şia

şŸii olan kimse

çoğŸuuu iranda yaşŸayan ancak dünyanın pek çok yerinde var olan diğŸer islam düşŸünceleri (hanefilik, malikilik, vehhabilik..) gibi bir düşŸünce şŸekli
devamını gör...
bir çok alim bazen dört mezhep imamın yanına şianın görüşünü de kullanır. ortak olmayan noktalarda zaten bu zamana kadar da anlaşma olmamış bilakis uzaklaşma olmuştur. lübnan zaferini ümmetin zaferi olduğunu kimse inkar etmez.
devamını gör...
şia taraftar, taraf yada fırka anlamlarına gelir. ali ve şia'sı denilir. yada dinlerini şia şia ayıranlarla senin bir işin yok. onları bana bırak şeklinde ayet vardır.

şia fırkalarından herhangi birine mensup olana şia denilir. itikatta eşaridirler. (bkz: eşariyye)akıl ekolündendir, çoğu ehli sünnetin tabi olduğu (bkz: maturudiyye) nakil ekolündendir.

fakat ne hikmetse bazıları şia'yı tekfir etmekte ve hatta yahudilerden daha fazla uzak durulması gerektiği konusunda fikir beyan etmektedirler. onlara "hangi görüşlerinden dolayı şia'yı tekfir ettiklerini" sormak gerekir yada şii'lik konusunda kaç kaynak okuduklarını sormak gerekir. Müslüman olduklarını söyleyen bir topluluğu küfürle itham etmenin sonuçlarını bilip bilmediklerini sormak gerekir. aynı zamanda sünni kabul ettikleri imam-ı azam ebu hanifenin hocasının adını bilip bilmediklerini sormak gerekir? imam cafer sadık'ın da sapkın olduğunu düşünüyorlar mı sormak gerekir? imamı azamın diğer sünni ekollerdeki gibi nakil değil de akıl ekolünden (eşari) olduğunu bilip bilmediklerini sormak gerekiyor? imam ebu hanifenin bir şii mezhep olan zeydiyye mezhebinin kurucusu imam zeyde halifeye baş kaldırması için bin altın yardımda bulunup bulunmadığını sormak gerekiyor? imameyn'in neden ebu hanifenin yolunu bırakıp hanefi mezhebini sünnetileştirdiklerini biliyorlar mı? sormak gerekir. imameyn 80 yaşındaki ebu hanifenin hayatı pahasına fasık bir imama (halife) itaat etmediğini ve bu yüzden halife tarafından kırbaç cezası ile şehid edildiğini bilip bilmediklerini sormak gerekiyor. aynı fasık imama imameynin tabi olmasının sebebini biliyorlar mı sormak gerekir? acaba (bkz: imameyn) için kadılık mertebesinin cazibesi mi yoksa hilafet makamının korkusu mu galip gelmiştir.

bunların hiç birine cevap veremeyecek kadar cahil olduklarını biliyoruz. öyleyse onlara cehaletinizle geberin demek gerekiyor? bunu da hanefi olan bir sünninin söylediğini özellikle bildirmek isterim. Allah'ın yerine kadar verecek kadar hadden yoksun insanları Allah'a havale ediyorum. (bkz: mezhepçilik sapıklıktır)

devamını gör...
bir mezhebin tamamının başka bir mezhebin imamını tekfir edeceğini düşünecek kadar cahillerin var olduğunu öğrenmemize sebebp olan sözlük başlığı.

hele ki şia çok mezhepli bir fırka olduğu halde. hele ki bu kadar komplike bir mezhep içinde zeydiyye gibi bir mezhep olduğu ve imam ebu hanifenin bu mezhebin imamına, halifeye başkaldırması için bin altınla yardım ettiği gerçeği ortada dururken.

hele ki imam cafer bin sadık şii kabul edildiği halde onun talebesi olan imam ebu hanife sünni kabul ediliyorsa ve hem de şia'nın ebu hanifeyi tekfir ettiğini söylemek herhalde sadece cahillikle izah edilebilir.
devamını gör...
islam tarihinin başından beri muhalefette oluşu sebebiyle, direnmeye alışmış olan islami bir yaklaşım.

iran'ın şu andaki dik duruşunun arkasında bu şii geleneğin olduğunu düşünüyorum.
devamını gör...
islam ağacının neredeyse tüm çürük meyvelerinin membaıdır.

demagoji yapmayı, olayları saptırmayı iyi bilen sünnet düşmanlarının sempatisine mazhar olmuşlardır. bu durumda ayetleri de hadisleri de politik ağırlıklı itikatlarından, hikayeden fırkalarından ötürü inkar etmededirler.

cehennemliktirler! ben demiyorum...
devamını gör...
islam akidesini tahrif eden lanetlenmiş taifedir. amcalarınız, babalarınız, hocalarınız hadislerden makul değildir.

şia ile yıllarca mücadeleler veren büyüklerimizi hiç mi görmediniz? a bre deyyuslar!
devamını gör...
şia'nın en güvenilir saydığı kuleyni, el-keşşi, suyuti, tabersi ve nice alim ve eserlerine dayanarak *

- şia inancı, günümüzde hz.osman zamanında toplatılmış ve son halini almış kur'an'ın geçerli olmadığını, ekleme ve çıkarmalar yapıldığını, şia için hiçbir delil teşkil etmediğini ve asıl kur'an'ın "mushaf" adıyla 12.imamın yanında olduğuna inanır bu "1".
- http://hz.aişe validemizi, peygamberimizin vefatından sonra onu aldatmakla -haşa- itham eder bu "2".
- hz.ömer'i, halid bin velid'i kullanarak hz.ali'yi öldürtmeyi denemekle suçlar ve tüm halifelere hakaretler yağdırır bu "3".
- mut'a nikahını savunur, ilgili ayetin "belirli bir müddete kadar" kısmını "aranızda anlaştığınız belirli bir müddet" diye değiştirerek bu "4".
- ayet-el kürsi'yi bile farklı okurlar, çoğu sureyi okurken "hz.ali vilayeti" gibi konular eklerler bu "5"
- takiyye inancı gereği, 12.imam zuhur edene kadar, yalan söylemek, başarmak ve hedefe ulaşmak için gerçekleri gizlemek bırakın serbest olmasını farzdır bunu yapmayan dinden çıkar bu "6".
- 12 imamı masum kabul eder, son peygamber dışında diğer peygamberlerden üstün kabul eder hatta bazı imamlara cebrail (as)'dan daha büyük melekler ve vahiyler geldiğini iddia ederler bu da "7".

dediğim gibi hepsi dipnotlarla desteklidir, tek tek referansları mevcuttur.
göreyim şimdi kanal ve dergi sahibi, gözlerini kırpa kırpa konuşan sevgi pıtırcığı modundaki sapık fikirli o büyük hoca ve alimlerinizi.
görmek istiyorum evet o "ümmet" hayalinde erittiğiniz kafir memleket ve toplumları.
gösterin bana haydi, "çok radikaliz yaşasın islam" derken nasıl olup kafirleri içinize sindirdiğinizi.

Allah'ım sana yalvarıyorum, kafir ve sapık itikat ve fırkalara lanet ettiğin gibi, onları savunan ve kardeş belleyenleri de yerin dibine geçir.
devamını gör...
şia'nın en güvenilir eserlerinden ikisini bile görmemiş adamların hakkında atıp tuttuğu islam yorumu.

- şia inancı ve günümüz şiileri, elimizdeki kur'an'ın hem lafız hem de mana olarak kur'an'ın bizatihi kendisi olduğuna inanırlar, ayrı bir mushafları ayrı bir kur'anları yoktur. bahsedilen eserler hadis eserleridir. bu maddeleri yazan adam cehaletin o kadar doruk noktasındadır ki, suyuti'yi dahi şii alim olarak aktarmıştır. arkadaşım iyi misin? ne yazdığının farkında mısın? ha kur'an'ın değiştiğine dair rivayetleri kabul edeceksek ve mezheplerin muteber kabul ettiği kitaplardaki hadisleri esas alacaksak, o vakit sünnilere göre de kur'an değişmiştir. buhari'ye bak bakalım, recm ayetinin ne olduğuna dair hangi rivayetler yer alıyor?

-http://hz.aişe hakkında şiilerin konuşması, zamanının merce-i taklidi olan ayetullah imam humeyni tarafından yasaklanmıştır. zihin konforunuzu bozacağını bilerek söylüyorum, http://hz.aişe hakkında iftira atan batılı gazeteciler hakkında ölüm fetvası yayınlayan sünni alimler değil şii alimler olmuştur. merak etmeyiniz ki, ifk hadisesini de aişe'nin Allah tarafından temize çıkarılan iffetini de şiiler iyi bilirler.

-sahabe hakkında hakaret etmeleri, zamanın merce-i taklidi ayetullah imam humeyni tarafından yasaklanmıştır ve bu yasak halen yürürlüktedir. sahabeye sövenin şii olamayacağı da kayıt altına alınmıştır.

-iran'da mut'a nikahı yasaktır. iran'da yaşayanların çoğunluğu şii olduğuna göre bu durumda mut'a nikahı nasıl savunulmaktadır? fıkhi farklılıkları itikadi farklılıklarla karıştırmak sapıklığın ta kendisidir.

- ayet'el kürsi dediğiniz ayetleri farklı filan okumazlar, bu hayatında bir tane bile şii görmemiş bahtsız bedevilerin inanacağı türden bir yalandır. hikaye anlatmaya da dinlemeye de gerek yok. insan söz söylerken biraz olsun düşünmeli.

-haydi tek tek refenslarını ver görelim, neymiş referansların. ne zannediyorsunuz kendinizi? 1.400 yıldır çözülmeyen meseleyi kendi çapınızda bulduğunuz üç maddeyle mi çözdünüz?

Allah'ım sana yalvarıyorum, dinini bölüp parçalayanları, islam'ı paramparça edip kendi sapıklıklarına tabi olmayanlara lanet okuyanları, onları savunanları ve kardeş belleyenleri adaleti tesis edeceğin günde cezalandır.
devamını gör...
islam, iran'a girince ne islam islam kaldı nede iran, iran kaldı, bu evlilikten bir çocuk doğdu şia, şia, peygambere bağlılık, imam'a (hz.ali) aşk.... bu sözler ali şeriati'ye aittir...
devamını gör...
19.
alevilik.şiilik.
ifrat,tefrit ve dünyevi sebepler yüzünden ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinden ayrılan bir fırka.
bir şahsa taraftar olmak.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar