1. toplam entry 435
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 95
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 13 yıl önce

formspring

"nasılsın" gibi sorulabilecek en zor soruların bile "iyiyim" sığlığında cevaplanarak dostlar alışverişte görsün (laf) kalabalığından, kuru gürültüden sesi duyulamayan, hakkı verilemeyen oluşum, platform.

tekdüze şablon sorular, tekdüze kopya cevaplar.

kadir gecesi

ramazan ayının yalnızca 27. gününde aramak ve yalnızca duaya, ibadete o gün sarılmak doğru değildir.
bu konuda evliyaullah ramazan ayı hangi gün başlıyorsa kadir gecesinin farklı günlere, hatta kaçıncı günlere denk gelebileceğini söylemişlerdir. bin aydan hayırlı olan bu geceyi kaçırmamak adına ramazanın son 10 günü her geceyi kadir gecesi bilerek eda etmeliyiz inşallah.

kur'an-ı kerim

dünya üzerindeki tüm dillerde tercümesi / meali de yapılsa dil / isim perdesini geçemeyene açılmayan hazine.

kur'an hükmü gereğince evrenin yaratılış sürecini düşünmek için sadece kafayı kaldırıp gökyüzüne bakmak nasıl ki yetmez;
evrenin kitabını / isimleneni okumadan zahiri ve batıni anlamlarla inzal ol(un)an kur'an'ı / ismi okumak da yetmez.

ferhat kalender

rahatsız etmeyen sözden rahatsız yazar.

--- alıntı ---

Rahatsız etmiyorsa nedir ki söz?
Hikmetin, hakikatin ve bilincin üstündeki perdeyi aralayamıyorsa nedir ki söz? Dünyayı, bilimi, kültürü ve varlığı saptırılmış anlamlarından arındırarak ilahi hikmet çerçevesinde yeniden tanımlayamıyorsa nedir ki söz? Kökeninde Allah’a karşı başkaldırıyla yeryüzünü ifsada uğratmayı yol edinmiş ve hayatı tehdit eden modern illüzyonları fark ettirmiyorsa nedir ki söz? Aşka, öfkeye ve inanca kapı aralamıyorsa nedir ki söz? Omurgasızlaştırma politikalarına ve kirletilmiş bilgiyle bilinci deforme etmeye dönük çabalara dikkat çekmiyorsa nedir ki söz? Enformatik faşizmin kustuğu albenili yaşam formunun içeriksizleştirdiği / (Dr. Ali Şeriati’nin deyişiyle) eşekleştirdiği bir nesne olmanın ötesini gösteremiyorsa nedir ki söz? Evet benim talip olduğum yaşam biçimim, bu yaşam biçiminin en somut örneği Müslümanlığım ilermeye yani; milyonlarca ötekinin kanını emerek saltanat sürmeye, yüz binlercesini köleleştirerek dünyalık yığmaya, dinini karşılaştığı ilk dünya kuruntusuna göre evirip çevirmeye manidir diyemiyorsa nedir ki söz? Duruşumuzu, oluşumuzu, algımızı ve ruhumuzu özgürleştiremiyorsa nedir ki söz? İbrahim’in dilinden dökülüp en büyük putun boğazına dolanmıyorsa, Musa’nın asası olup firavun hilelerini deşifre etmiyorsa ya da Fırat kenarında ağabeyinin kanı henüz kurumamışken, Yezid’in sarayındaki küstah bakışlara Zeyneb’in dili olmuyorsa nedir ki söz?Hayatın her alanına yayılan sefalet, insanı pragmatik nesneye dönüştüren yozlaşma, direncimizi kırmaya yeltenen modern bağnazlığa karşı harekete geçmiyorsa nedir ki söz? Her tür putlaştırmaya, tüm aşağılaştırıcı siyasi ve ekonomik düzenlere, sahte tanrı pozundaki obje, fetiş ve sembollere meydan okumuyorsa nedir ki söz? Tarihin düz bir çizgi olarak ilkellikten modernliğe doğru akmakta olduğu yalanını propaganda ederek, gençlerimize üçüncü sınıf insan efsununu yutturmaya çalışan soysuzlaştırmayı deşifre etmiyorsa nedir söz? Bize korku ile umut arasında onurlu ve soylu bir duruş kazandırmayacaksa nedir ki söz? Ulaştığı insanı cehaletten, esaretten, kin ve nefretten alıkoymuyorsa nedir ki söz? Dünyayı yeniden kurmayı ve her şeyi paraya tahvil etmeyi ilke edinmiş kapitalizm denen insanlık dışı mekanizmanın ülkemizdeki yeni gözdesi neo-muhafazakarlığın kurmaya çalıştığı Emevi Sultasına direnemiyorsa nedir ki söz? İnsanlığın gözünü boyayarak sürüleştirmeye çalışan sirk ve kablo medeniyetini ifşa etmiyorsa nedir ki söz?
Nedir ki söz; rahatsız etmiyorsa!

--- alıntı ---

ihl sözlük

sözlük nedir ne değildiri bilmeyen anlamayan yapamayan yazamayan yazarcıklarla her geçen gün amacından/çizgisinden biraz daha uzaklaşan sözler yığını. doğum günü çocuğuna iyiki doğdunculuk oynamakla ne ekşi, ne tuzlu, ne tatlı, ne acı hiç bir tadı olmayan bir platform olmaya başladık farkında mısınız?

bu sözlük söylenecek/söyleyecek sözü olanlarca büyür ancak,
sözü olmayanın sözlükte işi olmamalı !

ihl sözlük

söyleyecek sözü olmayanlarca hoyratca kullanan ezici çoğunluğun yanında az da olsa kelam sahibi kalemlere ev sahipliği yapan sözlük.

kötüdür, kötü bakarsan. iyidir, iyi bakarsan.
genelde bu ikisinin arasıdır; nasıl baktığına, ne gördüğüne, neye baktığına, neyi görmek istediğine, neyi aradığına ve daha biçok şeye ama en nihayetinde bakana bağlı olarak değişen...

nerde olursa olsun zamanını kendinden ötede beride olanla, dedikoduyla geçiren bir insan o zamana/emanete ihanet etmiştir. bu gafleti kendinden ötede beride olandan bilmek ise daha büyük bir gaflettir.

ihl sözlük

iki nefes arası yaşanılanın sanal alemde bıraktığı izdüşümü düş ürünü.

her nefes alan homonun kendisini insan saydığı bir dünyanın paralelindeki sanallıkta peşinen verilen üstadlık payesinin çok görülmemesi gerekir. yazar olmak veya en azından yazmak için çıkılan yolda yolcunun adı yolculuğun seyrini tayin etmese de etkiler.
1 /