? bir cismin kütlesi ile hızının çarpımıdır. örneğin 1000 kg'lık bir araç saniyede 30 m hızla batıya doğru gidiyorsa, aracın momentumu 1000*30 dan 30,000 batıya doğrudur. demek ki bu bilgiler bize noel baba'nın momentumunu kesinlikle bilme imkanı sağlıyor.
pekii, heisenberg belirsizlik ilkesine ne oldu? o da nedir? bir cismin nerede olduğunu % 100 kesinlikle bilirseniz, onun momentumunu hiç bir şekilde bilemeyeceğinizi, ya da bir cismin momentumunu % 100 kesinlikle bilirseniz onun her hangi bir anda nerede bulunduğunu asla bilemeyeceğinizi söyleyen quantum fiziği yasasıdır.
bu yasayı noel baba'nın durumuna uygularsak görürüz ki, noel arifesi gecesi verilen herhangi bir anda baba'nın nerede olduğunu bilmenin hiç bir yolu yoktur. hatta quantum saçılması sebebiyle herhangi bir anda yeryüzünün her hangi bir yerinde olabilir. dahası her yerde olabilir. yani, baba'nın bütün hediyeleri dağıtmak için bırakın 31 saati, 24 saate bile ihtiyacı yoktur. hepsini aynı bir tek anda dağıtıp, sonra da kızağına atlayarak gelecek noel'i beklemek üzere kuzey kutbu'ndaki evine gidebilir. hediye dağıtma işini bütün geceye yayıyorsa, bu sadece evlere herkes uyurken girmek istemesinden dolayıdır.
sadece quantum fiziği değil, relativistik fizik yasaları da noel baba'nın lehine işler. baba'nın ren geyiği filosu ışıktan hızlı giderek zamanda geriye gidebilir. yani, baba ara sıra takyonik hale geçerek zaman yolculuğu yapabilir. bu durumda hiç bir sorun kalmaz, çünkü bizim ölçümlerimize göre 1 gecede gerçekleşen hediye dağıtma işini baba kendi zaman akışına göre istediği kadar uzun sürede tamamlayabilir. hatta bütün hediyeleri bir anda kızağına yüklemek zorunda bile kalmaz. parça parça taşıyarak da dağıtabilir.

(avni çetinkurt'tan alıntı)

önü kesildiği için ihl den ayrılmak

imtihanı kaybetmektir...
28 şubat da Allah'ın bir imtihanıydı ve ne yazık ki çoğumuz bunu kaybettik.

"yoksa siz, allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve yine sabredenleri ortaya çıkarmadan cennet’e gireceğinizi mi sandınız?" (ali imran/142)

"yoksa siz, daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara mâruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara dûçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki, peygamber ile yanındaki müminler bile "allah'ın vaad ettiği yardım ne zaman yetişecek?" diyecek duruma geldiler. iyi bilin ki allah'ın yardımı yakındır." (bakara/214)

sen olmasaydın alemleri yaratmazdım

Bu hadisten anlaşılması gereken şey, eğer sahih ise; Allah (c.c.) insanlık alemini yaratmadan önce, yaratmaya değecek bir kul yaratmış, sonra da onun hürmetine bu aleme, hükmü altında yer vermiştir. Çünkü gerçtekten tevazu ile bakarsanız, yaratılmaya, uğraşılmaya değecek kullar değiliz. Bizzat meleklerin itirazı da bu değil miydi ya; ama onlar henüz Muhammed. A.s.'yi bilmiyorlardı; ne demişti Allah bu itiraza karşılık, "ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim"...

ebu cehil

- Muğire bin Şube şöyle anlatıyor: Rasûlullah’ı ilk tanıdığım günde, Ebu Cehil b. Hişam ile beraber Mekke’nin bazı sokaklarından gidiyorduk. Hz. Peygamber bize rastladı ve Ebu Cehil’e:

“Ey Ebu Hakem! (Bu Ebu Cehil’in künyesidir). Allah’a ve Allah’ın Rasûlü’ne gel! Seni Allah’a davet ediyorum” dedi. Ebu Cehil:

“Ey Muhammed! Sen bizim mabudlarımıza küfretmekten vazgeçer misin? İster misin, biz senin tebliğ ettiğine şahidlik edelim! Biz şahidlik ederiz ki sen tebliği yaptın. Allah’a yemin ederim, eğer ben senin söylediklerinin hak olduğunu bilseydim sana tâbi olurdum” dedi. Bunun üzerine Rasûl-ü Ekrem bizim yanımızdan geçip gitti. Ebu Cehil, bana yönelerek şöyle dedi:

“Allah’a yemin ederim, ben onun söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Fakat ona tâbi olmaktan beni meneden birşey vardır: Kusayoğulları ‘Hicâb (Kâbe’nin anahtarları) bizdedir’ dediler. Biz onlara ‘peki’ dedik. Sonra ‘Sikaye (hac mevsiminde hacılara su vermek) bizim hakkımızdır’ dediler. Biz ‘peki’ dedik. Sonra ‘Nedve (istişare için Kureyşâ€™in toplandığı yer. Bunu Kusay inşa etmiştir. Kureyşâ€™in Şura meclisi mesabesinde idi) bizimdir’ dediler. Biz ona da ‘peki’ dedik. Sonra ‘Liva (harp sancağı, bunu ya Kusay taşıyordu veya istediğine veriyordu) bizimdir’ dediler. Biz buna da ‘peki’ dedik. Sonra gelen hacılara yemek yedirdiler. Fakat biz de yedirdik. Nerdeyse bu haslet konusunda eşit derecede idik. Sonra dediler ki: ‘Bizden bir peygamber geldi’. İşte vallahi ben bunu kabul etmem...”

şeytan

doğru yolun üzerine oturup pusu kurmaya söz verendir. bu da demektir ki şeytani özellikler taşıyan insanlar ve vesveseler sizi hangi yoldan engellemeye çalışıyorsa, onun kaçınılmaz olarak doğru yol olması, doğru yol için bize ipucu yaratan Allah'ın hikmetlerindendir.

vodvil

voilà! velakin, dışarıdan göründüğüyle; feleğin virajları sayesinde vekâleten hem vâziri hem de vebali olmayanı oynamış naçizane bir vodvil eskisi. bu vecih, kibir vehametinden bihaber vasfıyla veranın vecizelerine vekillik yapan, şimdilerde varisi olmayan, virane durumda bir vekil. her şeye rağmen, varlığını yitirmiş bu vahametin vahdetiyle vücudunda ve veznenin velveleleriyle beslenen, velfecirliğe tenezzül eden, vechleri doyurulamaz bir vahşet arzusuyla kaplı bu vegar dolu vazilerin şimdilerdeki. verilecek tek bir hüküm var, "vendetta". beyhude bir vaaz değil, vicdan ve vakar adına verilmiş günün birinde vefi olanın ve vaziyeti görenin velisi olacak bir vaattir. velhasıl, bu önemsiz vira vecizeler buradaki vuslatımızın vadesini uzatır. sözün özü, şunu ifade etmek isterim ki; sizinle tanışmak bir onur, ve beni çağırabileceğiniz isim v...

(bkz: v for vendetta)
1 /