rical ilmi

konusu başka şekilde açıldıysa bilmiyorum başlıkları birleştirebilirsiniz.

rical ilmi, hadislerin belli bir çerçevede incelenmesini, doğruluğunun teyit edilmesini, günümüze kadar ulaşmasını sağlayan bir ilimdir. yani öyle kafasına göre hadis uydurma, peygambere isnad etme gibi durumların önüne geçiliyor. bilimsel çalışmaları düşününce o zaman için baya baya akademik bir çalışma yürütmüşler. şimdiyi düşündüğümüz zaman sosyal medya bilgisiyle benceler almış başını gidiyor.

--- alıntı ---

hadîs ilmi ve isnad

hadîs kritiği, metin ve sened kritiği olarak iki kategoride ele alınır.

hadîs, metin ve sened olarak iki bölümden oluşur. bir metin, anlam olarak doğru da olsa, onun hadîs olduğunun tesbiti senede, yani güvenilir râviler zincirine bağlıdır. buharî'nin hocalarından abdullah ibn mübarek (ö. 181 h.), "isnad (senedi tesbit) dinin bir parçasıdır. isnad olmasaydı, isteyen istediğini söyleyip, onu resûlüllah'a atfedebilirdi." der. (hasan, 11).

müslüman âlimler, çok erken bir tarihte yalan şehadet ve dolayısıyla akideyi bozma tehlikesini görerek, peygamber (asm)'den yapılan rivâyetler konusunda çok ayrıntılı bir tenkit ilmi geliştirdiler.

müslüman hadîs âlimlerinin rivâyet zincirleri konusunda gösterdikleri dikkat ve bazı kelime ve râviler bakımından aralarında farklılık bulunan rivâyetleri de kaydetmede gösterdikleri hassasiyet, orta çağ (müslüman) arap tarihçiliğine profesyonellik ve ileri bir özellik kazandırmıştır. bunun bir benzerine daha önceden rastlanmadığı gibi, orta çağ batı dünyasında da rastlamak mümkün değildir.

hadîs, peygamber (asm) sözüdür ve onun dinde ve müslümanın hayatında kur'ân'dan sonra birinci derecede ağırlığı vardır. bundandır ki, müslüman hadîs âlimleri, rical ilmi denilen bir ilim geliştirmiş ve bu konuda ciltlerle eserler vermişlerdir. onlar, kaç hadîs rivâyet ettikleri, bu rivâyetlerinin ne kadarının makbûl ne kadarının makbûl olmadığına varıncaya kadar bütün hadîs râvilerini tanıyorlardı (a'zami, 72). bir hadîsçi, aynı hocanın talebelerinin naklettikleri hadîsleri mukayese ediyor, aynı âlimin veya hocanın değişik zamanlardaki sözlerini, ayrıca yazılı ve sözlü nakilleri ve hadîsle ilgili kur'ân âyetlerini karşılaştırıyordu (a'zami, 52). hadîs kritikçisi, bu şekilde yalnızca hoca ve talebelerin hatalarını ortaya çıkarmakla kalmıyor, bilgisini onları tartmada ve derecelendirmede de kullanabiliyordu.

--- alıntı ---
devamını gör...
bakara 219. ayeti, nahl 71. ayeti, haşr 7. ayeti, tevbe 34. ve 35. ayeti; maun suresini, beled suresini vs gibi kur'an hükümlerini nesh ederek; zengine, güçlüye, siyasiye rantlar sağlamış; yoksulu, yetimi, emekçiyi üzmüştür.

kardeşim... nerede bu hayatın gerçekleri olan

geçim,

fıtri özgürlük,

can, mal ve namus güvenliğiyle ilgili peygamber sözleri, sözde peygamber sözlerinden gidilerek yapılmış bu fıkıh neden mal, mülk ve karı ve cariye edinme konusundan kur'an hükümleriyle taban tabana zıt kardeşim?

geçmişin malı götürenler tarafından otlanarak hayatını sürdüren ,sözde alimlerin yorumlarını din saymayı kenara bırakıp, kur'an' a bakarak bu konuyu 5 dk düşündün mü?
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar