1. toplam entry 766
  2. takipçi 4
  3. takip edilen 3
  4. puan 2172
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 6 yıl önce

Dindarlar yüzünden dinden soğumak

din ile para dindarlıkla zenginliğin karşılaştırıştırılarak yapılan her türlü yorum, değerlendirme ve eleştirinin yanlış olduğu durumdur. Bu ayrı bir açıklama gerektirir ancak gerçektir. Çünkü ortalama insan CHP'lilere bakarak CHP hakkında, Ankaralılalara bakarak Ankaralılar hakkında, Ruslara bakarak Ruslar hakkında hüküm verip genellemeler yaparak yaşar. Soğumak zaten duygusal bir bir tepkidir. Sempati duymak veya soğumanın akılla mantıkla alakası yoktur.

doğu kültürü

Merkezî Türkiye toprakları olarak alırsak, doğu medeniyeti, batı medeniyeti olarak adlandırma yapılabilir. Batı medeniyetinin içinde İngiliz alman Fransız... Kültürleri vardır. Doğu medeniyetinde İran kültürü başta olmak üzere Çin medeniyeti, Hint medeniyeti gibi kültür ve medeniyet toplulukları vardır. Demem o ki başlıkta hata var. Sosyoloji bilimine göre genel kabul kültürün milli olduğu, benzer kültürlerin de medeniyeti oluşturduğu şeklindedir. Türkiye Türkleri için son durum şudur: çoğu İslam dinine mensup bu insanlar türk kültürü ile var olup 19. Yüzyılda İslam medeniyetini terk ederek batı medeniyetine geçmiş olarak kabul ediliyor.

yaşam sanatı

İcrasında prova yok, silgi yok, ön izleme yok, kopyala yapıştır yok,
Mizacınız, doğduğunuz tarihsellik ve coğrafya, aileniz, alacağınız birkaç karar ile karşınıza çıkacak birtakım kişiler bu sanatın icrasının niteliğinde etkili olacaktır.
Bu sanatın iki amacı vardır:
1. Sanatı sürdürmek yani yaşamak hayatta kalmak,
2. Bu sanatı iyi icra etmek yani iyi yaşamak.
1 /