recep tayyip erdoğan

#siyaset  #özgürler 

6321.
--- alıntı ---

r.t.e, nakşibendi tarikatının iskenderpaşa dergahının mensubudur ve kendisi, bu dergahın lideri şeyh mehmet zait kotku’nun hayranıdır… belediye başkanı olduğu dönemde, fatih’deki “sarıgüzel caddesi”nin ismini “mehmet zait kotku caddesi” olarak değiştirmiştir ve başbakan olduktan sonra bile bazı cuma namazlarını ankara’daki şeyh mehmet zait kotku camii’nde kılmaktadır. — r.t.e döneminde belediye olanakları uluslararası köktendinci örgütlerle temaslar, islami konferans ve toplantılar için seferber edilmiştir… — r.t.e ‘nin belediye başkanlığı döneminde istanbul’da ağırlanan bu örgütlerin temsilcilerinin otel masrafları istanbul büyükşehir belediyesi şirketlerinden ulaşım a.ş. tarafından ödenmiştir(ulaşım a.ş’nin o dönemde genel müdürlüğünü yapan abdurrahman gündoğdu, bugün r.t.e hükümeti tarafından thy’ye genel müdür olarak atanmıştır). — r.t.e, atatürk’ün “ne mutlu türk’üm diyene” sözü ile ilgili görüşlerini bakın nasıl açıklamıştı: “sen ‘ne mutlu türküm diyene’ dersen,doğal olarak etki tepkiyi doğurur ve o da ‘ne mutlu kürtüm diyene’ der. yahu milletin bütünlüğü ‘ne mutlu türküm diyene’ ifadesi ile sağlanır mı? osmanlı 30′u aşkın etnik gurubu ümmet düşüncesiyle bir arada tuttu.biz de inanç birliği ile tutacağız”… bir başka örnek de atatürk’ün “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüne karşı söyledikleri: “ben müslümanım diyenin ‘aynı zamanda da laikim’ demesi mümkün değil. niye?..çünkü müslümanın yaratıcısı Allah, kesin hakimiyet sahibidir. ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ koskoca bir yalan! egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır”… — irticai faaliyetleri nedeniyle yaş kararı ile tsk ile ilişkileri kesilen kişilere kucak açarak onlara belediye şirketlerinde iş veren kişi dönemin istanbul b.ş belediye başkanı r.t.e ‘dir! — “partilerin değil, düzenin(kemalizm) alternatifiyiz” diyen r.t.e, 1994 yılında istanbul b.ş. belediye başkanlığı döneminde yaptığı konuşmada şöyle haykırmaktaydı: “bu sistem 70 yıldır kadınları kötü söz kullanımı yasaktır yapmıştır, erkekleri de deyyus!..”. r.t.e, t.c anayasası’nı yerden yere vururken kürtçülük yapmayı da ihmal etmiyordu “bu anayasa ırkçıdır!..bir taraftan türklük aleyhine konuşturtmuyor, bir kürdün kalkıp da türk aleyhine konuşmasını suç unsuru telakki ediyor, ama bir kürdün aleyhine konuştuğun zaman onu suçlamak değil alkışlıyor!..” — yıl 1991…ilk körfez savaşı’nın ardından, r.t.e’nin gazetelere vermiş olduğu demeç: “bu savaş, abd’nin, emperyalizmi ve siyonizmi dünyaya hakim kılmak için yaptığı bir savaştır. abd, rusya sorununu çözdükten sonra bütün dünyayı kendi emrinde tek bir devlet yapma kararı aldı. böylece siyonizmin egemenlik planı yürürlüğe konuldu… bu savaş için türkiye’nin, bm kararına uyduğunu ifade ederek abd’ye yardımcı olması, milleti aldatmaktır… türkiye’deki üslerin nato maksatları dışında kullanılmayacağı, yasaların hükmüdür. fakat bugünkü uygulamada bu üsler nato’ya değil, abd’nin emrine verilmiştir.” — aynı r.t.e, 31 mart 2003 tarihinde(abd’nin ırak işgalinin ilk günlerinde) wall street journal’a verdiği demeçte ise şöyle demektedir: “kahraman genç kadın ve erkek amerikan askerlerinin, olabilecek en az kayıpla evlerine dönmeleri için dua ediyorum..” — bakın bizim r.t.e bir zamanlar eyüp belediye binasının balkonundan insanlara nasıl sesleniyor: “at’ye girmemek için geliyoruz! bak avrupa topluluğu’nun yöneticileri talimat verdiler. ne dediler: ‘bayrağınızı değiştirin’…vay dangalak vay!..bu bayrağın rengini bu milletin dedesi verdi…gerçek ölçüyü, bizi yaradan