1. toplam entry 60
  2. takipçi 0
  3. takip edilen 0
  4. puan 104
  5. statü
  6. rütbe yazar
  7. kayıt tarihi 14 yıl önce

zeydiyye

mezhepleri din edinmeyen, amaç değil araç olarak gören,

kuran haricinde yazılmış ve yazılacak olan tüm kaynakları kurana arz etmeden kabul etmeyen,

itikadda mezhep olmayacağını, iki farklı itikad var ise orada iki farklı din vardır inancını benimseyen,

fıkhi ayrılıkların müminlerin arasında fitne unsuru olarak yer almasına rıza göstermeyen,

tarihte yaşananları "onlar bir ümmetti geldi ve geçti" ayetine bianen çok fazla deşmeyen, yanısıra tarihten ders almasını bilen,

1300 sene önceki kerbalayı değil günümüz kerbebalarını gündem eden, 1.300 seneki yezidi değil günümüz yedizlerini gündem eden,

üstad ali şeriatinin söylemiyle "ben sünniyim ancak muhammed sünnisiyim emevi sünnisi değil, ben şiayım ancak ali şiasıyım safevi şiası değilim" diyen kişilerin mensup olduğu mezhep.

ey iman edenler iman ediniz

Eyy pazarlıklı iman edenler, yüzdelikli iman edenler, yarım yamalak iman edenler, pazarlıksız, yüzde yüz, adam gibi iman edin..

Eyy, göklerin hakimiyetini Allaha, yeryüzünün hakimiyetini tağutlara verenler!

Eyy, Allahıma da inanırım, falcıma da, burcuma da, diyenler!

Eyy,Allah rızası içinyaptığını söyleyip, karşılığının tümünü kullardan bekleyenler!

Eyy,Allah yolunda çektiği eziyet ve belaların faturasın Allaha çıkarıp,Rabbına şantaj yapanlar!

Eyy, ölünceye kadar isyan içinde yaşayıp sonunda verceği sus payı ile kurtulacağını sananlar!

Eyy, Allah için yaptığını söyleyip, afişe adı yazılmayınca yan çizenler!

Eyy, cahili hayatı terkedip İslami hayatı benimseyince, kendisi gibi nefislerini değiştirememiş Müslümanlardan el bebek,gül bebek muamelesi görmek isteyip de göremeyince imanını donduranlar!!

Eyy, mücadelesinde başarıya ulaşamayınca işi tam yahudiler gibi ticarete bozup Allaha kahredemediği için davasına kahredenler!!!

Eyy, peygamber varisi alimlari, islami önderleri yahudiler gibi soru yağmuruna tutup sorgu hakimi kesilenler!

Eyy, bir dakika itaat edemediğine bir ömür isyan edip önderlerinden mucizevi zaferler,deha ve mükemmellik bekleyenler!!!

Eyy ,kulluğunu ifa etmek için rüyasında bir ak sakallı nur yüzlü piri faninin elinden bade nuş etmeyi gözleyenler!!!

Bu tavırlarımız hep birer yahudileşme alametidir..Yahudileşmeyin, imanda pazarlık olmaz..

kıtmir

ibn kuteybe gibi hadis alimi olduğu iddia edilen kişinin (sözde) recm ayetini yiyen keçiyi mübarek kılmasından sonra her hayvanın ucundan köşesinden mübarek kılınıp, cennete sokma çabaları.

bu kişilerin hayvan dostu panter emelle olan ilişkisi araştırılmalıdır. cennette bile hayvansız duramıyolar.

fethullah gülen in kendi dilinden abd

Nevval Sevindinin sabah kitaplığŸından çıkan ve birebir röpörtaj sonucu oluşŸan Fethullah Gülen ile New York Sohbeti adlı kitapta:

SAYFA 6: "Amerika su andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir. Bütün dünyada yapilacak isler buradan idare edilebilir. Amerika hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adidir."

SAYFA 7: "Amerika daha uzun zaman dünyanin kaderinde çok önemli rol oynayacaktir. Bu realite kabul edilmeli. Amerika gözardi edilerek surada burada bir is yapilmamaya kalkilmamali."

