1. toplam entry 7972
  2. takipçi 9
  3. takip edilen 1
  4. puan 46649
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 8 yıl önce

Evliyaların bütün kötü huylardan uzak olması

hakiki evliyalar nefisinde devrimi yapanlardır. Geniş halk kitlelerinden bazı kimseler, İslâm hakkında ciddi bilgileri olmadığı için salih zatların kendi kaderlerini değiştireceklerine inanarak batıl yola sapmışlardır. Oysa Allah'tan başka hidâyet edici yoktur. Bu tür davranışlar, Allah'tan yüz çevirme ve ondan başkasına yönelme demektir. Allah onlara veli olmayacak, onlara azap edecektir. Allah'tan başka veli yoktur, velâyet yalnız O'nun hakkıdır: "Rabbinizden size indirilene uyun, O'ndan başka veliler edinmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz" (el-A'râf, 7/3).

Lügatte veli; dost, arkadaş, itaatkar, komşu, işi üstlenen kişi anlamlarına gelmektedir. İslâmi ıstılahta; Allah dostları, Allah'ın sevgili kulları demektir: "İyi bil ki, gerçekten evliyâullah için korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar'' (Yûnus, 10/62).

Hz. Peygamber (s.a.s.) de evliyayı şöyle tarif etmiştir: "Onlar görüldüğü zaman akla Allahu Teâlâ gelir. Yüzleri nurludur. Onlarla beraber bulunanlar şakı olmaz."

Evliyaların bütün kötü huylardan uzak olması

evliya olduğunun en büyük nişanesidir. İyi huylarla süslenmiştir. Kendisine zulmedeni affeder, darılana iyilik ve ihsanda bulunur. Onda mal, mevki ve şöhret hırsı bulunmaz. Övülmeyi sevmez. Yerilmekten korkmaz. Tevazu sahibidir. Kendisini kimseden üstün görmez. Hiç kimseyi aşağılamaz. İlim sahibidir, ihlâsla amel eder. Kimsenin zararını istemez. Herkese merhamet eder, acır. İnsanların saadeti için çalışır. Sözünde durur. Emanete riayet eder. Kimseye hıyanet etmez. Suizan, gıybet ve fitneden kaçar. Haklı olsa da münakaşa etmez. Belalara, sıkıntılara göğüs gerer. Nimetlere şükreder. Ehline danışarak iş yapar. Günah işlemekten ve bilhassa imansız gitmekten çok korkar. Çok istigfar eder.
Kısacası evliya en iyi insan demektir. Muhammed Salim hazretlerine, (Bir kimsenin evliya olduğu nasıl anlaşılır?) dediklerinde, (Tatlı dili, güzel ahlakı, güler yüzü, cömertliği, münakaşa etmemesi, özürleri kabul etmesi ve herkese merhamet etmesi ile bir kimsenin veli olduğu anlaşılır) buyurdu.

Hesap ödememek için yemeğin içine kıl koymak

elazığ Kent merkezinde bulunan Köfteciler Sokağı'ndan bulunan bir dükkanda meydana gelen olaya göre, köfteci dükkanında yemek yiyen bir şahıs, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yeri sahipleri, vatandaşın saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu görünce şoka girdi.

hayal ilmi

insan alem değil de ,alem insandadır düşüncesi başlangıçtır. bu hususta yazar mehmet izzet aslın şöyle der; Hayalin bitişik ve ayrıl alemi vardır. Hayal ilmi marifetullahın en büyük unsurlarından biridir. Hayal ilmi berzah ilmi denilen şeydir. Hayal, ruhanilerin göründüğü bedenler alemidir. Bu alem, cennet çarşısının ilmini içerir. Hayal ilmi kıyamet günü farklı suretlerde ilahi tecellinin bilinmesidir. Hayal ilmi, kendi başlarına bilfiil var olamayan manaların bedenlenerek ortaya çıkmasını ve hükümlerini bilmektir. Hayal, insanların uykularında gördükleri rüyanın ilmidir. Hayal ilmi, yaratıkların ölümden sonra ve dirilişten önce bulundukları yerin (berzah) bilinmesidir. Hayal ilmi suretlerin bilinmesidir. Suretlerin, eşyanın hakikatine ulaşmaktır. Bu ilimde, ayna gibi parlak cisimlerde görülen suretler bilinir. İlahi isimleri ve tecelliyi bilmekten özge bu esastan daha yetkin ilim yoktur. Çünkü hayali bilmek, tecelliye ulaşma vasıtasıdır. Duyular ona yükselir, manalar ona iner. O, ise hiçbir zaman yerinden oynamaz. Zatıyla kaimdir. Her şeyin meyveleri ona döner. Hayal, anlam üzerine kendini taşıyan iksirin sahibidir. Böylelikle onu dilediği herhangi bir suretle bedenlendirir. Onun tasarruf ve hükmü geçikmez. Hayal tam tasarruf sahibidir. Manaların bedenlerle kaynaşması hayale aittir. Delilleri ve akılları hayrete düşürür. bir örnek verilecek olursa Bilgisayarın açılması ve Windows programından her alt program ve suretlerin oluşması hayal ilmine benzetilmektedir. Bunlar “ilmi hakikatin” suretlenerek tek vücudda mana suret olarak ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle hayal ilmi bir hakikati ve gerçeği ifade eder.

tatlıses ve rifkin

Bundan 24 yıl önce, 1998 sonbaharında, halk geneline yönelik yapılan tüm kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) araştırmalarında Koç Holding’in algılanması, Sabancı Holding’in, Eczacıbaşı Holding’in de altında bir yerlerde çıkardı…

Oysa Vehbi Koç Vakfı’nın, Koç Holding’in ve bağlı şirketlerin KSS alanında yaptığı yatırımlar, tüm diğer büyük holdinglerin toplamından fazlaydı…

İtibar araştırmalarında bu durumu etkileyen faktörlerin başında gelen unsur, deneklerin çok yalın bir soruya verdikleri yanıtların altında yatıyor, “Halka yakınlık” sorgulaması tabloyu doğrudan etkiliyordu.

Bu tablonun değişmesi için Koç Topluluğu, daha fazla yatırım değil, kendisini ve yaptığı KSS yatırımlarını daha ‘doğru’ ve ‘iyi’ anlatma yolunu seçti. Karşılığını da 10-15 senede alabildi. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ve endeks çalışmalarında algılanmasını hayli düzelttiği görülüyor.

Kıssadan hisse: Eğer algılanmanız “halka yakın” değilse, ağzınızla kuş tutsanız bile işe yaramıyor.
devamında bu isimlerin ne alakasını analize yeltenmiş yazarın makalesinin tamamı; git

her şeyi gören göz

Komplo teorileri genellikle şifreli semboller ve gizli görsel işaretler üzerinde gelişir. Üçgen içindeki “her şeyi gören göz” de bu kategorideki sembollerden biri. Masonluk ile ilişkilendirilen bu sembol aynı zamanda seçkin bireyler tarafından oluşturulmuş, küresel meseleleri kontrol etmeye çalıştığı iddia edilen sözde gizli İlluminati topluluğu ile de bağlantılıdır.
Gerçekten de, bir devletin sembolü olarak seçilmesi esrarengiz ve garip bir durumdur. Bedensiz bir göz, meraklı ve otoriter, çok güçlü bir “Büyük Birader” imajı verir bize. Altındaki piramitle birlikte ise antik ve ezoterik bir kültün emareleri hissedilir. netice olarak, “her şeyi gören göz” gibi bir motif görünüşte kasıtlı olarak ezoterikti.
bütün bu bilgilerden sonra ezoterik gücü kullanmak amacıyla filmlerde ,romanlarda ve diğer bütün sanatların içinde yer alması onun sembolün gücünü artırmaktan başka bir şey değildir. bu hususta başarılı olunmuştur.

hamsa

şii'lerin kültürüne göre; 5 parmak İslam’ın 5 şartını ve 5 duyuyu temsil eder. Şiilere göre 5 sayısı; Peygamber Sülalesindeki 5 “kutsal kişiyi” vurgulamaktadır.

Bunlar; Hz. Muhammed(S.a.v), Hz. Fatma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir. (R.a)

Değişik formatlarda Hamsalar’a rastlamak mümkündür. Üzerinde kalp olan, Davud’un Yıldızı olan veya Allah yazan Hamsalar da bulabilirsiniz.

Günümüzde Kabala öğretisinin popüler bir hal almasıyla birlikte Hamsa takan ünlüler artmıştır. Madonna, Brittney Spears ve Demi Moore gibi ünlüler Hamsa takanlardan sadece bazıları.

Ama şunu bilin bu simge hiç de iyi işler için kullanılmaz ve büyü ve tılsım yapımında kullanılan bir simgedir...
Hamsa; Yahudi ve pagan kültürünün bir ürünü olduğu halde, bid'at ehli olan şiilerin kullanması dolayısıyla islamla birlikte de anılıyor.Açık bir elin içine gömülü olan bir göz şeklinde olan, her kültürde değişik isimleri bulunan Hamsa’nın, Fatıma’nın eli ve Miryam’ın eli gibi isimleri de bulunuyor.

Aynı zamanda İbranice’de beş anlamına “Hamesh” de bu sembol için kullanılan isimlerden biridir. Yahudi kültürüne göre bu 5 parmak Tora’nın 5 kitabını sembolize eder. Elin sağ ve sol parmakları yanlara dönüktür. Diğer 3 parmak ise dikeydir.

Yahudi ,Hristiyan ve Müslüman araştırmacılar Hamsa’yı birçok değişik şekilde tanımlarlar.2 din için de ve bid'at ehli olan şiilerde de muska anlamı taşıdığı,nazardan koruduğu ve paganlar için de bereket sembolü olduğuna dair inanışlar git ı zamanda Kabalistik bir sembol de olan Hamsa'ya, Yahudi sanatında bir çok dalda bu sembole rastlayabiliriz. daha etraflıca bilgi için kaynak git
1 /