Allah koyuyor; siz onların dinini kabul etmediğiniz müddetçe onlar sizi kendilerinden kabul etmezler. kafirleri dost edinmeyiniz!” şimdi acaba kenidisi neden bu kadar ab’ci oldu diye sormak gerek… — ve bugün, “hedefe ulaşmak için papaz elbisesi giyerim” sözlerinin sahibi de r.t.e’den başkası değildir!.. tayyib, siirt’te halkı isyana teşvik amacıyla okuduğu şiir sonucu hak ettiği cezayı alınca ilk yırtınan nedense abd oluyordu!.. tayyib’i sık sık ziyaret etmesiyle ünlü abd istanbul başkonsolosu caroline huggins, tayyib’in aldığı ceza için 28 eylül 1998’de şunları söylüyordu: “bu tür gelişmeler, türk demokrasisine olan güveni zayıflatır!” 16 temmuz 2000 tarihinde, mapushaneden yeni çıkan r.t.e, abd’ye gider. american jewish comitte(amerikan yahudi komitesi)’nin davetlisi olarak orada bulunmaktadır. ayrıca burada jınsa(yahudi ulusal güvenlik enstitüsü) yetkilileri ile de görüşmeler yapar… (bu geziden kısa süre önce yine amerika’ya gitmiş olan tayyib, uzun süredir orada yaşamakta olan fethullah gülen “hocaefendi”sini de ziyaret etmişti.) 2 temmuz 2001 tarihinde ise bakkallı adlı lobi şirketi vasıtasıyla recep tayyip erdoğan’a new york’tan gönderilen memorandumda belirtilen “türkiye’nin şehir devletlerine ayrılması planı”, ak parti program ve tüzüğü’ne hemen hemen aynı ifadelerle geçirilmiştir. (bakkallı lobi şirketi, abd’nin eski türkiye büyükelçilerinden abramoviç tarafından yönlendirilmektedir. abramoviç ise cfr üyesidir. lobi şirketinin sahibi olarak görülen ayla bakkallı ise uzun yıllar önce türkiye’den amerika’ya göç etmiştir. ayla bakkallı, 2002 yılında güney afrika’da düzenlenen ve başkan bush’un da katıldığı “dünya forumu”nu da yöneten kişidir.) 2 temmuz 2001’de kendisine gönderilen memorandumun hemen ardından r.t.e, 4 temmuz 2001’de özel davetle abd’ye çağırılır… dünyayı yönetmeye soyunmuş elit, bu amacına ulaşmak için önünde engel olarak gördüğü milli devletleri parçalamak ister. bunun için şehirleşme adı altında eski yunan tarzı şehir devletleri modelini gündeme getirir ve tayyip erdoğan’a da, “bu politikaya uyması halinde destek göreceği” söylenir. erdoğan da onları kırmaz ve “küreselleşmenin şehir devletleri planı”nı, parti programı haline getiriverir!.. akp programı ve tüzüğü, memorandumda belirtilen küreselleşmenin olmazsa olmaz kuralları olarak anlatılan hükümler gereğince hazırlanmıştır… işte new york’tan recep tayyip erdoğan’a gönderilen söz konusu memorandum: “mr. erdoğan, sizin küreselleşme ile demokrasi ilişkilerini bağdaştırma yönündeki adımlarınız, türkiye’ye kriz sırasında destek olan uluslararası güçler tarafından da kabul görecektir. ankara, küreselleşmenin gerekliliğini anlamak ve dünyada geçerli olan kurallara uyum sağlamak zorundadır. ankara şunu da anlamalıdır ki, uygun gördüğü kuralları uygulayıp, kendi çıkarlarına uymayanları reddetmesi mümkün değildir…küreselleşmenin bir adı da şehirleşmedir. ankara, yerel yönetimlere otonomi vermek ve milli hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezi olmaktan çıkarmak zorundadır. dünya, bütün hükümetlerden bunu istemektedir. bu memoranduma göstereceğiniz ilgiden dolayı takdirlerimizi sunarız…” belgede “dünya” kelimesiyle kastedilen, uluslararası güç merkezleridir. yani dünya hükümeti kurmaya çalışan örgütlerdir. “ankara” kelimesinden de genelkurmay anlaşılmalıdır! şimdi de ak parti program ve tüzüğü’ne bir göz atalım: ak parti’nin kuruluşuna temel dayanak olarak, türkiye cumhuriyeti anayasası yanında, “başta insan hakları evrensel beyannamesi ile, insan hakları avrupa sözleşmesi olmak üzere tbmm tarafından onaylanmış uluslar arası belgeler” gösteriliyor(ak parti tüzüğü, s.15)… oysa, türkiye cumhuriyeti anayasası, türkiye’de kurulan bir siyasi parti için yeterli bir dayanaktır. uluslararası belgelerin bir siyasi parti kuruluşuna dayanak olarak gösterilmesi ilk defa rastlanan bir durumdur! tüzükte, “ak parti, insanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme, örgütlenme ve yaşama gibi doğuştan var olan tüm haklara sahip olduklarını bilir ve saygı duyar. farklı olmanın, ayrışma değil, pekiştirici kültürel zenginliğimiz olduğunu kabul eder” deniliyor(ak parti tüzüğü, s.17). kurucular kurulu kitabının 10′uncu sayfasında “toplum içindeki farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesini ve çoğulculuğu takip edilmesi gereken sosyal ilkeler olarak görürüz” denilerek aynı bakışın altı çiziliyor… bu ifadelerden anlaşılan, milletin ortak değerlerini öne çıkarmaya dayalı uluslaşma süreci yerine, milletin farklı özelliklerini ortaya çıkarmaya dayalı küreselleşme adlı şehir devletleri sürecinin benimsenmesidir… parti programının 16′ıncı sayfasında “türkiye cumhuriyeti vatandaşlığı, toplumumuzun çimentosudur”… programın 15′inci sayfasında “resmi dil ve eğitim dili türkçe olmak şartıyla, türkçe dışındaki dillerde yayın dahil kültürel faaliyetlerin yapılabilmesini, partimiz ülkemizdeki birlik ve bütünlüğü zedeleyen değil, güçlendiren ve pekiştiren bir zenginlik olarak görmektedir”… parti kurucularının tanıtıldığı kurucular kurulu kitabının 8′inci sayfasında “partimiz merkeziyetçi devlet anlayışından vazgeçilmesini öngörür” denilmektedir… merkeziyetçilikten vazgeçileceğinin öne çıkarılması, söz konusu memerandumda “küreselleşme” diye dayatılan politikaların uygulanacağının bir başka göstergesidir!.. yine kurucular kurulu kitabının 11′inci sayfasında da “partimiz küreselleşmenin gerektirdiği yapısal dönüşümlerin kaçınılmazlığını ve en az maliyetle gerçekleştirilmesini savunur” denilmektedir… hemen arkasından 12′nci sayfada, “partimiz, eğitim hizmetlerinin yerelleşmesinden ve özelleştirilmesinden yanadır” ifadeleri ise, “eğitimde birlik” anlayışına son verme isteklerinin bir göstergesidir.. programın 35′inci sayfasında, “çağımız bir yönüyle küreselleşme çağı, diğer yönüyle yerelleşme ve yerel yönetimlerin devlet sistemleri içindeki ağırlıklarının arttığı bir çağıdır” denilmesi, tayyip erdoğan’a verilen memorandumdaki taleplerin birebir kabul edildiğini ortaya çıkarmaktadır… erdoğan’ın, kendisine verilen memorandumdaki dayatmaları aynen kabul ettiğinin bir göstergesi de, programın 35′inci sayfasındaki, “partimiz, avrupa yerel yönetimler özerklik şartına uygun olarak, anayasal sistemimize yerel yönetim hakkının dahil edilmesini sağlayacaktır. yerel yönetimlerin yargı yoluna gidebilme hakkı dahil ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirecektir” ifadesidir… kısacası, ak parti programı, tüzüğü ve kurucular kurulu kitaplarından yaptığımız bu alıntılar göstermektedir ki; r.t.e, kendisine gönderilen memorandumdaki “küreselleşmenin bir adı da şehirleşmedir. ankara, yerel yönetimlere otonomi vermek ve milli hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezi olmaktan çıkarmak zorundadır. dünya, bütün hükümetlerden bunu istemektedir” talebine itaatsizlik etmemiştir! 8 ağustos 2001’de, ingiltere’nin istanbul başkonsolosu roger short, parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski istanbul b.ş. belediye başkanı r.t.erdoğan’ı ziyaret eder…ziyaretin ardından yaptığı açıklamada short, şunları söylemektedir: “bildiğiniz gibi biz, çoğulcu demokrasiden yanayız. bu parti(akp) de bu düşünceyi destekliyor. böyle bir partinin kurulması bizi mutlu eder”…

kaynak: recep tayyip erdoğan'ın gerçek yüzü | izafet.net
copyright ©izafet.net

--- alıntı ---
http://www.izafet.net/threa...
devamını gör...
6322.
(bkz: gulliver liluputlar ülkesinde)

adamın turkiye için "büyük güç" olma idealini gütmesi bile büyuk bir lider olduğunun kanıtıdır. cücelerin gevezelikleri hakikati değiştirmez.

erdoğan'ın her hareketini izledik hayatımız boyunca. şartlar neyi gerektiriyorsa öyle davrandı. tam bir savaş taktistiyeni gibi. olması gerektiği gibi.
devamını gör...
6323.
aklımın erdiği ilk yıllardan bu yana dile getirdiğim ve sorgulamasını yaptığım tarla fiyatı-market fiyatı arasındaki fiyat farkının uçurum şeklinde olmasına değinmiş cumhurbaşkanımız. reisimiz.

şöyle buyurmuş beyefendi.

domates tarlada 1 lira, çarşıda markette 8 lira. bu arada olan kimler. insaf insaf.

tamam güzel diyorsun da emmoğlu bunların çözüm mercii ben değilim ki sensin. bunu neden bana söylüyorsun sen yahu.

şöylede bir örnek vereyim. hatta bunu feys sayfamda yazdığım için çalıştığım kurumun yöneticilerinden birisi kulağımı da çekmişti.

teknik personel olduğumuz için devlet dairelerinde pek göz önünde bulunmayız ve çok değer vermezler bize sağolsun yöneticilerimiz. ta ki arıza çıkana kadar. yine öyle birgün. konuyla alakalı dekan yardımcısı beyin odasına gittim ve durumu ilettim. teknik işlerle alakalı yaşadığım sıkıntılardan bahsettim. ben durumumu izah edip bitirdikten sonra bizim dekan yardımcısı başladı şikayetlenmeye. o kadar güzel şikayetlendi ki, kendi derdimin devede kulak olduğunu öğrendim ve utandım yeminle. lan adam benden dertliymiş. tabi bu utanma durumum şakaydı. yahu dedim banane senin derdinden. benim işim bu ve böyle sıkıntılarım var ve bunların derhal giderilmesi gerekiyor. sende bunu gidermesi gereken makamda oturuyorsun. yok ben bu işlerle baş edemiyorum diyorsan oturmayacaksın o koltukta dedim. müslüman muhaliftir şiarı gereği hakikatları söyledim ve çıktım odadan.

özetle ülkenin en tepe noktasındaki adam bile böyle şikayetleniyorsa, o ülkedeki sıkıntılar kolay kolay bitmez aga.

o dış güçlerinde Allah belasını versin bu arada.
devamını gör...
6325.
osmanlı'nın kuruluşunu anlatan osmancık filminden bir sahne


işte böyle lider olursa 400 çadırdan bir cihan imparatorluğu çıkarır, bin yıllık bizansı kahreder.. etrafına yalakaları toplayıp, adamla yalakayı ayıramayan, eleştireni tepeleyip yanından uzaklaştıran tayyip gibilerse kılıçdaroğlundan fazla oy almayı zafer sayar, oturur zamaninda pkk gibi bir örgüte teslim olur, el kadar hdpyi kritik parti konumuna yükseltip onun suyuna gider, en büyük düşmanı esad, sisi gibi kifayetsiz diktatörler olur.. oysa bilen bilir ki sen kendine seçtiğin düşman/rakip kadarsın, daha fazla değil.. iyi kötü olmak değil bahse konu olan çapın, kaliten o kadardır.
devamını gör...
6326.
afrika seyahatlerinde yanında ekonomi bakanı ve iş adamlarıda bulunuyormuş. türkiye'nin ithalat ve ihracat hacminin genişlemesinde çok doğru adımlar bunlar. afrika'nın ciddi bir nüfus gücü var. alım gücü zayıf olsa bile sürüm faaliyetleri bizdeki üretimi geliştirecektir. umarım afrika ve asya gezilerini sıklaştırırlar ve iki taraf içinde doğru anlaşmaları yapabilirler. yudum yudum sömürülen bu ülkelerin yanında olmak boynumuzun borcudur diye düşünüyorum.

reisin bu adımını çok beğendim. keşke daha önceleri girişselerdi bu işlere.
devamını gör...
6328.
şu anda mozambikte övünüyor.

yozgata şehir hastanesi yaptık dedi. lan adamlar ne bilsin yozgatı? yozgat nire deseler "yav mozambik gibi bi yer işte" mi diyecek?

"350 tane uçağımız var" dedi aklımda şaban replikleri uçuştu o an..
-350 uçağımız var. sizin var mı? yok. ne biçim adamsınız lan siz? nası devletsiniz olm siz?

çingene kavgasına dökecek az sonra.. benim buzdolabım var senin var mı?
devamını gör...
6329.
suriye'nin bu hale gelmesinin baş mimarlarından birisidir. suriye'de iç savaş başladığı vakit direk esad karşısında yer aldı. halbuki esad ile anlaşıp siviller için güvenli bölge kurulmasını isteyebilirdi. ancak bu adamın planı neydi esad gidecek suriye bölünecek suriye'de üç tane devlet kurulacak bu devletin biri türkmen devleti olacak. türkiye ise bu türkmen devleti üzerinden ortadoğuda ki kozlarını oynayacak ve istediği sınırları almaya çalışacaktı. ancak ne oldu? yıl 2015'e geldi esad halen koltukta. rusya gibi devasa bir güç ise suriye'ye girdi ve erdoğanın planlarını başına ördü. erdoğan ortada kaldı. amerika'ya yalvardı, avrupaya yalvardı ses yok. rus uçağı düşürüldü bizim türk halkı ''zaten rus ekonomisi çöküyor biz batının yanında yer alacağız'' demeye başladı. erdoğan yüzünü batıya çevirdi. şimdi ise batı açık ve net şekilde terör örgütlerini destekliyor erdoğan bu sefer çaresiz bir şekilde yüzünü rusya'ya çevirdi. şimdi ise bizim türk halkı diyorki; ''zaten abd ekonomisi çöküyor biz şangay beşlisine girelim'' Allah size akıl fikir versin başka birşey demiyorum.
devamını gör...
6331.
akp kadrolarının hala ekmeğini yediği parti başkanı. elini üstlerinden çekse çil yavusu gibi dağılıp fikirsiz ve hedefsiz kalırlar. oy verenlerin pek çoğunluğu partiyi beğenmediğini oyunu erdoğan için verdiğini söylüyor. hep bahsettiği ancak kimsenin altını dolduramadığı davadan ne partisindeki milletvekillerinin çoğunun, ne de seçmeninin net bir fikri olduğunu sanmıyorum. yaptığı en büyük yanlışın parti ve tabanını kendisinden 10-20 yıl sonrası için bir arada tutacak bir fikirler bütünü oluşturmamış olduğunu görüyorum. oysa boş gaza dayalı liderlik fikri yerine bilimsel ve niteliksel gelişme ile liderliğe oynatsaydı peşine takılan gençleri bugün kısa yoldan zengin müteahhit olarak değil bilimin önde gelen isimleri olarak görebilirdik belki. o motivasyon için çok geç kaldı. bu da ülke için çok kötü.
devamını gör...
6332.
sadece suriye'nin değil, dünyanın kötü bir yer olmasının yegane sebebi olan reis.

ne diyordu nasreddin hoca.

ulan hırsızın hiç mi suçu yok.

suriye'nin lideri esad. babasından miras kalmış ülke kendisine. ülkesinde iç savaş var. türkiye'nin müdahelesi, rusya'nın müdahelesi, ameriganın müdahelesi sonraki tartışma konusu.

ulan bizim bu muhalif kafalar neden bu kadar esemesiz oluyorlar anlaşılır gibi değil.

türkiye'de ki tüm sorunların tayyip erdoğan olduğunu idddia etme hakkın varda suriye'nin bu halde olmasını nasıl erdoğan'a bağlayabiliyorsun yahu.

işin daha garip tarafı ise bizim bu basiretsiz muhalif kafa esad isimli diktatöre toz kondurmuyorlar.
devamını gör...
6333.
kendisini halkın sezgiyle onayladığı, ama 'rasyonel geçinenlerin' anlayamadığı, çağın kültür hegomonyası altında işlenmiş bilinçlerin ise dogmatik tezleriyle sürekli eleştiriye doyamadığı lider.

bu, her yaptığının doğru olduğuna, hata yapmadığına, bazen yanlışta ısrar etmediği anlamına gelmiyor. fakat niyet, ilke ve ideallerinin görülmediğine, yahut bunların görülse bile onaylanmadığına dalalet ediyor.


devamını gör...
6334.
tunusla başlayan dalgalanmanın (arap baharı) baş müsebbibidir.
ben öyle anladım.

1. ve 2. dünya harbinin de sebeplerinden birisidir. çünkü başta değildi. o olsaydı savaş olmazdı. bu yüzden suçludur.

devamını gör...
6335.
cumhur-ü reisimiz. kendisini çok ama çok seviyorum. Allah rızası için seviyorum. daima her namaz sonrası "allah'ım,eğer erdoğan yanlış yolda ise onu hak olan yola doğru yönelt"diyorum. yürüdüğü yolda yapayalnız olduğunun gayet farkında. bilmem kaç senelik dostları, halkın bile sevdiği insanların gizli fetocu olduğunu bilerek yoluna devam ediyor. ak partiden ciddi manada nefret ediyorum. gençlik kollarının ve üniak adlı üniversite birimlerinin ne nane olduğunu Allah bana gösterdi. Allah ıslah etsin. bir an önce bu partinin kökten temizlenmesi gerekiyor. hep hava cıva peşinde olan gençler, adamlar,bayanlar dolu. torpil hat safhada ! birgün ütopya ak partiden nefret edecek deseler inanmazdım. ama nefret ediyorum. bir tane akpli görmeye tahammül edemiyorum. erdoğan'ı çok seviyor olmama rağmen yaptığı hataları,partinin hatalarını söylüyorum diye fetocu ilan edildim. akpliler bağnaz ve yobazlar ! ama modern yobaz !
devamını gör...
6336.
15 temmuz'dan sonra yalnız kalan koca reis.
bütün adamları arkasından vuruyormuş.
gurur yapıyormuş. devlet adamı gurur yapmaz. göz göre göre ülkeyi uçuruma sürüklüyorlar.
benden uyarması, egoizmi olan, gurur yapan adam devlet adamı olamaz.

muz cumhuriyeti değil burası. burası türkiye cumhuriyeti. birkaç kişinin hırsına emanet bırakılamaz.
çok geçmez 1-2 yıl sonra gelip ganem abi seni niye dinlemedik dersiniz. neyse ben o zaman yine abiliğimi yaparım.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar