recep tayyip erdoğan

#siyaset  #özgürler 

6282.
islam coğrafyasına sahip çıkamamış lider.

kurulu olan d-8 islam birliğini tekrardan aktifleştirememiş lider.

abd israil ab ve rusya, islam coğrafyalarından kendisine daha sevimli gelmiş lider.

batırmış, çuvallamış liderdir.
devamını gör...
6283.
olması gerektiği gibi reel politiğin gereğini yerine getirmeye başlamış cumhurbaşkanı. erbakan kaç gün iktidarda kalabildi? altını dolduramadıktan sonra herkes slogan üretir.

bu adam gemileri yakıp rusya ile iran ile savaşa girişmiş olsa bugün halep halep diye ağlayanlar daha bırak savaşı dolar yükselmeye başlayınca şikayete başlayacak. daha bunun seferberliği var aç kalması var ölmesi var.
devamını gör...
6284.
--- alıntı ---

sual: dine zarar olmasın, ne olursa olsun?
cevap: islâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. gündüz gibidir; göz yummakla gece olmaz. gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. hem de, mağlûp biçare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere itimat edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir; yoksa efkâr-ı âmme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı islâmiyenin mâdeni olan, herkesin kalbindeki şefkat-i imâniye olan envâr-ı ilâhînin lemeâtının içtimalarından ve hamiyet-i islâmiyenin şerârât-ı neyyirânesinin imtizacından hasıl olan amûd-u nuranînin ve o seyf-i elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir, siz muhakeme ediniz.

evet, şu amûd-u nuranî, dinin himayetini, şehametinin başına, murakabenin gözüne, hamiyetinin omzuna alacaktır. görüyorsunuz ki, lemeât-ı müteferrika, tele’lüe başlamış. yavaş yavaş incizab ile imtizaç edecektir. fenn-i hikmette takarrur etmiştir ki: hiss-i dinî, bâhusus din-i hakk-ı fıtrînin sözü daha nâfiz, hükmü daha âlî, tesiri daha şedittir.

elhasıl: başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. size bir misal söyleyeceğim: siz göçersiniz. göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. şimdi herbiriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir;yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir? acaba mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir? evet, ruhları ağlamak istedi, biri bahane oldu, ağladılar.
evet, evet, neam, neam. sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. zira, kâinatı nağamatıyla raksa getiren hakaikin esrarını ihtizaza veren musika-i ilâhiye hiç durmuyor; mütemadiyen güm güm eder.

--- alıntı ---
devamını gör...
6285.
devlet başkanıdır.
devlet ne kadar güçlüyse o kadar güçlüdür.
rusya gibi değiliz, ayı timsali girdiği mekanda debelenip ortalığı yıkar rusya. sonra birileri tepki gösterdiğinde önce bütün füzelerini tepki gösterene doğrultur sonra sorar "hayırdır?" diye. yani önce vurur sonra diplomasi üretir. ama gücü vardır buna. 10 bin küsur nükleer başlıktan bahsediyoruz. kolay değil.

sırtımızı dayadıklarımız (?) müttefiklerimiz de boştur. hani böyle füzeyi doğrultan ülkeye karşı senin yanında yer alacak 2 devlet vardır. onlar da biri pakistan diğeri azerbaycan. azerbaycandan şüpheliyim bu arada. müttefiğimiz dediğin amerika da pkkya silah yardımı yapıyor.

şimdi soruyorum.
bütün dünyaya karşı tek başına durabilmek yeterince büyük bir olay değil mi?
yukarıdaki bilgileri de göz önüne alın ve cevap verin kendinize. konjonktür denilen şey işte bu. maalesef güç yetiremediğimiz gerçekler var. ve bunun tek suçlusu tayyiptir demek insafsızlık olur.
devamını gör...
6287.
çok medyatiktir. her yerde sesi, görüntüsü.

bu fani dünya sürekli çark edenlerin dünyasıdır. eeey meeey deyip ertesi güne konjonktür kankası olanların dünyasıdır. bu dünya din ile kandıranların dünyasıdır.
kendisine şükran borçluyum: baktıkça ahireti hatırlıyorum.
devamını gör...
6288.
kraldan çok kralcıların olduğu canım ülkemde sırtı yere gelmez. gerçi kralcılar olmasa da sırtı yere gelmez. gelmez yani abi. adam sattım ulan ülkeyi öleceksiniz hahaha dese dili sürçmüştür diyecek insan dolu buralar.

