ressentiment

dilimize "hınç" olarak çevrilen başka birine karşı özel bir duygusal tepkinin tekrar tekrar yaşanması durumu.

--- alıntı ---

belki de almancadaki groll (hınç, kin) sözcüğü fransızca kökenli ressentiment teriminin asıl anlamını en iyi yansıtan sözcüktür. hınç, zihnin karanlık dehlizlerinde gezinen, egonunu eylemliliğinden bağımsız, bastırılmış bir gazap duygusudur. ressentiment sonunda nefret ya da başka düşmanca duygulanımların tekrar tekrar yaşanması yoluyla şekillenir. o kendi başına düşmanca bir niyeti taşımaz ama çok sayıda böylesi niyeti besler.

intikam, haset, kötüleme dürtüsü, değerleştirici kin ve garaz ancak ahlaki bir kendine hakimiyet (intikam durumunda sahici bir bağışlama gibi) veya eylem ya da başka bir uygun duygu ifadesi (sözle sataşma ya da yumruğunu sallama gibi) yoksa ve bu dizginlemeye belirgin bir iktidarsızlık bilinci neden olmuşsa ressentiment’a yol açar.

--- alıntı ---

buradan
devamını gör...
hınç anlamına gelen, nietzsche tarafından köle ahlakının nedeni olarak gösterilen kavramdır. toplumun ekonomik geliri ve dolayısı ile yaşam kalitesi düşük sınıfı, kendilerini yöneten, gücü ve parayı elinde bulunduran sınıftan içten içe nefret ederler. fakat her ne kadar nefret etseler de, idareyi elinde bulunduranlara baş kaldıramadıkları için pasif agresif bir tutumla öfkelerini bastırırlar. bu öfke patlamaya hazır bir saatli bomba gibidir. bilhassa dikta yönetimlerinin yıkılışında çok sık karşımıza çıkar, halk güçten düşen sınıfın mal varlığını yağmalar, saldırganlığını açığa çıkarır, uç durumlarda onlara zulüm eder hatta . karanlık armoniler filmindeki hastane yağma sahnesi bu kavramın güzel bir örneğidir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.