sosyoloji

toplum bilimi. latince "socius" = "arkadaşŸ", "yoldaşŸ" ve "logos" = "kelime", "konuşŸma", "bilim" anlamına gelir. henüz 19. yüzyılın ikinci yarısında oluşŸmuşŸ bir bilim.

toplumların kendilerini ve tarihlerini tanımalarını sağŸlamaktadır. ayrıca bireylerin, grup ve kurumların hem davranışŸ ve davranışŸ sebeplerini hem de nasıl bir toplum içinde yaşŸadıklarını da araşŸtırmaktadır. çok genişŸ çaplı bir disiplin olduğŸundan dolayı sosyologlar tarafından bile zor tanımlanabilmektedir.
devamını gör...
kısa zamanda bir "sözlük sosyolojisi"ve "sözlük sosyopsikolojisi" bilim dallarının ortaya çıkmasını bekliyorum. bu kaçınılmaz. belki de çıktı...
devamını gör...
herkesin okunmasını/öğrenmesini çok güzel bulduğu okurken gerçekten keyifli ancak mezuniyet sonrası bunalımlara, derin buhranlara yol açabilecek bir sosyal bilim disiplinidir. tavsiye edilesi öğrenme yolu alaylı şeklidir.
devamını gör...
terim olarak ilk kez auguste comte'un kullandığı sosyoloji; en kısa tarifiyle, varolanı açıklayarak genel bir toplum kuramına ulaşmaya çalışan bilimdir. bilgi sosyolojisi, kent sosyolojisi, köy sosyolojisi, sosyal psikoloji, aile sosyolojisi, ekonomık sosyoloji, tarihsel sosyoloji, klinik sosyoloji, hukuk sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, demografik sosyloji gibi alt dalları vardır.
devamını gör...
dünya üzerindeki muhtemelen en sallama bilim dalıdır. kesişler üzerine kurulu olan bu bilim dalına en çok kesen en çok katkıyı yapmaktadır. durmayın, fikir belirtin, her şeyi yorumlayın dünya üzerindeki en süper sosyolog siz olursunuz.
devamını gör...
ülkemizde yeteri kadar önemsenmeyen bilim dalı. elin amerikalısı okyanusları geçip türkiye'deki toplumsal sorunları müşahede altına alıp kendi ülkesinde yazıyor ve çözüm üretiyorsa gülünecek haldeyiz demektir. ayrıca teşekkülü aguste comte'den çok önceye dayanır. çünkü tarihte birçok sosyolog vardır buna örnek vermek gerekirse kaşgarlı mahmut yeterli olacaktır. sosyoloji sadece terminolojideki yerini yeni yeni almaya başalamış insanlık kadar eski bir bilim dalıdıydı ama müsennası çok uzun sürdü.. sosyoloji güçlü devletlerin elindeki en büyük silahtır ayrıca. bugün türkiye doğu sorunu ile alakalı sosyolojik olarak amerikanın, rusyanın ve iranın yaptığı kadar tahkikata bile vakıf değilse bir türlü görmek istemediğimiz eksiklik ve zaaflar bizim sonumuza sebep olacak.

paulo coelho kitaplarında ülkemizdeki kürt sorunu hakkında yorum yapacak kadar bizim kültürümüze hakim ise, amin maalouf'u tanımıyorsak, dilimizi, geleneğimizi ruslar, macarlar ve diğer milletlerden öğreniyorsak, devletçe hiçbir müterakki milletçe hiçbir özveriye yönelemiyorsak gücümüzden ve kudretimizden vazgeçmişiz demektir.

batının yazılı ve görsel basını milletlerin, ırakların, devletlerin karakteristik özelliklerini tahlil edip tasniflemeye devam ediyor: japonlar kas kafalı ama azimlidirler. türkler çarçabuk gaza gelir, yeter ki gaz ver uzaya kadar giderler. kürtler pohpohlanmaya çok müsayit. ingilizler bencil. ruslar hep içten pazarlıklı. ve saire.. özellikle batı bunu çok elzem görüp üzerinde ihtiramla duruyor. çünkü güçlü devletler yönetecekleri, sömürecekleri ya da bölecekleri ülkeleri ilk önce tanıyorlar.
osmanlı devletinin yüzyıllardır kendisine tabii olan milletleri bu denli munisleştirip teskinleştirmesinin en büyük sebebi de sosyolojik olarak milletlerin karakteristik özelliklerini bilmesi ve bunu hep devlet gündeminde tutmasıydı. keza ruslar da orta asya'daki türkleri bölmek için türklerin dillerini araştırdılar, öğrendiler ve nihayetinde kazakça, türkmence, kırgızca, tatarca gibi birbirinden bağımsız ayrı diller oluşturdular. bu mazlumiyet bu mağduriyet ve bu mahkumiyetin sebebi işte hep bu güçlü silahtı. o silahın adı toplum bilimiydi..

öğrendim ki osmanlı devleti kendisine tabii olan birçok milletin karakteristik özelliklerini yazıp, tasniflemiş lakin cumhuriyetin ilk yıllarında belgeler satılmış, yakılmış, üzerine işenmiş..

devamını gör...
açık öğretimde okuduğum bölüm. nasip olurda bitirirsem a4 boyutunda kartvizit yaptırıp adımın altına sosyolog yazdıracağım. örgün eğitimli dünya çapında tanınan onlarca türk sosyoloğa (5 tane varsa şükredeceğim) ironi olur belki...!

devamını gör...
insanın etkileşim içinde bulunduğu her alanı kapsayan ve kendine atfettiği bu özelliğinden dolayı insan yaşamının her alanını, toplumsal olan her şeyi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan bilim.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar