1. toplam entry 374
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 137
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 15 yıl önce

harf devrimi

ilkokul üçüncü sınıftan kalma ezberlerle savunulmaya çalışılan şey.
eski yazı türkçeyle uyumsuzdu diyene yaz bakalım adını eski yazıyla desek yazamayacaktır. elifi görse mertek sanacak olanlar eski yazının uyumsuzluğundan müthiş bir özgüvenle şikayet edebiliyor. neden? çünkü ilkokul öğretmeni, hayat bilgisi kitabı öyle diyor. hem diyelim uyumsuzluk var, bunları gidermenin tek ve kaçınılmaz yolu harf devrimi miydi?

türk insanına akdeniz insanı demek

arap özentiliğini tukaka edip avrupa özentiliğini bağra basanların yaptığı iş. akdeniz insanıyla denmek istenenin ispanyollar, italyanlar, yunanlar olduğu ayan beyan ortada. avrupalılık tutmadı akdenizlilik verelim hesabı bir nevi. tabii avrupa diyince batı, orta ve kuzey avrupa'nın soğuk insanları da işin içine girdiğinden, biz türkler sıcakkanlı, samimi insanlarız mesajı vererek araya fark koyma çabası da var.

osmanlı kadını vs cumhuriyet kızı

osmanlı kadını cinci hocalara gider, türbelerden yatırlardan, okunmuş sulardan, ağaçlara çaput bağlayıp dilek tutmaktan medet umar.
cumhuriyet kızıysa osmanlı kadınına burun kıvırırken burçlara, astrolojiye, falcılara, tarotçulara inanıp hayatını bunlara göre tanzim eder ve aynı zamanda modernlik taslar.

mustafa kemal atatürk

1934'te atatürk soyadını almasıyla ve mustafa adını atmasıyla beraber ismini öztürkçecilik çılgınlığına uygun olarak resmen kamal'a (yoksa kamal'e mi) çevirmiştir. kamal özhakikitürkçe'de kale demek imiş ama güya sondaki l kemal'deki gibi ince okunuyormuş. öztürkçe bir kelime için görülmemiş bir durum.
chp'nin programındaki altı ok da buna uygun olarak "kamalizm prensipleri" olarak nitelenmiştir. bunu tamamen hastürkçeleştirememişler.

atatürkçülük

12 eylül sonrası dönemde pompalanan bir kemalizm çeşidi. radikal solcusundan islamcısına, liberaline kadar, kemalizm şemsiyesi altına girmeyecek eğilimler atatürkçülükte birleşir olmuş, "ne olursan ol önce atatürkçü ol" düsturu kabul görmüştür. kemalizmden farkı (güya) ideolojiler üstü ve siyaset üstü olmasıdır.

kemalizm

ayetleri nutuk, hadisleri atatürk vecizeleri (ki ikisinin de sahteleri vardır), duaları atatürk şiirleri, haccı anıtkabir ziyareti, sahabeleri atatürk ve silah arkadaşları, asr-ı saadeti 1920'li ve 30'lu yıllar olan islam taklidi din.

hıristiyanlığa da benzer yanları vardır tabii: rahibeleri tayyörlü cumhuriyet kadınları, ikonaları atatürk resimleri ve heykelleri, kurtarıcı mesihleri de atam atam sen kalk da ben yatam diye ruhu çağrılan m. kemal'dir.
1 /