1. toplam entry 505
  2. takipçi 2
  3. takip edilen 0
  4. puan 1492
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 4 yıl önce

gerçek islam bu

1.) Allah, mekanı kuşatır. Allah'ın mekanı, göklerin üstündeki tahtıdır.
" ... o'nun tahtı gökleri ve yeri çevreler. onları muhafaza etmek o'na zor gelmez ve o yüce'dir, büyük'tür.'' (bakara-255)

2.) Tağut, diğer adıyla şeytan yoktur. Allah'a iman edip tağutu inkar eden kurtulmuştur.
"dinde zorlama yoktur. çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. o hâlde, kim tâğûtu tanımayıp (inkar eder-yekfür) allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." bakara-256

3.) Şirk yoktur. Allah şirkten münezzehtir.
"atalarım ibrahim, ishak ve yakub’un dinine uydum. bizim, allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz (ma kane, imkanın tersi) . bu, bize ve insanlara allah’ın bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.” (yusuf-38)

uluhiyyette şirk

Saçmalıktır.
Allah'ın eşi, ortağı var mı? Yok.
Allah'a herhangi bir şeyi ortak koştuklarını zannedenlerin bundan haberi var mı? Yok. Burada anlatılmak isteneni anlamıyorlar bile.

"atalarım ibrahim, ishak ve yakub’un dinine uydum. bizim, allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz (ma kane, imkanın tersi) . bu, bize ve insanlara allah’ın bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.” (yusuf-38)

gizli şirk

Yoktur. Açığı yok ki gizlisi olsun.
"atalarım ibrahim, ishak ve yakub’un dinine uydum. bizim, allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz (ma kane, imkanın tersi) . bu, bize ve insanlara allah’ın bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.” (yusuf-38)

Allah'a herhangi bir şekilde herhangi bir şeyi ortak koşmak

imkansızdır. şirk, zandan ibarettir.
"atalarım ibrahim, ishak ve yakub’un dinine uydum. bizim, allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz (ma kane, imkanın tersi) . bu, bize ve insanlara allah’ın bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.” (yusuf-38)
herhangi bir ortağı olmayan allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmak mümkün değildir.

bilmece

Bir bilgi bilen var şiiri:

Öyle bir yoldaş ki yolda değil.
Hem O'na giderim hem yol O'nun.
Hem O'nunum hem O'ndan uzakta.
Bana en yakın O, en uzak da.

Öyle bir dost ki düşmanlarımız yandı.
Dost ışığa doğru, düşman ateşe...
Öyle bir saki ki içenlerimiz kandı.
Şehadet, başlı başına neşe.

Sizi bizi yok, var mı?
Deyiverin hele! Dost mu, yar mı?
Neresindeyim terazinin?
Kar mı, zarar mı?

Ölçme! Bırak erbabı ölçsün.
Sana düşen hem şükür hem sabır.
Şükürsüz ve sabırsız hemen ölsün!
Şükür ve sabır her günahtan ağır!

mustafa islamoğlu

Son tasavvuf bükücü! Tasavvufun şiilikten hristiyanlığa, hristiyanlıktan yahudiliğe, yahudilikten hint inanışlarına kadar izini süren adam. Yalnız; açık ve net ayetler varken, sırf bu ayetlerin aksini iddia etmek için hiç de bu ayetlerin aksinin iddia edilmediği bir ayeti öyleymiş gibi yorumladığına şahit oldum, bu da bir gerçek.

israfil balcı

Miraç ile ayın yarılması iddialarının uydurma olduğunu, miracın zerdüstlükten araklama olduğunu ve ayın yarılmasının orijinalinin ay tutulması olduğunu iddia eden akademisyen. İddialarını nasıl temellendirdiğini youtubeta kendi adındaki kanalından öğrenebilirsiniz.
1 /