Geçen Ayın Beğenilmeyenleri

suriyelilerin topluma renk getirmesi

farklılıklarımız zenginliklerimizdir. gerçekten suriyelilerin topluma hızlı uyumlarına ve birçok insanının dine bağlı görüntüsüyle toplumumuza zenginlik kattığına şahit olabiliyoruz. suç oranlarında gitgide düşüş olduğu da istatistiklere yansıyor. ekonomik anlamda ülkeye yük oldukları doğru, kendi vatanlarında huzur içinde yaşayabilselerdi keşke o da doğru, fakat böylesi büyük ve ani göçe rağmen daha uyumsuz bir tablo ortaya çıkabilirdi. toplumda farklı kapanma çeşitleri, kıyafetler gördükçe ben mutlu oluyorum bazen. hatta bazı suriyeliler kolu komşusuna dini manada katkı bile yapabiliyorlar.

Allah kardeşliğimize zeval vermesin. dramların içinden bu tespiti yapmak kolay değil, fakat ben yine de suriyelilerin uyum sürecinde potansiyel risklere nazaran, daha az sancılı bir uyum içine girdiklerine kaniyim. tabii her yeri gezme, dolaşma şansım olmadı, görebildiğim çevreme göre bu tespitlerim. bir de bakış açıma bağlı tabii.
devamını gör...

izmir'de yapılan eşcinsel düğünü

hayır anlamıyorum eşcinselliğin bir tercih olmadığını, aman hadi Allaha şirk koşayım da lanetleneyim kafasıyla gerçekleşmediğini, ooo cehennem alırım bir dal düşüncesiyle bu işlere girişilmediğini, hele ki laiklik için hiç yapılmayacağını ne zaman anlayacaksınız? size ne yahu.

az biraz mutlu olanla mutlu olun ya. şucu bucu diye damgalamadan başkası adına sevinin. yapamıyorsanız o kadar bağnazsanız bakmayın geçin. ne bu kin nefret anlamıyorum ki.

t: 50 60 yaşında bir varlığın torunu yaşındaki çocukla evlenmesinden daha doğal karşılanabilecek düğün.
devamını gör...

dünya sözlük

(bkz: #6432059) nolu entarinin aldığı eksileri görünce, bünyesinde epey laiiklik aşığı insanı barındırdığını öğrendiğim sözlük.

ula öve öve bitiremediğiniz laiklik muhteşem birşey ise neden ülkemiz güllük gülistanlık bir ülke değil.

mallık derecesinde duygusal olmak derdinden muzdarip insanların yaşadığı laik devletin laiklik savunucusu tiplemelerini içerisinde barındıran sözlük.

anlatılanlar karşıdakinin anladığı kadardır diye güzel bir söz var. evet şeriatçıyım ben. yalnız şeriatı öncelikle insanlar kendi hayatlarında uygulayacak, sonrasında onun devlet yönetimi olmasını sağlayacaklar. daha müslümanlara anlatamıyoruz şeriatın gerekliliğini ki devlet yönetimi olarak uygulayalım. halbuki Allah'ın emir ve yasaklarından başka ne düzeltebilir insanları ve dünyayı.

müslüman atatürkçü osmanlıcı ülkücü sosyalist türk olmak ama ülkeyi geliştirememek tespitinde de görüldüğü üzere, bizler samimi müslümanlar, samimi insanlar olmadığımız müddetçe, hiçbir ideoloji derdimize çare olmayacak, gelişmemiş bir ülke olarak hayatımıza devam edeceğiz. osmanlı medeniyeti'nin tırnağı olabilsek keşke. atatürk'ün kurmayı planladığı ülke düşüncesini anlayabilsek keşke.

neyse eksiler beni yıldıramaz. hak bildiğimi yazmaktan.

mallık derecesinde duygusal olmak derdinden muzdarip insanların yaşadığı insanların olduğu ülkemizde, laikliği kurtarıcı olarak gören tiplemelerin barındığı sözlük. bu kafadaki insanları şeriat bile kurtarmaz.

Allah akıl fikir hidayet islam şuuru versin hepimize.

yani mesele ülkenin laik olması değil. mesele bizim insanlarımızın laikliği kurtarıcı gibi görüp hiç birşey yapmamaları, samimiyetsiz şuursuzlar olmaları.
devamını gör...

bir vatandaş neden rte gitsin der

solcu ve mezhebçidir. "erdoğan gitsin k.k gelsin " der.

kendi belediyeleri bir icraat yapsa " atatürk'ün aydınlık türkiye'sine adım adım"dır.

lakin onlara göre aynı işin 10 katı büyüklüğünde bir icraatı erdoğan gerçekleştirse atatürk'ün aydınlık türkiye'si için bir yıkımdır.
devamını gör...

suriyelilere kötü davranan insanlar

kötüdürler.