t:allah doğru yoldan ayırmasın diye dualar ettiğim siyasî. o ayrılsa yolu kaparlar valla.
devamını gör...
6290.
karşılıklı oturup iki kelam etmediğim hiçbir insana duygusal bağ ile bakmayan/bakamayan biri olarak kendisine de duygularım sıfırdır. ülkemin lideri olarak duamı esirgemem ama kendisine.

bundan mütevellit kendisine şu hikaye ile seslenmek istiyorum. tabi bu hikayeyi gönderirken, kendisinin siyasi bilgisinin yanında bizimkisi eser miktarda bile kalmaz. kendisine akıl vermek benim haddime değil. ama hikaye güzel.

--- alıntı ---
büyük selçuklu sultanı muhammed alparslan bir gün vezirine der ki: "sen bana niçin düşmanlık yapıyor ve saltanatıma göz dikiyorsun?" bu sözü işiten vezir şaşırır!..

devlet adamlığı ve devlet işleri büyük sorumluluk ister. işinin ehli olmayan, inançsız, itikadı bozuk kimselerle çalışmak, onları tefrik edememek ve önemli mevkilere getirmek -velev ki o bir kişi dahi olsa- bütün ülkeye büyük zarar verir...

büyük selçuklu sultanı muhammed alparslan bir gün vezirine der ki:

-sen bana niçin düşmanlık yapıyor ve saltanatıma göz dikiyorsun?

bu sözü işiten vezir yere kapanıp der ki:

-ey efendimiz, bu nasıl sözdür? ben bir bendeyim. efendimize karşı ne kusur işlemişim?

-senin kâtibin bir bâtıni değil mi?

-efendim o kim oluyor? ateş olsa cirmi kadar yer yakar; zehir olsa, veremez bir zarar?

-gidin, o kâtibi getirin! hemen gidip kâtibi getirirler.

alparslan sorar:

-sen bâtınisin, bağdat halifesi hak değildir diyorsun, öyle değil mi?

- hayır ben bâtıni değil, rafıziyim.

- sanki rafızilik bâtınilikten üstün mü de bunu kalkan yapıyorsun be adam? suç senin değil, seni işe alanındır.

sultan, rafıziyim diyen bâtıniyi gönderdikten sonra, at kılından yapılmış bir kilim çıkarır, bir parça kıl çeker ve vezire der ki:

-bunu kopar! vezir alıp koparır. 5 kıl verir, onu da koparır. 20 kılı büküp der ki:

-bunu kopar bakalım! vezir koparamaz. sultan der ki:

-işte düşman da tıpkı bunun gibidir: bir, iki, beş olursa başa çıkmak kolay olur; fakat çoğalıp sırt sırta verdikleri zaman, onlar yerlerinden kaldırılamaz. bunlar böyle tek tek aramıza girip, memuriyetleri ellerine geçirdikleri zaman, kısa bir sürede ırak'ta isyan zuhur eder ve gizli-açık düşmanlarla bir olurlar. bizleri helak etmeye çalışırlar. onun için hizmetçilerinizi iyi seçin! bize muhalif olanları kendine yaklaşmaya yol verirsen, bu iş, hem kendine, hem de bana karşı ihanet olur...

tarihte örnekleri çoktur. zeki ve akıllı vezir, hükümdarı şöhret sahibi yapmıştır. çünkü iyi yardımcılar, idareye daima iyi kimseleri almışlardır. bid’at ehli, bozuk itikatlı kimselerden uzak durmuşlardır. kıssa olarak bildirilen âyet-i kerimelerden ibret, ders almak lazımdır. neml suresinin (hazret-i süleyman “kuşlar arasında hüdhüdü görmüyorum, kayıplara mı karıştı” dedi...) mealindeki 20. âyet-i kerimesi sultanlara, devleti idare edenlere memleketleri hususunda uyanık ve dikkatli olmalarına, halkın işlerini iyi yürütmelerine, tebasından yüksek mertebede olanların durumlarını araştırdığı gibi, aşağıdakilerin hâllerini de sorup öğrenmesine; hepsinin varlığından ve yokluğundan haberdar olması gerektiğine işaret etmektedir... Allahü teala, devletimizi idare edenlerin yâr ve yardımcısı olsun. Âmin...

