şek ile yakin zail olmaz

mecellede geçen bir düsturdur.

kati olarak bilinen bir husus şüphe ile bozulmaz. örnekler:

-abdest aldığını iyi bilen bir kimse sonradan bu abdestin bozulduğunda şüphe etse, abdestli sayılır.
- meselâ; bir memur devletin 30 lira kazanması kesin olan bir işini terk edip, 300 lira kazanma ihtimaline binaen işlem yaparsa ve sonunda da devleti zarar ettirirse cezaya çarptırılır.
devamını gör...
kati olarak bilinen bir husus şüphe ile bozulamaz manasına gelen mecelle kaidesi. bu kurala verilen klasik örnek: abdest aldığını kesin olarak bilen bir kişinin abdestinin bozulduğu hususunda duyduğu şüphenin abdestine zarar vermeyeceğidir.
devamını gör...
kesin olarak bilinen bir şeyin şüphe ile yok sayılamayacak hususuna değinen mecelle kaidesidir. bu 9 kaidelik mecelle, osmanlı'nın en muhkem anayasasıdır. yunus suresi 36. ayette mealen; "zan, gerçek namına bir şey ifade etmez" buyrulmuştur. misalen, kendisine borçlu olan bir kişiye alacaklısı "bana borcun yok" dese ve ardından bunun aksini söylese bile ilk söylediği geçerli olup, diğerinin hükmü yoktur.
devamını gör...
kesin olarak bilinen bir şey şüphe ile yok sayılamaz manasında bir mecelle kaidesi.
şöyle ki; ''ya gök itiyorsa'' şeklindeki bir şüphe, yer çekimi gerçeğini ortadan kaldırmaz. göğün itme ihtimalinden söz eden, bunun için gerekli olan kanıtları ortaya koymakla sorumludur.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar