soren kierkegaard

1813'te kopenhag'da doğŸan 1855'te kopenhag'da ölen filozof yazar. kiekegaard'ın felsefesi varoluşŸçu felsefenin temelini oluşŸturur. heidegger,jaspers,sartre ve daha başŸka varoluşŸçular onun açtığŸı felsefi akımı somutlaşŸtıran fikirler ve eserler sunmuşŸlardır.

bazı eserleri:

korku ve titreme
ölümcül hastalık umutsuzluk
kahkaha benden yana
başŸtan çıkarıcının günlüğŸü
boğŸuntu kavramı

devamını gör...
åžunu da belirtmekte fayda var:

kierkegaard'ın felsefi sorunsalı bir anlamda mevcut hristiyanlık içinde ve belki de karşısında nasıl daha iyi bir hristiyan olunacağı noktasına bağlıdır.
devamını gör...
"kendimi inceliyorum; bundan sıkılınca vakit geçsin diye bir puro yakıp düşünüyorum: tanrı'nın benimle ne kastettiğini ya da benden ne yapacağını sadece o biliyor."

( kahkaha benden yana)
devamını gör...
kierkegaard�a göre felsefe aristoteles�ten bu yana hep özlerle, idealarla, her türden mantıksal kurgularla ilgilenmiştir. bu yüzden bireyin gerçek yaşamı gözden kaçmıştır. kierkegaard, ilk eleştirilerini bu tutuma ve bu tutumun büyük temsilcisi hegel�e karşı yapar; ona göre soyut düşüncelere dalmak ile ya da doğa bilimlerinde yapıldığı gibi ölçüp biçmekle bireyin varoluşu anlaşılamaz.

varoluş, "somut, öznel ve uyanık insanın yaşamıdır." varoluş terimini modern anlamda kullanan ilk filozoftur kierkegaard. varoluş derken ne anlıyor? ilkin soyut düşünmeye karşı somut düşünüşe yönelir o. soyut düşünme de varoluşla ilgili kaygılarıyla birlikte tek kişi unutulmuştur. ikinci olarak nesnel düşünceye karşı çıkar. nesnel düşünce de kişisel tutkunun, sevgi ve nefretin, ilginin kısaca her içten olan şeyin öldüğüne inanır. nesnel düşünme karşısına, öznel düşünmeyi koyar. öznel düşünen, kendi geçek varoluşunun iç yönünü ortaya koyarak felsefe yapar en çok karşı çıktığı filozofta yukarıda belirttiğimiz gibi "soyut düşünür" hegel�dir.

hegel�de öznel varoluşu içinde tek kişinin ortadan kalkmasına dahinin bile düşüncenin sürüklediği boş bir yaprak gibi olmasına karşılık, bu yeni felsefesi ile kierkegaard tek kişiyi, kendi, asıl varoluşunu en uyanık bilinci içinde toplamak ister.

bu felsefe doğrudan doğruya şu çağrıyı duyurmak ister: "yaşamını boşuna harcama, günlerini öldürme, uyku içinde geçirme, uyan ve insan ol!" kendisi "bütün yaşamını, doymuşluğu içinde uyuklayan insanları nasıl uyandırabileceğini düşünmekle geçirdiğini" söyler. belki insanları biri cılız biri kanatlı �eşit olmayan- iki atın çektiği bir arabaya oturup yürü diye bağırsa! belki o zaman uyanacaktır. kanatlı at sonsuzluk, cılız at zaman, arabacı da içimizden her biri. zaman içinde sonsuzluğun kendisine parıldadığı kimse, kendi varoluşunda uyanmış olan kimsedir. en iyi uyandırma aracı da kaygılı korku ya da iç-daralmasıdır. her insanın içinde bu korku yerleşiktir. ona göre dünya da yapayalnız kalabileceği, tanrı tarafından unutulmuş olabileceği, milyonlarca iş güç arasında gözden kaçmış olabileceği korkusu. ama korku, bu iç daralması korkak ruhlar için değildir. ancak korkuyu ta yüreğinde bütün uyanıklığı ile tutan ve bundan kaçmayan kimse, bu korkuyla varoluşunun uyanıklığını sürdürebilir.

böylece varoluş sorusuna kierkegaard�ın verdiği cevap: varoluş, somut, öznel ve uyanık insanın yaşamıdır. varoluş, uyanık insanın yaşamını en açık sorumluluğu içinde sürdürdüğü bir bölümüdür, bir parçasıdır. ancak varoluş, üzerinde düşünmeye elverişli değildir, onu düşündüğümüz anda onu ortadan kaldırmış oluruz. "kendisini düşündürmeyen bir şey vardı" diyebiliriz ancak, o da şu: varolmuş olan. kavranamayan, olağanüstü bir şey ona ancak sezerek ve inanarak yakınlaşabiliriz.

varoluş öyle ise irrasyonel yani us dışıdır. onu kavramlarımızla kavramaya çalışır çalışılmaz kaçıp gider elimizden. öyle ise varoluş, paradoksal bir şeydir. ancak düşünmeden önce veya sonra, ancak tutkular ve eylemlerle bir an için onu yakalayabiliriz, bir anlık, birden bire olan bir parlama içinde onu görebiliriz. büyük ruh hareketlerinde ve tutkulu eylemlerde mantıksal düşünme çözülür, kaybolur. düşünmek ve varoluş-olmak birleşemez.
devamını gör...
12.
19. yüzyılın güçlü sistematik felsefe geleneğine karşı yüzyıl sonunda gelen en önemli itirazlardan birisi kierkegaard'a aittir. yaşam felsefecileri arasında sayılabileceği gibi, varoluşçu felsefe içinde de sayılır.

felsefe dışı terimleri felsefe alanına dahil etmiş; korku, kaygı, umut, umutsuzluk gibi terimleri kavramlaştırarak soyut felsefe geleneğinin dışında yeni bir yaklaşım biçimi geliştirmeye çalışmıştır. bunlardan dolayı, onun felsefi tutumu genel olarak felsefe, psikoloji, teoloji ve edebiyat eleştirisinin kesişme noktaları üzerine kurulu bir düşünce alanının yaratımı olarak kabul edilmektedir.

hegel ve onun gibi sistematik felsefe geleneğine dahil olan filozoflar kierkegaard'ın eleştiri konusudur. ona göre, sistematik felsefe soyut nosyonlarla uğraşmakta, bu nedenlede bireyi ve gerçek yaşamı gözden kaçırmaktadır. onun felsefesinde öne çıkan kavramlardan birisi de ironi kavramıdır.
devamını gör...
15.
hegelci rasyonalist felsefeye, bilimsel kaderciliğe ölümüne karşı çıkar. insanı "somut" olarak ele alır ve bu somut insan olasılıklar arasında seçim yapabilecek yetkinlikte, bilinçli ve sorumludur. insan özünde tanrı'yı taşır ve yaptıkları/meydana getirdikleriyle tanrı'ya yani özüne yaklaşmalıdır ve bunu yapmanın tek yolu da "inanç"tır. rasyonalist dönem imani esaslarına ve kiliseye karşı çıkar ama bu onun katı bir hristiyan olduğu gerçeğini değiştirmez.
devamını gör...
kendi olmaktan kaçan insanın umutsuzluğa sürüklendiğini; “bu umutsuzluk biçimi kendisi olmayı istememekteki umutsuzluk; ya da daha aşağısı, bir kendi(self) olmayı istememekteki umutsuzluk; ya da hepsinden kötüsü, olduğundan başka birisi olmayı istemekteki, yeni bir ‘kendi’ olmayı arzulamaktaki umutsuzluk[tur]” diyerek anlatan bilge.
varoluşun kendi olmayla başladığını, devamında inancı da bu şekilde yaşayarak ve merkez haline getirerek varoluşun en üst seviyede yaşandığını ifade eden varoluşçuluğun ve teist varoluşçuluğun dile getiricisi.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar