rüşvet teklifi

tck md. 252’de düzenlenen suçun teklif aşaması, rüşvet suçuna teşebbüs.

rüşvetin tarifi şöyle yapılabilir: yaptırılmak istenen işle ilgili, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye mal veya para olarak menfaat sağlayarak yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması.

tdk.ya göre "bir işin yasa dışı olarak daha kolay ve çabuk yapılması için o işte görevli kişiye sağlanan aynî veya parasal çıkar."

- rüşvet alan kişinin kamu görevlisi olması şarttır ama rüşvet veren kişi bir kamu görevlisi de olabilir herhangi bir vatandaş da olabilir.

rüşvet suçuna teşebbüs yani rüşvet teklifi, anlaşmanın sağlanmamış olması halidir ve tck md. 252/4de düzenlenmiştir. 2 türlü olur:

- kamu görevlisinin rüşvet teklif etmesi ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi,
- kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi.

rüşvet teklifinin hangi taraftan geldiğinin hiçbir önemi yoktur. rüşvet anlaşması ile rüşvet suçu tamamlanmış olur.
devamını gör...
iki türlü hatta bir çok türü vardır. lakin anlaşılır şekilde, yapılması kanunen mümkün olmayan bir şeyi para, mal eşya vs. vererek yaptırma şeklinin ilk aşamasıdır.
devamını gör...
kamu görevlisinin rüşvet teklif etmesiyle, kamu görevlisi olmayan kişinin rüşvet teklif etmesi bakımından aynı cezayı öngörmüş kanun maddesi sıkıntılı bir maddedir.

teklif vatandaştan gelirse kamu görevlisi bunu kesin bir şekilde reddedebilir, eylemsiz kalabilir, kendisi bakımından hiçbir sorun yoktur.

ama teklif kamu görevlisinden geldiği an vatandaş, teklifi kabul etmediği takdirde işinin yapılmayacağı, sürüncemede bırakılacağı endişesi yüklenecek.

burada icbar suretiyle irtikap gündeme gelebilir, ancak bunun için memurun rüşvet teklifinin ötesine geçmesi gerekir ve ispat yükü problem olarak öne çıkar.

yani kamu görevlisinden bir rüşvet teklifi gelir, işinin yapılmayacağı korkusuyla rüşvet verir daha sonra irtikap suçu işlendiğini iddia ederseniz, bu aşamada ispat edemeyecek olursanız rüşvet veren haline geleceksiniz.

yok doğrudan reddettin, rüşvet teklifini ispat yine çok zor bir husus. bunu ispat edemedin artı işin kitabına uydurularak sürüncemede bırakıldı, yine zarardasın.

idarenin gücü ve rüşvet, irtikap gibi suçların ispatının zorluğu göz önünde bulundurularak, kamu görevlisi tarafından teşebbüs aşamasında kalan rüşvet suçunun cezasının kıyasla ağırlaştırılması lazım. vatandaşın teklifiyle birebir tutulmaması lazım.
devamını gör...
mahmut niyazi bey, hakimlik yaptığı zamanlarda kendisine rüşvet teklifinde bulunanı reddetmiş ve bu olaydan sonra derin düşüncelere dalmıştır. zira onun kaygısı; "demek, benim çehremde rüşvet kabul edecek bir insan manası varmış." yönünde idi. sonrasında da; "ben bu çehreyle, adaletin dağıtıldığı bir mesleği daha fazla icrâ etmemeliyim." diyerek görevinden istifa etti. bu kadar ince düşünen bir insanın dürüst sorgulamasından kendisini kesinlikle tenzih ederim ama (arsız insanları bir kenara bırakırsak) kişinin bizzat vereceği bir cesaretten kaynaklanan gayri ahlâkî kazanç teklifidir, rüşvet teklifi...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar