1. toplam entry 313
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 373
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 14 yıl önce

ali görkem userin

Eleştirinin, en basit şekliyle özetleme'ye indirgendiği bir ortamda, okuru, metin (ve yazarı) üzerinde düşünmeye sevk eden ''sağlam'' bir kalem. Klas Duruş'lu iyi bir dost. Sizinle birlikte kütüphanenizi de zenginleştirir. Kudüs sevdalısıdır. Allah, ömrüne ve kalemine bereket versin.

mescid-i kuba

--- alıntı ---

Bundan on beş sene kadar önce Mimar Mahmut Kirazoğlu, Medine'de Kuba Mescidi'nin onarımı ve inşaat işlerini yürütürken nice zaman sonra bir aykırılık dikkatini çekmiş. Yevmiye defterine göre inşaatta kırk küsur civarında işçi çalışması gerekiyormuş; hâlbuki inşaat sahasında en az yüz civarında işçi çalışmakta imiş. Meseleyi biraz tahkik eden Mahmut Kirazoğlu Bey fark etmiş ki, bizim hacılar, ''Efendimizin mescidinin inşaatında çalışmaktan daha âlâ sevap mı olur" düşüncesiyle çaktırmadan inşaat sahasına girip akşama kadar zevk ile çalışmakta imişler. Meğer bu inşaatta çalışma meselesi, o günlerde Medine'deki Türk hacılar arasında efsane haline gelmiş, millet neredeyse sıraya girip inşaata ''sızmakta'' imiş.

--- alıntı ---

Hac Günlüğü/Ahmet Turan Alkan

recep ayında yapılacaklar

Fakiri Giydirmek

''Her kim Recep ayında bir mümini giydirirse, Allah ona Cennet hullelerinden bin hulle giydirir.''


Lisanı Muhafaza

Her kim Recep ayında (yalan, gıybet, dedikodu ve iftira gibi haramlardan) dilini korursa Allah ona, Münker ve Nekir'in sorguları anında huccetini telkin eder (cevabını öğretir).

Sıla-i Rahim

Hasta Ziyareti

Yetime ikram

Kur'an Hatmi

aynı anda birkaç kitap okumak

''Bana sorulursa, akıllı okur kasmayan biridir; ne birileriyle ne de kendisiyle yarışır. Kitapları yutmaz, ağırdan alır.
... ''

"...Eskiden böyle olmazdı pek: Okur bir kitabı seçer, onu bitirince bir başkasını seçerdi, şimdi iki okurdan neredeyse üçü aynı anda birkaç kitap birden okuyor duyduğum kadarıyla. Daha önce de değindiydim konuya: Herkes dilediğini düşünmekte özgür ya, ben de buna kitap okumak denmez, kitapların canına okumak denir diyorum ikidebir, huysuz yaşlı bir adam gibi söylenip duruyorum kısacası."

Enis Batur

Pervasız Pertavsız

jack

Alphonse Daudet romanı.

MEB Yayınları tarafından, 2 cilt olarak basılmıştı.

''Acıma, öfke ve alay dolu bu kitap dostum ve üstadım Gustave Flaubert'e armağan edilmiştir.'' A.D.


''Kendini mutlu sanıp da acınacak bir halde olduğunu başkalarından duymak insana ne garip gelir... Demek ki öyle gizli feleketler doğuyor ki, bu felakete sepeb olanlarla bu felakete kurban gidenler bile bunun farkına varamıyorlar.''

fiyakalı ilk cümleler

(Pelerinli) Mutsuz Şair'in söylediği doğru. Bir hayli kitap, okurunu küstürüyor. Sırf, girişinde kullanılmış özensiz cümleler yüzünden. Bunun tam tersi de geçerli tabii: ilk cümlesiyle, okuru sayfalarına mıhlayan yazarlar da var.

Örneğin, William Gaddis.

''A Frolic of His Own'' isimli romanı müthiş, sarsıcı bir cümle ile açılıyor:

Justice? - You get justice in the next world, in this world you have the law.

fiyakalı ilk cümleler

(Pelerinli) Mutsuz şžair'in söylediğŸi doğŸru. Bir hayli kitap, okurunu küstürüyor. Sırf, girişŸinde kullanılmışŸ özensiz cümleler yüzünden. Bunun tam tersi de geçerli tabii: ilk cümlesiyle, okuru sayfalarına mıhlayan yazarlar da var.

ÖrneğŸin, William Gaddis.

''A Frolic of His Own'' isimli romanı müthişŸ, sarsıcı bir cümle ile açılıyor:

Justice? - You get justice in the next world, in this world you have the law.

bir vefa daha

İsmet Özel'in, of not being a jew'e son ilaveleri ("som" ilaveleri). ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(bkz: Başka bir dile tercüme edilmesi imkansız şiirler)

(bkz: Yüksek sesle okunması gereken şiirler)


git

bir vefa daha

ismet Özel'in, of not being a jew'e son ilaveleri ("som" ilaveleri). ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(bkz: BaşŸka bir dile tercüme edilmesi imkansız şŸiirler)

(bkz: Yüksek sesle okunması gereken şŸiirler)


git
1 /