@halis

acı bir dehliz gibidir, içinden geçilmeden hakikate ulaşılmaz.

  1. toplam entry 3042
  2. takipçi 34
  3. takip edilen 31
  4. puan 35253
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 3 yıl önce

evlilik

İki insanın mümkünse bir çatı altında zaman geçirmesidir. Zamanı saatler, günler, aylar ve yıllarda kapsayabilir. Kimi bir ömür sürdürür. Kimi çeşitli sebeplerden ötürü bu birlikteliği sonlandırır.

adalet çemberi

siyasetname gibi bir şey. Osmanlı Devleti'nin adalet anlayışını ifade eder. Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-i Alâi eserinde bulunan sekiz maddelik yöntemdir. Bu maddelerden bir tanesi bile olmazsa, adaletin varlığından bahsedilemez.

pandoras box

pandora's box içinde kötülükleri barındıran mitolojik bir kutu. literatürde balkan devletleri için kullanılan bir ifadedir. balkanlar coğrafik ve stratejik bir geçittir. * savaş çıkarma potansiyeline sahiplerdir ve bu uluslararası bir sorun haline gelebiliyor.

makedonya

1915 yılında, 1. dünya savaşın öncesinde makedonya sorunu ortaya çıkmıştır.
devletlerin o topraklar üzere farklı emelleri vardı;
büyük bulgaristan kurma hayali, büyük sırbistan kurma hayali.

balkanisation

balkanlaşma demektir. Patlamalara müsait olan, dünya savaşını çıkarma potansiyeline sahip olma fikridir. Bunu da tarihsel deneyimine dayanarak batılı düşünürler ortaya koymuştur. balkanlarda illegal bir yapılanma vardır. ** ayrıca sadece ulusal bir kavga değildir, emperyal güçlerin de kavgasıdır.

balkan

ağaçlarla kaplı, geçit manalara gelen coğrafik bir terimdir. Batılılar negatif anlamda kullanır;
GEÇİT VERMEYEN, KAOTİK, NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN, ÇATIŞMAYA MÜSAİT OLAN ve sınırlarını nehirlerle belirleyen yer.
-tuna, sava ve kupa nehirleri

varna savaşı

sembolik ve önemli bir savaştır. 1444 yılında Osmanlı’nın haçlı ittifağına karşı büyük zaferidir.
osmanlı devleti'nşn bütün Avrupa’ya genişleme açısından önemlidir. Bu haçlı seferi Osmanlı’nın Balkanlar'da
gerçekleştirdiği fetihleri durdurmak için yapılmıştı.

oryantalizm

İlim adamları yeni bir meslek kurmuşlardır. İlim dalının adı Oryantalizm’dir. Eskiden bunun adı şarkiyatçılıktı. Anlamı doğu insanlarının hayatlarını neyin etki edeceğini tespit etmektir. Bunu anladıkları zaman onları kendi istedikleri gibi yönetmeyi amaçlamışlardır. Dillerini, kültürlerini, hassasiyetlerini, yaşayışlarını nelerin etkilediğini araştırmışlardır. Doğuda öğretmenlere, din adamlarına, doktorlara ve ilim adamlarına saygı duyulur.

Osman Hamdi Bey’in Türk müzeciliğine katkısı

Osman Hamdi Bey 1871’de İstanbul’a dönünce sarayda teşrîfât-ı hâriciyye müdür muavini oldu. Daha sonra Müze-i Hümâyun’un müdürü Dethier’in ölümü üzerine 1881’de müzenin müdürlüğüne getirildi, böylece Türk müzeciliğinde yeni bir dönem başladı. Müze müdürlüğüyle birlikte kültür ve sanat alanındaki çalışmaları yoğunlaştı. Osmanlı Devleti sınırları içindeki tarihî ve sanat değeri taşıyan bütün eserleri müzecilik anlayışı içinde bir araya getirmeyi hedefleyen Osman Hamdi’nin gayretleriyle otuz yıllık Müze-i Hümâyun, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne dönüştü. Çinili Köşk’ün tamiriyle ilgilendi ve yapının daha önceki onarımlarda üzeri sıva ile örtülmüş olan çinilerini açığa çıkardı. 1882’de yeni bir müze binası inşa etme çabasına girdi. Sanâyi-i Nefîse Mektebi için bina inşa ettirdi. Yurt dışında eğitim görmüş yabancı asıllı öğretmenlerden bir öğretim kadrosu oluşturdu. Ayrıca mektepte açtığı oymacılık bölümüyle heykel sanatının eğitimini de başlattı. Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde bir süre müdürlük yapan Osman Hamdi, 1884’te eski eserlerin devlet malı olması ve yurt dışına götürülmemesi esasına dayanan yeni Âsâr-ı Atîka Nizamnâmesi’ni çıkararak uygulamaya koydu. Bu nizamnâme Türkiye’de yürürlükteki tek eski eser yasası olarak 1973’e kadar önemini korudu. Müze-i Hümâyun müdürü olarak birçok kazı yaptırdı. Bazı kazıları kendisi yöneterek ilk Türk arkeologu olarak da adını duyurdu.

modern müzecilik

Simülasyon, sesli yönlendirme, mumyalar, yeni resimler, ışık gösterileri gibi teknolojiler kullanılır.
Ülkeler gelişim sağladıkça sanata eğilimleri de artmıştır. Teknolojik gelişmeler, klasik müzecilik anlayışını modern müzecilik anlayışına bırakıyor. Modern müzecilik, gezerken ziyaretçilerin ilgisini canlı tutmayı hedefliyor. Modern müzecilik anlayışında sergileme ve sunum teknikleri daha farklıdır. Modern müzeciliği klasik müzecilikten ayıran bir diğer unsur ise sanal müzecilik. Ziyaretçiler ekonomik, zaman açısından sıkıntı yaşamaması için sanal ortamda 360 derece gezebiliyorlar. Koruma teknikleri var. Müzenin en önemli görevi korumaktır. Işıktan ısıdan nemden çürüyebiliyorlar. Bunlar eserlere zarar verebiliyorlar. Pencerelere ışığı kıran storlar koyuyorlar. Yapay ışık görsellik açısından kullanılıyor. Bunun için özel aydınlatmalar yapılıyor. Her esere aynı derece ışık yansıtılmıyor. Depolama sistemi müzenin içindeki koruma kadar önemlidir. Depolamanın içindeki ısı ışık, doğal afetlerden korunma amaçlı daha dikkatli olması ve yerden en az 1 metre yükseklikte olması gerekiyor ve buna göre dizayn ediliyor. İnsanların müzeye olan ilgisini çekebilmek ve insan hayatına sokmayı hedefleyen çalışmalarda mevcuttur.

1 /