SAYFA 8: "Amerikalilar istemezlerse kimseye dünyanin degisik yerlerinden hiçbir is yaptirmazlar. simdi bazi gönüllü kuruluslar dünya ile entegrasyon adina gidip dünyanin degisik yerlerinde okullar açiyorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile çatistiginiz sürece bu projelerin gerçeklestirilmesi mümkün olmaz."

kadın gibi kadın

kerbelada başta kardeşi hz hüseyin olmak üzere biçok akrabasının şehid edilişini canlı canlı izleyen, muaviyenin oğlu yezid tarafından esir edilip ibni ziyadın karşısına çıkarılan, buna rağmen başı dik olan ve "bize Allahtan hayırdan başka hiçbirşey gelmedi" diyerek metanetini koruyan, sabırlar anası zeyneb (ra).

ebu hanife hakkında muhaddislerin görüşü

Ahmed bin Hanbelin: "Allah bu zatı hadis için yaratmışŸtır"diyerek hadis ilmindeki ehliyetini takdir ettiğŸi meşŸhur muhaddislerden Ahmet b Mehdi: "Ebu Hanife, ilim nedir, bilmezdi Dalalete düşŸürdüğŸü insanların vebali yarın kıyamet günü sırtına sarılacaktır Hak bile olsa müslümanların tutundukları dini bağŸları, teker teker söküp atan Ebu Hanife'nin re'yini ve görüşŸlerini kabul etmeyiniz.


Evzai: "onu itham etmemizin sebebi, kendisine hadis getirildiğŸi halde, onu bırakıp başŸka türlü hüküm vermesidir.


ibn Teymiyye'nin kaynakları ara sında önemli bir yere sahip olan imam Buhari, Ehl-i Reyin reisi olan Ebu Hanife'yi zayıf bir hadis ravisi olarak görüyor, kendisini metruk sayıyor Ve "halktan biridir"diyordu Ne Buhari, ne de Müslim'de Ebu Hanife'den tek bir hadis rivayet edilmemişŸ olması bile ehl-i hadis ile ehl-i rey arasındaki geçimsizliğŸin ve uyuşŸmazlığŸın derecesi hakkında bize fikir verebilir.


Hadis ve Hicaz fıkıh hareketinin başŸında bulunan imam Malik şŸöyle demişŸtir: Ebu Hanife fitnesi, iblis fitnesinden daha zararlıdır.


Ahmed bin Hanbel: "Ebu Hanife'nin re'yi de hadisi de zayıftır.


Süfyan es-Sevri, Ebu Hanife'nin vefat haberini alınca, derin bir memnuniyet duymuşŸ ve: " Elhamdülillah, Al-lah'a şŸükürler olsun Birçok insanın belaya düşŸmesine sebep olan kişŸiden bizi afiyette kıldı.

sahihi buhari de ebu hanife den rivayet olmaması

Buhari Et-Tarihul-Kebir'inde verdiğŸi kısa terceme-i halinde Ebu Hanife'nin mürcii olduğŸunu, rey ve hadisinin terkedildiğŸini belirtir. (Buhari, et-Tarihu'l-Kebir, VIII, 81)

Et-Tarîhu's-SağŸir'inde ise, Nuaym b Hammad yoluyla naklettiğŸi bir rivayette Fezarî'nin şŸöyle dediğŸini kaydeder: "Süfyanu Sevri'nin yanında idim Ebu Hanife'nin ölüm haberi geldi Süfyan:

"Elhamdülillah! O islamı ilmek ilmek çözen birisiydi islamda ondan daha uğŸursuz biri doğŸmamışŸtır" Dedi (Buhari, et-Tarihu’s-Sagir, II, 100)

buharinin sahih diye kaleme aldığŸı eserinde ebu hanifeden bir tane bile rivayet olmamasının nedeni budur. ebu hanifeyi ehli hadis değŸil, ehli rey olduğŸu için sapıklıkla suçlar ve onun rivayet ettiğŸi hadislere güvenmez.
1 /