pythagoras

(bkz: pisagor)

ezoterizm'de pisagor büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir. delf'te, mısır'ın teb ve menfis kentlerinde ve babil'de bulunmuş olan pisagor inisiyatik eğitim aldıktan ve uzun gezilerinden sonra, taranto körfezi'nin uç noktasındaki bir dor site-devleti olan croton'da (crotona) bir enstitü açarak kendi ezoterik ekolünü kurmuştur. inisiyatik niteliğinin yanı sıra bilimler akademisi niteliği taşıyan bu enstitüde dinler ve manevi bilimlerin yanı sıra maddi bilimler (fizik, matematik, siyaset bilimi vs.) de öğretilmekteydi. pisagor bu bilimlere "insan bilgisinin tümünü kuşatan" anlamında "matemata"lar adını vermişti ki, bilindiği gibi, matematik sözcüğü bu terimden doğmuştur. pisagor'a göre, tüm felsefe ve dinlerde "hakikat"in (verite) dağınık ışınları yer almaktaysa da, bu ışınların merkezi ezoterik doktrindi. ayrıca hakikate ulaşmada öncelikle “sezgi” gerekliydi, gözlem ve muhakeme yeterli değildi.

bilim ve sanata katkıları;

- matematik ve astronomiye katkıları olmuştur.

- pisagor bağıntısı adıyla bilinen bağıntının kaynağı pisagor'dur.

- müziğin matematiksel oranlara indirgenebileceğini ortaya koymuş ve diatonik skalayı keşfetmiştir.

- günümüzde bazı bilim adamlarının çok sıcak baktığı "kürelerin müziği" adıyla bilinen "kürelerin armonisi" önermesini ortaya atmıştır.

- müzikle tedavi çalışmalarıyla tıbba katkıda bulunmuştur.

- bir iddiaya göre, dünya'nın yuvarlak olduğunu ve ikili bir hareket içinde olduğunu biliyordu ve bunları yalnızca inisiyelerine açıklamıştı ki, bu açıklamaları, ezoterik doktrin yoluyla kuşaktan - kuşağa aktarılarak bu bilgilerin kabulünde rol oynamıştır.

devamını gör...
filozof kişimiz samos'ta doğmuştur. polycrates'in diktatörlüğünden hoşlanmadığı için önce mısır'a sonra da italya'ya yerleştiği rivayet edilir*. burada kendini matematik-metafizik felsefesi* temelinde bir okul kurmuştur.

*kendisi evrenin uyumundan bahsedermiş. bu uyumun nesneler arasındaki sayısal ilişkilere dayandığını düşünmekteymiş. mesela öğrencileriyle birlikte, bir lir telinin boyunu yarıya kısaltınca bir oktav daha tiz ses verdiğini keşfetmişler. bütün armonilerin tam sayıların bir oranıyla ifade edilebileceğine inanıyorlarmış. bu armoni görüşünü her şeyi kapsayacak şekilde genelleştirmişler.

kendi adıyla anılan teoremi ise tümdengelimsel akıl yöntemiyle geliştiren ilk kişiydi. sayıların evrende oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu gösteren feylesofumuz bunun yetinmeyerek şöyle demiş günün birinde :

"ruh ölümsüz bir şeydir ve başka şeylere dönüşür. varoluş kazanan her şey, belli bir döngü içinde yeniden doğar. hiç bir şey bütünüyle yeni değildir."
ve
"her şey sayıdır."

ama tabi pythagoras'ın sayıların gücünü abarttığı da bir gerçektir. on iki yüzlü düzgün çokgenlerin* evrenin temelini oluşturduğuna inanıyormuş nitekim.

işin paparazzi boyutuna gelirsek;

kendisine bağlı bir tarikat kurmuş ve bu tarikat üyelerinin şöyle ilginç tabuları varmış

fasulye yememek -bunun nedenini bilmiyorum-

bütün bir hayvan kellesinden et yememek -bildiğim kadarıyla, hayvan ruhunun kendilerine geçmesini istemediklerinden böyleymiş. bkz. yukarıdaki ilk söz-

dördül ölçüyle yapılmış şeylerin üzerine oturmamak -şimdi bunlar ilk 4 sayının toplamının * kutsal olduğuna inanırlarmış. o yüzden oturmazlarmış. ilginç evet.-

ayrıyetten tarikat üyesi olan hippasus, fasulye yediği için değil ama tarikatın en sıkı korunan sırrı konusunda baklayı ağzından kaçırdığı için üyelikten atılmış. bu sır da dik kenarları birer birim olan * dik üçgenin hipotenüsünün tam sayılarla ifade edilememesi, yani irrasyonel olmasıymış.

hem bilimadamı hem de mistik olmak gibi bir bileşimi gerçekleştirmiştir. kendisi için de şöyle bir söz mevcuttur :

"insanlar, tanrılar ve bir de pythagoras gibileri vardır."
devamını gör...
''hayatımız, olimpiyat oyunlarında biriken büyük kalabalığa benzer. kimileri oyunlarda ün kazanmak için bedenlerini işletirler; kimileri para kazanmak için satılık mallar getirirler; kimileri de en kötüleri değildir onlar, başka çıkar düşünmeden her şeyin niçin nasıl yapıldığına bakar, kendi yaşamlarını anlamak ve düzenlemek için, başkalarının yaşamlarını seyrederler.''
devamını gör...
pisagor ya da pythagoras, mö 570 - mö 495 yılları arasında yaşamış olan iyonyalı filozof, matematikçi ve pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. en iyi bilinen önermesi, kendi adıyla anılan pisagor teoremidir. "sayıların babası" olarak bilinir.
devamını gör...
(bkz: pisagor)
(bkz: evren bir sayı uyumudur)

öğrencilerine ahlak, din ve siyaseti öğretmiştir. her şeyin sayılardan oluştuğunu söyler. mesela eşya, sayıların birikiminde ortaya çıkan ve göz görülen şeydir. 1 (bir), ne tek ne de çifttir. hem tek hem de çifttir.
adamın kurmuş olduğu tarikatı şok olarak okursunuz. yine kutsal sayıya da takılmıştır, dörtlük sistem haricinde.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.