sırp sındığı savaşı

1364 yılında, sırp prensliği, macar krallığı, bulgar krallığı bosna prensliği ve eflak prensliğinden oluşan ittifakın, osmanlılar'ı balkanlar'dan atmak için başlattıkları bir savaştır.
devamını gör...
osmanlı'nın bir haçlı ordusu ile karşılaştığı ilk savaştır. 1364 yılında osmanlıları balkanlardan tamamen söküp atmak amacıyla bir araya gelen haçlı güçleri ile osmanlılar arasında yaşanan savaştır.* aslında tam bir savaş değildir. padişah murat hüdavendigar'ın öncü olarak gönderdiği hacı ilbey'in, emrindeki kuvvetle, gözcü çıkarmamak gibi bir gaflete düşmüş düşman ordusuna yaptığı bir baskınla neticeye ulaştığı savaştır. haçlı ordusu dağılmış, ağırlıklarını savaş alanında bırakmış, pek çok balkan şehri osmanlı'nın eline geçmiş ve osmanlı'nın başkenti edirne'ye taşınmıştır.
devamını gör...
*

osmanlı kuvvetlerinin haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaş (1364).

osmanlı beyliği'nin trakya ve balkanlar'da hızla ilerleyerek birçok yeri ele geçirmesi, papa urbanus v'in teşvikiyle macarların, bulgarların, sırpların, eflaklıların ve bosnalıların, osmanlılar aleyhine birleşmesine sebep oldu. müttefik ordusu, edirne üstüne yürüdüğü sırada i. murad han, bursa'daydı. edirne'de bulunan beylerbeyi lala şahin paşa, i. murad han'dan yardım istedi. i. murad han, emrindeki kumandanlardan hacı ilbeyi'ni 10 000 kişilik bir kuvvetle, düşmanın durumunu öğrenmesi için sırpsındığı'na gönderdi. hacı ilbeyi, düşman kuvvetlerinin her türlü emniyet tedbirinden uzak olarak ilerlediğini görünce, bir gece baskınıyla macar kralı layoş kumandasındaki bu haçlı ordusunu mağlup etti. askerlerin çoğu, meriç nehrinde boğuldu. bazı kaynaklara göre lala şahin paşa, hacı ilbeyi'nin kazandığı bu zaferi kıskandığı için, onu zehirleterek öldürttü.

bu zaferden sonra, edirne, osmanlı devletinin başkenti oldu; bulgar krallığı, osmanlı devletine vergi vermeyi ve osmanlı himayesine girmeyi kabul etti.

devamını gör...
bu savasla ilgili , y hakan erdem "sırplar sınmış kime ne" alt baslıgı ile yazdıgı yazıda ilber ortaylı'ya sahane ayar veriyor. sayın erdem, 26 eylül 1364 tarihinde oldugu söylenen bu savasın 26 eylül 1371 de gerçeklesen çirmen savası ile aynı oldugunu ortaya koyuyor mesela! yani yanıltılmak kötü, tarihsel anlamda bile
devamını gör...
10 bin kişilik türk askeri birliğinin, 60 bin kişilik haçlı ordusunu bir gece baskınıyla tarumar ettiği savaştır. eğer gece baskını olmasa 10 bin kişiyle 60 bin kişiyi yenmek zordu.

sırspındığı, aynı zamanda "sındırmak, kırmak" anlamlarına gelir.
devamını gör...
bazı kaynaklarda sırpsındığı savaşına çirmen denir. 1371deki çirmen savaşına ise 2. çirmen denir. ayrıca sırpsındığı savaşının bu ismi almalarının nedeni sırpların en önde savaşması ve kırıma uğramalarıdır. tabiki askerler kırıma uğramıştır. bosnalı siviller değil.
devamını gör...
osmanlı tarihlerinde 1364 yılında gerçekleştiği belirtilen savaş. başka kaynaklarda bu tarihte böyle bir savaşa rastlanılmamaktadır. bu savaş muhtemelen ya 1352 yılında orhan gazi’nin büyük oğlu süleyman paşa’nın sırp ordusunu bozguna uğrattığı savaş ya da 1371 yılında hacı ilbeyi’nin sırp ordusunu baskın suretiyle bozguna uğrattığı çirmen savaşı olmalıdır. osmanlı tarihleri muhtemelen savaşın tarihini yanlış veriyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar