1. toplam entry 3580
  2. takipçi 4
  3. takip edilen 2
  4. puan 8086
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 5 yıl önce

kolera

sanayi devrimi sonucu yaşanan hızlı ve çarpık kentleşmenin insanlığa bir armağanıdır. insanlar nüfusu yüz binleri aşan sanayi kentlerine dolaşırlar. bu kentlerde sağlıklı bir kanalizasyon sistemi kurulamaz. bu sayede yeni mikroplar ve bakteriler türemeye başlar. ve bingo; kolera kenti esir almaya başlar.

çarpık kentleşme

kaçınılmaz son olarak siyasi-sosyal yozlaşmayı beraberinde getirir.
kırsaldan kente gelen milyonlarca insanın barınma ve iş ihtiyacı vardır. bu ise ciddi bir ekonomik külfet getirecektir ve devletin bunu sağlayabilmesi pek mümkün değildir. bu sebeple alternatif arayışları başlar. barınma sorunu gecekondu ile iş sorunu ise işporta ile çözülür. bu iki hukuksuz çözüme devlet göz yumar. siyasilerin yumdukları bu gözler ise sandıkta halk tarafından taltif edilir.

Öldü diye babası yerine başkasını gömmek

düzce'de yaşanmış bir hadiseyi getirdi aklıma.
zihinsel engelli bir kız kayboluyor. 2-3 geçmesine rağmen kız bulunamıyor. aydın'da fiziksel özellikleri bu kayıp kıza benzeyen bir cesetin bulunduğu bilgisi iletiliyor. kızın babası düzce'den aydın'a gidip cesedi teşhis ediyor ve bu kız benim kızım diyerek cenazeyi düzce'de defnediyor. aradan 1 ay geçmeden kayıp olan kız çıkıp geliyor.
1 /