--- alıntı ---
devamını gör...
6291.
tam bir devrimcidir. işçi ve emekçinin yanında grevlerde omuz omuza kapitalizmin para babalarına karşı direndiğimiz günleri asla unutamam. o sıralar solcular fularlarını takıp aziz nesin konferanslarına filan gidiyorlardı. hey gidi günler, siz bilmezsiniz tabi... reisin önünde çömelmiş olan benim. ne varsa eskilerde var azizim..

devamını gör...
6292.
ülkemizin başında olduğu 15 sene boyunca vatanımız milletimiz çağ atlamıştır.

15 yıllık koalisyonsuz tek parti tam hakimiyetli iktidarı boyunca ülkemizde eğitim sistemini planlı ve sistemli bir şekilde günümüzdeki ideal şekline sokmuştur. türkiye şu anda gerek okul öncesi, gerek ilköğretim ve lise bazında dünyanın gıpta ettiği bir eğitim sistemine sahiptir. ülkemizden her sene kendi topraklarımızda yetişmiş çok önemli bilim adamları, sosyal bilimler uzmanları, yazarlar ve sanatçılar çıkmaktadır.

15 yılda deyim yerindeyse adaleti de yeni baştan inşaa etmiştir. adalet sistemimiz geldiği nokta başta britanya olmak üzere dünyanın pek çok sayılı ülkesi tarafından rol model olarak alınmaktadır. özellikle kendisi liderliğinde ak partinin meclise sunduğu yasa önerge düzenlemeler dünyanın önde gelen hukuk adamları tarafından devrim olarak görülür.

15 yılda ülkenin ekonomik olarak geldiği nokta da deyim yerindeyse batı dünyası ve kapitalizme verilen bir derstir. ülkesinin merkez bankasının faiz kararlarına bizzat müdahale etmesi sayesinde bugün türk lirasının dünya üzerindeki değeri herkesin malumu. 2023 gibi asya ve avrupanın büyük bölümünde türk lirasının kullanılacağı dedikoduları ise anlattıklarımızın doğruluğunun cabası.

15 senede belki de ülke hakkında söyleyeceğimiz en önemli şey, vatanımızın kazandığı huzur ve güven ortamı. türkiye cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana hiç bu kadar huzur ve güven dolu bir ortamda varolmamıştı. recep tayyip erdoğan liderliğinde ülkedeki terör örgütlerinin faaliyetleri minumum seviyelere inmiş, başkomutanlığı döneminde ülkede huzuru bozacak hiçbir girişime mahal vermemiş ve ülkede, ülkesinde her başarılı liderin-yöneticinin kuşkusuz sağladığı gibi gerçek bir tam hakimiyet sağlayıp dış güçlere ve dış mihraklara hiçbir şekilde fırsat vermemiştir.

15 sene sonundaki performansını değerlendirirsek, dünya tarihine geçecek nitelikte bir başarıyla ülkesini yönetmiştir. şahsen ben vatandaşı olduğum için gurur duyuyorum.
devamını gör...
6293.
bu sözlükte tanrılaştırılmış ve başka sözlüklerde normal bir vatandaş gibi bahsedilmiş lider.

sonuçta erdoğanıda böcek kemirecek benide. değişen birşey yok.
devamını gör...
6294.
portresini çizip twitter üzerinden kendisine ulaşan engelli genci ve ailesini külliyede misafir etmiş cumhurbaşkanı.. kim ne derse desin ince bir düşünce.. bunca yoğunluk arasında vakit ayırması çok güzel..

devamını gör...
6296.
üzerinden yaftalamanın dik alası yapılan kişi. kendisini sevmiyorum ama bu ülkemi sevmiyorum demek değil. böyle bir genelleme tekfire karşı çıkanlarca yapılıyor orası ayrı ironi..
kendisi mavi marmara konusunda u dönüşü yaparak israil ağzıyla konuşmuş ve para karşılığı sorunların çözüleceğine inanmıştır bana göre. mesela hak batıl meselesi ise hak bunun neresinde batıla tapanların yeri neresi tartışılmalıdır.
halep konusunda hakkında iddia edilen islam lideri imajının çok çok altında bir performansı vardır. abdye abye saydırmakta ama ne hikmetse incirlik halen açık ve hala abye üyeyiz.... ek olarak hala sınır kapıları açılmış değil....
biz gaza gelen ve gazı alınınca rahatlayan bir toplumuz. erdoğan da bunu çözmüş ki sadece söz ile kendi takipçilerini ikna edebiliyor.
ekleme: ayrıca sözleri ile yaptıklarının tutması gerekir. şehitlik güzeldir deyip şehit olanları överken kendi oğullarının askerlik yapmaması (bedelli askerliği askerlikten saymadığım için askerlik yapmadı diyorum her ikisi için de) ve fakirliği övüp zengin ailelerle dünür olması şahsı için büyük tutarsızlıktır.
devamını gör...
6297.
üzerine türlü oyunlar oynanan lider. şahı devir, oyunu bitir kuralı. yeni aktif bir turkiye'nin lideri. ne varki, bati'nin bölme ve parçalama siyaseti ile çatışıyor. dirense diktatör, direnmese teslimiyetçi. böyle de bir algı yönetimi var. her halükarda suçlu. gitse, ülke rahatlayacak görüntüsü verilmeye çalışılıyor. ev et, belki daha az bomba patlar. ama bu arada güneyde pyd devletine, şii hilaline seyirci oluruz. böylece "ortadogu bataklığı"ndan çıkmış oluruz. tabi pkk devletcigi de içimizde yeserirken. bakmayın terör üzerine muhalefetin atıp tutmasına. şehitler için hümanizm parcalayanlar aynı hümanizm pkk devleti için de kullanırlar. çünkü hayat taavvurlari bunu gerektiriyor. adamlar halka, dine, değerlere, toprağa, vatana yabancılaşmış. dunyada iyice semirip gitmek istiyor, barış ve güvenlik içinde. savaş bunlara korkutucudur. savaşmak zorunda kalsak bile dönüp bizi suçlarlar. zaten yaşadığımız süreç bu.

her neyse. erdoğan'i önce Allah, sonra biz yardımcı olalım. erdoğan, bizim iradenizi, ilkelerimiz ve ideallerimizdir. onun sembolik temsilcisi ve erkidir. demokratik toplum modern değerler falan gevşemeyelim.. kavramlar bir silahtır çok kere. amerika'nin kanun çıkartıp isgaller yapmasına benzer. her türlü aptallık, saflık bu milletten uzak olsun.
devamını gör...
6299.
gelecekte kendisi hakkında kin kusanlar, buğz edenler kafalarını vuracak taş arayacaklar. vakti zamanında abdulhamid han'a karşı çıkıp sonradan bin pişman olan insanlar gibi. ve iddia ediyorum müslüman olup da erdoğanın karşısında duranlar kafirlerden daha ağır cezalara çarptırılacak.

yıllarca fetulla gülen hakkında kavga etmediğim insan kalmadı. babam beni evden kovacak dereceye geldi. tüm bu insanlar şimdi başları önlerine eğik duruyorlar mütemadiyen. aynı şey erdoğan karşıtları için de geçerli. onlarca insan var erdoğanla ilgili meselelerde kavga ettiğim. inşallah yarın onlar da yüzleri yerde gezecek. ama bu sefer suratlarına tüküreceğim onların. kusura bakmasınlar. bizi küfre karşı savaşımızda hem yalnız bırakıyorlar hem bilinçsiz de olsa küfrün safında duruyorlar. benim vereceğim tepki en hafifi. cenabı hak ne yapacak bilemiyorum.
devamını gör...
6300.
zamanında fethullah güleni savunan kişilerle kavga etmiş kişilerin düşünmeden sorgulamadan savundukları kişi. ancak şu unutuluyor ki zamanın da erdoğan da fethullah güleni savunmuştu. hatta milletvekili adaylarını fethullah belirliyordu. ergenekon savcısıydı. sonra ne mi oldu erdoğan kandırıldı. ama Allah'tan ve milletinden af diledi. kimse kusura bakmasın cenabı hak erdoğana önce garibanın çocukları şehit olurken sen neden oğullarını askerden sakındın diye soracak, sorumluluk bölgendeki insanlar dururken sen suriyelilere ıraklılara onlardan fazla hak verdin diye soracak ki bu hesap bitmez... en basitinden ülkede milyonu aşan sayıda işsiz varken suriyeliler ıraklılar prosedürlere takılmadan dükkan açıyorlar işlere giriyorlar aylık yardım alıyorlar. o hesap sırasında ben sizin yüzünüze tükürmeyeceğim çünkü tükürecek bir yüzünüz olmayacak. tanım: küfre karşı savaştığı iddia edilen ama tüm küfür ehlinin tesislerini açık tutan küfür ehlinin birliğine halen üye olan, zinanın serbest olduğu, alkolün serbest olduğu, şeri giyimin tepki gördüğü yapışık giyimin popüler olduğu, demokrasi adı altında islamdan uzaklaştırma unsurlarının halen aktif olduğu devletin başı.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar