1. toplam entry 1383
  2. takipçi 3
  3. takip edilen 2
  4. puan 5492
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 10 yıl önce

karahanlılar

abbasi halifesinin adına sikke bastırmışlar ve kendilerine "müminlerin emirinin Mevlaları” demişlerdir. bu da dini açıdan halifeye bağlılılarını gösterir tarzda bir hareket. nerdeyse siyasi de sayılır sikkeden dolayı ama abbasi hilafetinin merkezi zayıflıgı sebebiyle siyaseten bağlı olmaları zordu ve hatta bu yüzden devlet oldular denebilir.

firûzâbâdi

arap dilinde yazdığı sözlükle meşhur olmuş alimdir. İran kazarun'da doğdu. kazarun şiraz'a bağlı olması sebebiyle "şirazi" nisbesiyle tanınır. h. 729'da doğmuştur.
yazdığı sözlüğün adı "Kâmûsu'l-muhit"tir, sözlük demekle birlikte aslında ansiklopedidir. içinde şehir adları, hayvan türleri, nebatlar gibi çok farklı bölümler vardır. tefsir, hadis, fıkıh alanında da ilim aldığını ve alim olduğunu, eserlerinin olduğunu eklemek gerekir.
1 /