çoğu kulaktan dolma bilgiler ile, şöyle yaptılar, şu kadar haktan yararlanıyorlar vs.
kaç kişi bunlar?
yüzde kaçına tekabül ediyor?

almanya'ya gittiğinde hırsızlık yapan, alman kadınlarını taciz eden türkler olmadı mı?
insan doğası bu;
teori ile pratik aynı kapıya çıkmayabiliyor.
kötülüğün ırkı yok.

bu ülkede 9 aylık hamile suriyeli kadına tecavüz edip 10 aylık bebeği ile birlikte öldürdürler.
hadi aynı toptancılıkla bunu üstlenin bakalım...

bizzat benim dolandırıcıların elinden kurtardığım suriyeliler var.
ülkedeki suriyeli kadınların taciz edilmediğini ya da sırf mecbur diye suriyeli işçilerin emeklerinin gasp edilmediğini düşünmek te bir tercih tabi.

ne olursa olsun ensar muhacir ekseninden taviz vermemek gerekiyor.
geleceğe bu kalacak.
devamını gör...

rahip olayına rağmen ak parti'ye oy vermek

özellikle başörtüsü serbestisi ve imam hatiplerin çoğaltılması gibi faktörlerden dolayı olabilecek iş. kredi henüz bitmedi. bir oy bir oydur. oyumu vericem nasipse yine. mevlüt uysal da aday olsa yine oy veririm.

eksi hanesine bir şeyi daha yazdım ama. hukuk bağımsız karar verdiyse de engellenebilirdi, bağımlı karar verdiyse o da iş değil. yerine feto gelirse neyim eksiyi silerim ki gelmez.

ekleme: trt'deki ümmetçi, fransız ihtilalinden vareste vatansever mesajlar da içeren diziler de yeni nesle hitabı açısından mühim. bu bakımdan da önemli bir artı var. bunu da ekliyeyim.
devamını gör...

zinanın günah olmasının sebebi

bir kere "zina" kavramını fuhuştan ayırmak gerekir. hele ki birbirini seven iki insanın sevişmesinden yani tekleşmesinden tamamen ayrı tutmak gerekir. yazık ki cinsellikten beyni yanmış insanımız, bu en saplantılı olduğu konulardaki kavram ayrımını bilemeyecek kadar donanımsızdır.

zina kavramının tck'daki karşılığı tarafların birinin evli olması durumund ceryan eden cinsel birleşmedir. teolojideki karşılığı ise, herkesin malumu olan evlilik dışı cinsel birleşme.

ama mesela peygamber falansanız, gökten bir ayet iner ve çalışanınız sizin nefsiniz için karısından boşanır. bunu düşünün ve araştırın derim.
devamını gör...

enes batur

bu adam hakkında neden bu kadar az entry var?anlam veremiyorum.kendisi fotoğraf çektirdiğim tek ünlüdür.yeri özeldir.sanılanın aksine sadece 8 yaşındaki çocukların hayranlık beslediği biri değildir.ben sıkı bir takipçisiyim.ndng ailesi her yerde!
devamını gör...

imam-ı azam ebu hanife

bir takım hadis alimi, mezhep imamı falanın hakkındaki görüşleri. bu görüş sahipleri bugün ehli sünnetim en ehli sünnet diye ortalıkta gezenlerin müntesibi olduğu kimseler.


muhammed bin idris eş-şâfiî (imam şâfiî): "ebu hanife'nin reyini sihirbazın ipine benzetiyorum. şöyle çekersen sarı, böyle çekersen yeşil gelir."; “ebu hanife, kur’an ve hadis câhilidir.”; “yazdığı kitapların yarısından çoğu kitap ve sünnete muhaliftir.”
mâlik bin enes (imam mâlik): "dinde hile yaptı" der. ebu hanife'nin, eline kılıç alıp bu ümmete karşı savaşma­sının, kıyas ve reyi onlar arasında yaymasından daha ehven olacağını söyler. ibn adiyy’in naklettiğine göre; imam mâlik, “ebu hanife beldenizde anılıyor mu?” diye sorduğunda "evet" cevabı alınca; “o beldede durulmaması gerekir” diyor.
imam ahmed bin hanbel: “ehl-i re’yden, ebû hanife ve ashâbından hadis rivayet olunmaz.” derdi. ona göre, ebu hanife'nin meclisinde bulunmak bile bir cerh sebebidir.
buhârî: ebû hanife’yi cerh etmiş, hiçbir hadisini kitabına almamıştır. “ebû hanife, mürciedendir. re’y ve hadisi terk edilir. buhari’nin, "sahih"inde zaman zaman "bazı insanlar dediler ki" diye başlayarak üstü kapalı bir biçimde ebu hanife'yi ve onun görüşlerini tenkid ettiği bilinmektedir.
müslim bin haccac (imam müslim): "ebu hanife, rey sahibidir. hadisi muztaribdir ve fazla sahih hadisi yoktur.” der ve ebû hanife’yi cerheder, hiçbir hadisini kitabına almaz.
nesâî: o da ebû hanife'yi cerhedenlerdendir. nesâî, ebu hanife hakkında şöyle der: "hadiste kuvvetli değildir. rivayeti az olmasına rağmen hata ve galatı çoktur."
evzaî: “biz onu, kendisine bir hadis ulaştığı halde başka bir görüşle hadise muhalefet ettiğinden dolayı kınıyoruz."
süfyân-ı sevrî: süfyân, ebû hanife’nin ölüm haberini alınca; "elhamdülillah!” diyor ve ilâve ediyor: “o islâm’ı ilmek ilmek çözen birisiydi. islâm’da ondan daha uğursuz biri doğmamıştır." ebu hanife'yi iki veya üç kere tevbeye dâvet ettiğini söyler.
kadı şerik: şerik'e sorulur. ebu hanife'yi neden dolayı tevbeye davet ettiniz? şerik'in cevabı kesindir: "küfürden." yine, şerik şöyle der: "kûfe'nin dört bir ta­rafında içki satıcısı olmak oralarda ebu hanife'nin kavliyle konuşan birinin bulunmasından daha hayırlıdır"
ibn ebî şeybe: buhârî’nin naklettiğine göre o, ebû hanife hakkında şöyle demiştir: "onun bir yahudi olduğu kanaatindeyim"
ebû zur’a er-râzî: ebû hanife, cehmiyye’ye şiddetle karşı çıktığı halde; onu cehmiyyeden sayar ve hadis konusunda zayıf olduğunu söyler.
ibn kuteybe: ebu hanife ve talebelerini mürcie'ye mensub kimseler arasında sayan ibn kuteybe, bunların da içinde yer aldığı rey ehlini "mazeretsiz olarak kur'an'a ve resulüllahın sünnetine muhalefet” ile suçlar.
ukaylî: ebû hanife’yi yalancı, hadis ve reyine güvenilmez, sahtekâr, zaman zaman küfre düşen bir insan olarak takdim etmiştir.
hammâd bin seleme: "ebû hanife bir şeytandı. resulullah’ın (s.a.s.) hadislerini alır, ama re’yi ile reddederdi."
vekî’: imam şâfii’nin hocası vekî’ şöyle der: “ebû hanife, hasen b. salih'i kasdederek: "annesiyle nikâhlansa bile imanı cebrail'in imam gibi­dir" dedi. bundan sonra şerîk, onun ve ashabının şehadetini kabul etmedi. sevrî ise ölene kadar onunla konuşmadı."
ibn ebî dâvud: “ebu hanife'yi kötüleme konusunda ule­manın icmâı vardır.” (ne kolay icmâ var diye iddia edebiliyorlar!) “çünkü basra'nın imamı eyyüb es-sahtiyânî, kûfe'nin imamı sevrî, hicaz'ın imamı mâlik, mısır'ın imamı leys b. sa'd, şam'ın imamı evzâî, horasan'ın imamı abdullah b. mübarek onun aleyhinde ko­nuşmuşlardır.”
ibn hıbbân: ebu hanife'ye yönelik ithamlarını şu şekilde maddeleştirebiliriz:
hadis bilgisi zayıf, rivayet ettiği 130 hadisin 120’sinde hata etmiş,
200 civarında hadis ri­vayet etti. bunlardan sadece dördünde isabet etti. geri kalanların ya isnadını karıştırdı ya da metnini değiştirdi" (itham ettiği iki maddedeki ifadenin birbirleriyle çeliştiğine dikkat)
mürcie'den ve ircaya davet ediyor,
küfürden iki defa tevbeye davet edildi. (sevrî'den naklen),
kur'an mahlûktur diyor,
bu ümmetin fitnecisi (sevrî’den naklen),
muhammed’in (s.a.s.) dinini değiştiren,
hz. peygamberin bir hadisine hezeyan, başka bir hadisine hurâfe diyen,
domuz eti yiyen bir kimse hakkında ne dersin? diye soran birisine: “bir şey gerekmez” diyen,
Allah'a yakınlık maksadıyla bir katıra ibâdet eden kimsenin bu davra­nışında bir beis görmeyen kişi olarak ebû hanife’ye ithamlarda bulunuyor.
ibn adiyy: hz. peygamber'i rüyasında gören bir şahıs, ebu hanife'den hadis alı­nıp alınamayacağını soruyor. hz. peygamber "alınmaz" diyor.
ebu hanife birisine, "size rivayet ettiklerimin hepsi hata" diyor.
fadl b. dükeyn, "doğuda ve batıda hayırla yadedilen hiçbir fakih yoktur ki ebu hanife meclisini ayıplamamış olsun" diyor.
ebu hanife'nin işe yarar hadisleri olmakla beraber; genel olarak riva­yetleri, galat, tashif, sened ve metinlerde ziyadeler, raviler arasında tashiflerle doludur. on küsur hadisi dışında, rivayetlerinin tamamı gayrı sahihtir.
ebû nuaym el-isfehânî: “kur'an'ın mahlûk olduğunu söyledi. bu rezil sözünden dolayı birçok defa tevbeye davet edildi. hatası ve evhamı çok birisidir.”
hatîb bağdâdî: “bir kısmı dini asıllara, bir kısmı furuata ait olan birçok çirkin işlerden dolayı (bu imamlar), onun (ebu hanife) hakkında çok şey söylemişlerdir.”
cüveynî: ebû hanife için: “kendisi saptığı gibi, başkalarını da saptırdı.” ebu hanife'nin nazarının (re’yinin) çoğunun; kur'an, sünnet, âsâr ve icma-ı ümmete muhâlif olduğu­nu söyler.
gazâlî: “ebu hanife'ye gelince o, müçtehit değildir. çünkü lügat (arap­ça) bilmiyordu. o, hadisleri de bilmiyordu. bu yüzden zayıf hadisleri kabul edecek, sahihleri reddedecek derecede cüretkârdı. bizatihi anlayış sahibi biri de değildi, fakat akıllı geçinirdi.”
yukarıdaki ehl-i hadis âlimlerin yanında; beyhakî, darekutnî, ibnü'l-cevzî, ca'fer b. muhammed es-sâdık, ibn ebî hatim er-râzî, fahreddin râzî ve kısmen nâsıruddîn el-elbânî gibi selefi geçinenlerin izinden gitmeye çalıştıkları ebû hanife’ye muhâliflikte aşırı gidenlerdendir. yukarıdaki âlimlerin bu görüşlerinin kaynakları için bkz. ahmed kalkan’ın facebook sayfasındaki “ebû hanife’ye ehl-i hadis âlimlerin düşmanlığı” adlı 2. yazının sonundaki dipnotlar ve d.i.b. yayınlarından, dr. ismail hakkı ünal, imam ebu hanife'nin hadis anlayışı ve hanefi mezhebinin hadis metodu adlı kitabının 219-322 sayfaları.

(bkz: ahmet kalkan)
devamını gör...

muhsin yazıcıoğlu

tipik faşist militan.bunlar belli bir yaştan sonra tetikçilik görevinden emekli olurlar,böyle sevecen,ılımlı,akil adam rollerine bürünürler. ne çok solcu öldürdük ya itirafları bile yapsalar kimse hesap soramaz. (bkz: mehmet ağar)
devamını gör...

devlet-i aliyye-i muhammediyye

peygamber efendimizin medine’de kurduğu devletin devamı niteliğindeki osmanlı devleti’nin, kullandığı isimlerden biridir.

--- alıntı ---

osmanlılar’ın devletlerini ebed-müddet devam edecek kabûl etmelerinin asıl sebebi, onu sadece kendilerinin kurduğu siyâsî varlıktan ibâret görmeyip, gerçekte hazret-i peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in medîne’de kurmuş bulundukları “devlet-i muhammediyye”nin bir devamı addetmeleridir.

--- alıntı ---

hakîkat budur, yarası olan gocunsun.
devamını gör...