sanat

sanat sadece sanattır. hiç bir tanıma girmez, hiç bir kalıba sığmaz. sanat için midir, toplum için midir tartışmalarının tamamen dışındadır. sanat tamamen kendi içindir. zikirdir. şükürdür.
devamını gör...

--- alıntı ---
San'at (sınâ'at, çoğulu sanâyi ) kelimesi, Arapça "sana'a" fiilinden türemiştir. Sözlükte "mümârese ile yapılan iş, ustalık, bir maddeye zihinde tasavvur edilen şekil ve sûreti vermek, bir şeyi güzel ve hünerle yapmak" mânâlarına gelir. Umûmî mânâda, düşünülen bir şeyi vücûda getirmek için bilginin tatbîkine san'at denir. (Celâl Esad, San'at Kâmûsu, s. 33). Daha dar mânâda ise, güzel san'atlar, yâni zekâ, tecrübe, ilim, hüner ve aşk mahsûlü güzel iş ve güzel eserler hakkında kullanılır. Ekseriyâ san'at denince de bu sâhâ kasdolunur. San'at icrâ eden kimseye san'atkâr, usta veya mâhir adı verilir. Seyyid Şerif Cürcânî san'atı : "Rûha ait öyle bir melekedir ki, güzel hareketler, ve eserler ondan zorlanmadan, tabiî olarak zuhûra gelir. Amelin keyfiyeti ile alâkalı bir ilimdir" diye tarif eder. San'at bir melekedir, yani taklit ve tekrarlar netîcesi kazanılan, rûha ait bir mahâret ve hünerdir. İşte san'at, bu hüner ve kudretin mahslüdür. Bir başka ifâdeyle mârifetin amele tatbîkidir. Bu mârifet ruhtan tabiî olarak zorlanmadan fiil hâlinde gelir ; dinleyende ve görende hayranlık ve zevk uyandırır.
--- alıntı ---muhittin serin - hat sanatı ve meşhur hattatlar

devamını gör...
bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
devamını gör...
--- alıntı ---
Sanat zalim, acımasız, dediği dedik, kuralcıdır. En ufak bir sapmaya tahammülü yoktur. Hep kendisini kollar. Dışına çıkıldığı zaman çürük meyve gibi olur. Hep kendisini düşünür sanat. Sanatçı mahkumdur ona, yaşamını ona göre düzenler.
İhsan Özgen
--- alıntı ---
devamını gör...
genelde siyasi görüşü sol olan kimselerin ilgilendiğidir. ben şuana kadar dinine çok düşkün kimselerin tiyatroyla, piyanoyla falan uğraştıklarını hiç görmedim.
devamını gör...
insan duygu ve düşüncelerinin estetik bir kaygı güderek başkalarına çeşitli yöntemlerele aktarılmasıdır. ortada sanat olabilmesi için bir sanatçı, bir eser ve o eseri algılayan bir alıcı olmalıdır. bu üçlüden biri eksik olursa sanat olmaz.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar