1. toplam entry 2325
  2. takipçi 2
  3. takip edilen 6
  4. puan 6538
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 12 yıl önce

çin bambusu

sabrın sembolü olan bambudur.--- alıntı ---
çin bambu ağacının yetişmesi, olumlu ısrar için güzel bir örnektir. çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir: önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. tohum yeniden sulanıp gübrelenir. bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu
tohumu sulanır ve gübrelenir. fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler.

her zaman inanin
ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. akla gelen ilk soru şudur: çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı yoksa beş yılda mı ulaşmıştır?
bu sorunun cevabı tabii ki beş yıldır. büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp
gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?...
bir başarının şartları her zaman çok basittir.
bir süre için çalışın, bir süre tahammül edin, her zaman inanın ve hiçbir zaman geri dönmeyin.

insanlik borcu
bizim her zaman ihtiyaç duyduğumuz şey, sabır... o da ne yazık ki toplum olarak bizde yok. oysa bütün başarıların altında yatan neden, ele aldığı işin en iyisini yapmak için çok çalışmak. inanmak ve sabretmektir. tıpkı bambu ağacında olduğu gibi... bir çocuk yetiştirirken bile, onca emeğin karşılığını bir şekilde onun başarılarıyla aldığımız gerçeğini unutmadan, insan sevgiyle örülü bir emek dünyasının varolması için çaba göstermemiz insanlık borcumuzdur.

--- alıntı ---

155 /