1. toplam entry 359
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 1126
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 14 yıl önce

türk şehirlisi

bugünki sinir bozucu çapulculuk olaylarından sonra nazım hikmetin türk köylüsü için söylediği sözleri türk şehirlisi için de söyleyebiliriz.
ve bir kerre vakterişip :
«—Gayrık yeter!...»
demesinler.
Ve bir kerre dediler mi :
«İsrafil surunu urur
mahlukat yerinden durur»,
toprağın nabzı başlar
onun nabızlarında atmağa.
Ne kendi nefsini korur,
ne düşmanı kayırır,
«Dağları yırtıp ayırır,
kayaları kesip yol eyler âbıhayat akıtmağa...»

sine i millet

tecahül-i arif gibi sebk-i hindi gibi bir tınısı olan kavramdır. bu sözü kullanan kişi zannedersiniz ki tam bir türk münevveridir,yeri geldiğinde çok güzel osmanlıca terkipler kullanmayı biliyordur. Halbuki bugün doğru dürüst türkçe konuşmayı bilmeden parti başkanı olabilmiş insanlar bile utanmadan sıkılmadan kullanır olmuşlardır.

türk şehirlisi

bugünki sinir bozucu çapulculuk olaylarından sonra nazım hikmetin türk köylüsü için söylediğŸi sözleri türk şŸehirlisi için de söyleyebiliriz.
ve bir kerre vakterişŸip :
«—Gayrık yeter!...»
demesinler.
Ve bir kerre dediler mi :
«israfil surunu urur
mahlukat yerinden durur»,
toprağŸın nabzı başŸlar
onun nabızlarında atmağŸa.
Ne kendi nefsini korur,
ne düşŸmanı kayırır,
«DağŸları yırtıp ayırır,
kayaları kesip yol eyler âbıhayat akıtmağŸa...»
1 /