pyotr kropotkin

rus.aslında coğrafyacı. ve prens babasına inat kendine farklı bir yön vermiş devrimci. kuramcısı olduğu anarşizmi proudhon'dan farklı yorumlar. anarşizm , ahlakın kaynağı ve açılması kitaplarından bazıları.
devamını gör...
pyotr (peter) alekseyeviç kropotkin...

bu adam, doğa yanlısı bir endüstrileşme fikri geliştirmiş (evet, "ilk çevreci" diye de geçer) bir doğa bilimci ve açıkça şiddet savunucusu olmasına rağmen "etik" görülen bir anarşist anlayışa sahip teorisyen.

"mutual aid" (bkz: karşılıklı yardımlaşma) isimli orijinal eseriyle ilgili bir yazı hazırlamaktayım şu sıralar. bunun dışında:

marks'ın, sınıfsız bir toplum oluşturmak adına bir tek sınıfı egemen kılmak ve devleti tüm o malum gayelere vasıta yapmak suretiyle adeta sürüyü kurda emanet eden fikirlerine karşı çıkan ve onu "sosyal demokratlık"la itham eden, bolşevik ihtilali'nden sonra rusya'da anarşi propagandası yaptığı için de mahkum edilmiş bir devlet karşıtı ve benim bizzat kendisinden okumadan çıkardığım kadarıyla, marksizm'de de "proleterya diktası" olarak tebarüz eden "otoriter sistem" değil, neticede komün idealini benimsemiş olarak "doğal sistem otoritesi" yanlısı. hatta daha sonra stalin'in de "marksizm'in gerçek düşmanı" nitelemesiyle bu adamı anarşizm fikri üzerinden vurduğunu görüyoruz. devrimciliğinin yanı sıra örgütlenme modeli konusunda da toplumun tabandan örgütlenmesini ve bu örgütün içinde hiçbir otorite -hiyerarşik bir yapılanma- barındırmamasını savunarak, hem marksist hem burjuva partilerden ayrılıyor.

dolayısıyla şöyle de diyebiliriz: materyalist evrim teorisinden neşet eden sosyal darwinizm'in liberal ve kapitalist düzenlerde örnekleşen "mücadeleci ve rekabetçi" doğa vurgusuna cephe almış fakat ı. enternasyonal’in anti-otoriter kesimi olarak, birlikte ifade edildiği bakuninci kollektivizm'den, yani ihtiyaca değil mesaiye göre bir ücretlendirmeyi esas alan kollektivist anarşizm'den ayrı olarak, emeğin ürünlerinin de “herkese ihtiyacı kadar” ilkesi doğrultusunda ortaklaştırılması gerektiğini vurgulayan "anarko komünizm"in (anarşist komünizm) kurucusu. "anarşi"nin menfi tedaisini bertaraf etmek amacıyla, "liberter komünizm" diye de isimlendiriliyor. marksizme dair kehanetleri de sscb tarihinde tecelli etmiştir.
devamını gör...
anarşizmi sosyalizmin aşırı sol kanadı olarak tarif ederek düşünce boyutuna değil ulaşmak anlamak için kaç feleğin çemberinden, kaç sırat köprüsünden gecmeyi isteyebilirim. bilmiyorum!.
devamını gör...
--! spoiler !--

koşullar ile uzlaşmak istemiyoruz. onlara başkaldırıyoruz. koşullar üzerimizde ağırlık oluşturuyor, bizi devrimcileştiriyorlar. bizi isyana yönelten şeye uyum sağlamalıyız. her türlü uzlaşmayı, hatta tüm mütarekeleri reddediyor ve bu koşullara karşı sonuna kadar mücadele etmek için kendimize söz veriyoruz. bu bir uzlaşma değildir; ve kararlı insan, koşulların kendi kendine değişmesini bekleyerek huzurla uyuma iznini kendine vermez.

--! spoiler !--
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar