said nursi

islam neferi. (bkz: idealist)
kürt köyü nurs'ta 1878'de dünyaya geldi. (bitlis-hizan)

çağ insanının yaşadığı buhranlara kuran'ı rehber edinerek çareler üretmiş yüce kişi. hayatı zindanlarda geçmiş, lakin o zindanları birer medreseyi yusufiyye'ye çevirmiş dava adamı. binbir meşakkatle yazdığı eserleri risale-i nur külliyatında birleştirilmiştir. mekanı cennet olsun, Allah ondan razı olsun.


devamını gör...
cumhuriyet nesli tarafından yanlış tanıtılan bir dahi.

tarihin defterlerini karıştırdığınızda en başta peygamberlerin ve onların gerçek anlamda mirasçıları olan din adamlarının kıymetini ne ademoğlu ne havvakızı tam takdir edememiş, bu takdirsizliğin cezasını ise çağdaşı olan insanlar ve onların yetiştirdiği nesiller çekmişlerdir.

cumhuriyet nesli ise said nursi ismini duyunca, senelerdir kendi iktidarlarının döneminde devletin bütün imkanları ve o neslin bukalemun aydınları tarafından, cumhuriyet nesline kötü tanıttırılmak için herşeyin yapıldığını görememek ya körlüktür ya da kendisine rehber aldığı cahil veya aydın aydınların izinden yürümektir.

cumhuriyet nesli said nuri hazretlerini ve onun kendisinden daha önemli olan eseri risale-i nur'un adını duyunca yapılan telkinler sunucu, kürtçü, bölücü, gerici ve devlet düşmanı bin insan ve eser hayaline bir nevi mecbur bırakmışlardır.

aslen nasıl yıllarca dünyayı adaletle yöneten ataları olan osmanlıyı bize barbar ve kızıl sultanlar diye takdim ettiler aynen öyle de islam düşmanları şahsiyetinden ve eserlerinden çok korktukları said nursi hazretlerini ve eserlerini öyle yanlış ve kötü tanıtmışlardır ki vatanı için hayatını ortaya koyan bu büyük dâhiyi, bir vatan haini sepetine koyma gafletine girişmişlerdir.

cumhuriyet nesli ne zaman onun adını ya da eserlerini duysa ister türk olun ister arap hemen kürtçü damgasını size yapıştırır. eserlerini ve davasını bilmediklerinden dolayı dünyada kürtçülük ve risale-i nur kadar birbirine zıt iki kelime bulunmadığı gene bilmediklerinden dolayı, türkiye'deki bölücü kürtçü hadiselere karşı, risale-i nur'dan daha mükemmel bir panzehirin asla bulunmadığı gerçeğine umarım yanlışlarından dönerek anlarlar.

â“viktor hugolar, shakespearler, dekartlar, edebiyatta ve felsefede bediüzzaman'ın bir talebesi olabilirler. mehmet akif. â“

hakkında pek bilinmeyen bilgiler:

-devlet idam etmesi halinde iç savaş çıkacağı korkusu yüzünden ülkedeki en katil insanların toplandığı bir koğuşa hapsedilmiştir. adamlar o kadar psikopatki neden çayın demi az diye cinayet işleyen tipler! gerisini siz düşünün. o koğuşa girdikten sonra tüm koğuş ahalisinin kalpelerini yumuşatmıştır. hatta koğuşun en psikopatını öyle etkilemişki " hocam yatağımda bir pire buldum. öldürürsem günah olurmu?" diyecek kadar değiştirdiği sölenir. zaman içinde o koğuştakiler bediuzzaman said nursinin talebeleri olucak ve talebelerde nice talebeler yetiştirecektir.

-atatürk'ün, cumhuriyet kurulduktan sonra konuşma yapması için kendisini bizzat meclise çağırdığı kişidir.

-"ben mevlana'nın zamanında gelseydim mesneviyi, mevlana benim zamanımda gelseydi risaleleri yazardı. o zaman hizmet mesnevi tarzındaydı, şimdi ise risale-i nur tarzındadır" diyerek anlatmıştır derdini

-"risale-i nur'u anlamıyorlar. yahut anlamak istemiyorlar. beni, skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. ben, bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. bu hususta en derin meseleleri hallettim. hatta bu hususta bazı eserler te'lif eyledim. fakat ben, öyle mantık oyunları bilmiyorum. felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. ben, cemiyetin iç hayatını, manevã® varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. yalnız kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki islam cemiyetinin ana direği budur. bu sarsıldığı gün, cem'iyet yoktur." said nursi

-şeyh said isyanı çıkmadan kendisinden yardım istenmiş fakat o bunun doğru olmadığını kendisine bildirmiştir. arkasında o kadar seveni varken, kürtçülük polikatısını en iyi yapabilecekken bunu yapmamıştır. talebeleriyle birlikte kafkas cepesinde savaşmış hatta rusya'ya esir düşmüşken hala vatan haini olarak gösterilir. o böle buhranlı bir dönemde bile kalkınmanın ve aydınlanmanın eğitimle olduğunu bildiği için savaş dönemi olmasına rağmen abdülhamid'in yanına iki kere gitmiştir doğuya üniversite açılması için. cumhuriyet kurulduğunda ise kendisi özel konuk olarak meclise çağırılmış kendisine doğunun valiliği teklif edilmiş fakat kendisi bunu kabul etmemiştir.

-"akli dengesi bozuktur" diye hastaneye gönderilen ama doktorun incelemesinden sonra "bu adam deliyse dünyada akıllı adam yoktur" diye rapor tutulan mütefekkir.

-birinci dünya savaşında bitlis'in müdaafası sırasında gönüllü milis kuvvetlerinin komutanı olur. savaş sırasında yaralanarak ruslara esir düşer. sibirya'ya kosturma esir kampına götürülür. bir gün rus başkumandanı nikola nikolaviç koğuşları teftiş ederken bediüzzaman başkumandanın karşısında ayağa kalkmaz. neden komutanın karşısında ayağa kalkmadığı sorulduğunda "ben islam alimiyim. imanlı kimse gayri müslime kıyam edemez" der. başkumandan nikolaviç çok sinirlenir ve bediüzzamanın idamını emreder. son isteğin nedir diye sorulduğunda namaz kılmak istediğini söyler. üstad namazını kılarken başkumandan, üstadı izler ve bir anda idam kararından vazgeçer.
devamını gör...
20.asrın en deli dahi devrimcisidir. isyanını her daim haykırmış, putları tek tek kırmış devasa adamdır. kelimeler ile bütün düşmanlarını bertaraf eden, sözen ve gerçek bir liderdir.

nota: çağımızın light şakirtleri üstadın sadece iman ve yaşantısına saplanmışlardır. lakin üstad her türlü cehaletin ve korkunun karşısında cesaretini sergilemiş ve büyük savaşçı olduğunu racon keserek ortaya koymuştur!
devamını gör...
"vicdanın ziyası, ulã»m-u diniyedir. aklın nuru, fünun-u medeniyedir. ikisinin imtizacıyla hakikat tecellã® eder. o iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. iftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder."
bu hikmetli ve ferasetli analizin sahibi.
devamını gör...
cemil meriç, said-i nursã® hazretlerinin eserleri için "mill㎠hazinemizdir" demişti. okunmalı derim, sıkı okunmalı. son devrin kıymetli din alimlerinden... içindeki güzellik ile içindeki zenginlik ile
sonsuzluğa yürüyen bir şahsiyet. ve bu çiğ çağa karşı muhalif elbette. giyimi, bakışı, eserleri, dili, örnek yaşantısı ile medeniyetimizin atar damarı. ne büyük bir kaynak ki akar durur şunca sene. bir dağı düşlemek gibi. ve ak pınar serinliği. Allah ondan razı olsun. mekanı cennet olsun.
devamını gör...
çağımızın manevi hastalıklarına şifa olacak reçeteleri vehbi bir ilimle insanlığa risale-i nur adlı eseri ile vermiş, müthiş bir hafızaya sahip, tavizsiz, hoşgörülü, ihlaslı bir islam müceddidi. eserleri dünyada 50 farklı dile çevrilmiş ve dünya çapında sempozyumlarla hareketi tanınmaya çalışılmaktadır. eğer gerçekten eserleri okunursa ve hayatı incelenirse bugün kendisine ve risale-i nur hareketine yapılan haksız eleştiriler ortaya çıkacaktır. milletin imanını selamette görürsem cehennemde yanmaya razıyım cümlesi onu az da olsa tanıtmaya yeter. (tıpkı hz.ebubekir'in duasında olduğu gibi, Allahım vücudumu o kadar büyült ki cehennemi kaplasın müminlere yer kalmasın..bu ne fedakarlık)
devamını gör...
son bin yılın mürşidi. çok fazla kerameti olan bir alim. müthiş zeki, müthiş esprili, müthiş bir hitabet, müthiş bir hafıza, mucizevi bir güç ve kuvvet... ülkemizdeki tüm müslüman cemaatlerin üzerinde çok derin bir etkisi olmuştur. üstad, mehdi'nin pişdar bir neferi olarak tanımlıyor kendisini. risalelerin ise bir zemin hazırlayacağını, mehdinin risaleleri kullanacağını söylüyor...
devamını gör...
süleyman hilmi tunahan efendi hakkında övgüyle bahsetmesine rağmen, cemaatin neden tasvip etmediğini anlayamadığım büyük din alimidir.
devamını gör...
hayatı boyunca yaptıklarıyla saygıyı da sevgiyi de hakedendir.bir çok dini inancı zayıf insana yazdıklarıyla doğru yolu gösterdiğine inanıyorum.tefsirleriyle* içimizdeki şüpheleri tamamiyle söndürmüş layıkıyla inancımıza bağlı bir hayat sürmemizi sağlamıştır.minnettarız.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar