stephen hawking

#bilim 

hayatı ile ilgili en önemli karelerden biri küresel ısınma ile ilgili bir programda iken ...bu tür kötü gelişmelerin olduğu haberi gelen büyük fizikçi... çoğu zaman bu fizik normal bir adamın anlamayacağı dediğim bir bilim dalı sanılarımı kuvvetlendiren zat-ı muhterem
devamını gör...
pink floyd'un keep talking adlı parçasında sesi bulunan bilim adamı.
parçanın, "for millions of years mankind lived just like animals
then something happened which unleashed the power of our imagination
we learned to talk"
ve "ıt doesn't have to be like this
all we need to do is make sure we keep talking" kısımlarında konuşan stephen hawking'dir.
devamını gör...
(bkz: 11.boyut) bu kadar mükemmel düşünebilen, Allah'ın varlığını en iyi anlayabilecek bir adam. fakat en kötüsü kalbi perdelenmiş ne yazık ki. hala ateist olması üzücü bir durum.
devamını gör...
akıllı değildir maalesef. çünkü inanmıyormuş. imanla donanmış bir akıl yoksa hiç birşey yoktur. islam akıldır. yazık oldu sana. çok yazık.
devamını gör...
genel görelilik kuramı'ı her ne kadar albert einstein tarafından ortaya konduysa da olayın dibini sıyıran, tarihçesini ve geleceğini bize gösteren hawking olmuştur. geleceğini gösterirken karadelikler hakkında çok ayrıntılı ve dünyaca kabul gören analizleriyle bilimadamlarının piri olmuştur. işin garip kısmı ise yıllar sonra aslında karadelik'lerden sızma olduğunu ve kaçmanın da mümkün olduğunu kanıtladıysa da bu ikinci karadelik'ler hakkındaki gerçeklerine bazı bilimadamları inanmadılar.
devamını gör...
nasipsizliğin en iyi örneği, bilimi yalamış yutmuş ama iman edememiştir.
devamını gör...
zekası biraz düşük, bilgisi ise bir hayli kısıtlı çömez fizikçi. ortaya koyduğu bir fikir, insanlığa kazandırdığı bir perspektif yoktur. fizik bilgisi benden fazla değildir. balondur.
devamını gör...
her fani gibi fizik ötesi yolculuklara aday...son yaptığı açıklama ile kabirdeki fizikten çakacak gibi duruyor, gaybı ancak Allah bilir...
devamını gör...
bir zamanlar Allah'a-aslında tanrıya- inanan büyük fizikçi diye reklamı yapılan, evet evet o da inanıyor o halde kesin tanrı var denilen özürlü. ee noldu şimdi küstünüz mü? hani kendisi hakkında dabbetül arz yorumları falan yapmıştınız. bu da mı gol olmadı?.

bilimle dinin temelinin sağlamlaştırılamayacağını artık öğrenmiş olmalısınız. inanç bilime veya bilim adamlarının sözlerine bakılarak ne temellendirilir ne de çürütülür. ama
bu amaçla neşriyat yapan dergiler ne olacak? diyenlere ise bu dergileri okuyarak imanlarını güçlendirenler başka dergileri okuyarak imanlarını kaybedebilirler derim. sadece akılla ve mantıkla inşa edilen inanç yine aynı yolla yıkılabilir.
gerçek iman sahipleri inançlarını bilimsel bir temele dayandırmadıkları için bilim adamlarının dine dair söyledikleri olumlu veya olumsuz sözlerden etkilenmezler..
devamını gör...
insanların nasıl ikiyüzlü olduğunun kanıtı.

bu adama müslüman diyenler vardı, ciddiyim, bunu diyenler de büyük islam alimleri idi, ama sonra ne oldu? adam "fizik tanrıyı gereksiz kıldı" dedi, haksız mı? fizik kuralları dahilinde konuşuyor adam, metafizik umrunda değil. bu adama dünyanın en büyük fizikçisi diyenler vardı, haklı olarak, öyle de zaten, içine düştüğü vahim hastalığa rağmen buralara kadar geldi. bir hastahane'de durabilirdi, hayatının sonuna kadar altını değiştirmesi gereken hemşirelerle bir odada geçirebilirdi hayatını, ya da evinde televizyon izleyebilirdi.


bu adam büyük bir fizikçi olmasının yanında büyük bir düşünürdür. bu tartışılamaz. "fizik tanrıyı gereksiz kıldı" evet, sonuna kadar katılıyorum adama, bunu geçmişten günümüze dünya ve bilim gelişimi, evrim sürecindeki hareketlere bakarak varsaydı, tamam, kesin bir şekilde ifade etti, bu belki tartışılır, eğer ilerisi için de konuşuyorsa tabi, şu ana kadarki fiziki gelişimleri, evrim süreci olarak adlandırılan değişimleri göze alırsak şu ana kadar haklı, ilerisi için konuşmak için erken, yani benim düşünce sistemime göre erken, hala gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz.

sonra bu sözü söylediği için adama demediğini bırakmayan, ağzı yüzü yamuk lan bunun diyen kalitesizler çıktı meydana, e lan hani en büyük fizikçiydi, saygı duyuyordunuz? nerde senin saygın şimdi?


evet hawking, şu ana kadarki gelişimleri göze alırsak fizik tanrıyı gereksiz kıldı!
devamını gör...
Allah'ın birşeyleri yaratmadan önce o şeylerin üzerine konumlandığı kuralları yaratmıştır. o kuralların mükemmel işlerliğinden yola çıkarak tanrıya hiç gerek olmadığını iddia eden fizikçidir.

ben bilgisayar programcısıyım ve mükemmel bir program görünce bunu ancak bir progamın yapabileceği sanrısına varıyorum. bunun bir insan elinden çıkabilecek kadar mükemmel olamayacağına inanıyorum. herifin kafası böyle işliyor.
devamını gör...
sadece bu adama değil bir çok ünlüye aslında müslüman yakıştırılması yapılıyor. neden yapılıyor bu? herkesin dini kendine, o adamın müslüman olması neden bağlıyor seni? birlikte yaşa yalnız öl değil mi?

bu community'yi güçlendirme çabası neden? sen adam olsan, ben adam olsam zaten güçlenecek community'de neyse..

sonradan da böyle şok olursunuz işte. herkes kendine baksın. kendi inandığı tanrıyı sorgulasın. benim inandığım tanrıya hawking'in de inanması "tanrımız"ı daha güçlü kılmayacak.
devamını gör...
mükemmel derecede mantıklı teşbihlere imza atan yazarların eleştirdiği fizikçi.

adam fizikçi lan, siz hala tanrı diyorsunuz, kavram kargaşası yaşıyorsunuz, siz kendinize göre ne kadar haklıysanız, adam da kendince o kadar haklı.
devamını gör...
tek bir gerçek vardır o Allahtır.hawking önde kesici dişlerin arkada azı dişlerinin bir tesadüf eseri oluştuğunu düşünecek kadar fiziğe kendini adamış biridir.allah hawkinge inananları ıslah etsindir.
devamını gör...
"fizik tanrıyı gereksiz kıldı" stefan hastalığının intikamını almaya çalıştığını düşündüğüm dahi teorik fizikçi. fizik kendi işlerliğinde mükemmel bir şekilde işlerken stefan gelip o işlerliği inceliyor ve oradan kendine birşeyler devşiriyor. sonra da kendini gerekli sanıyor. o olmasa da fizik kuralları işleyeceği için gereksiz biridir. (bkz: fizik stephen hawking'i gereksiz kıldı)
devamını gör...
hala anlamıyorum. teizm penceresinden bakan insanlar seni eleştirebilir değil mi stephen? evet.

çünkü fizik dahisisin sen, onlar ise metafizik şeylere inanıyorlar, tanrı gibi, melek gibi, bunların kendi üzerlerindeki etkilerine inanıyorlar. sen de biliyorsun bunu değil mi stephen? evet.

sen fizik dahisisin, onlar metafizik kulu, değil mi? yine evet, onların dedikleri seni irdeliyor mu? hayır değil mi stephen? "fizik" kuralları dahilinde tezler üretiyorsun sen, onlar ise fizik üstü şeylere bağlı kalarak senin tezlerini çürütmeye çalışıyorlar.

komikler değil mi stephen? evet.

çirkinler değil mi stephen? gayet. senin als hastalığınla dalga geçen, bunun intikamını "fizik tanrıyı gereksiz kıldı" sözünle bağdaştıran insanlar var, çirkin ve sevimsizler değil mi stephen? evet.edit: evet, hepiniz haklısınız onu eleştirmekte, burda sorun yok, ama farklı açılardan baktığınız için haklısınız, bi level üsttesiniz ya, o açıdan. hadi eğlenin als hastası adamla, intikam alıyor lan deyin.

varsayıyorum sadece;
siz bu saçma hakaretlerinizi bu adama yağdırırken hastalığından dolayı sizin gibi davranamayan adamı eleştirin. sizin o adalet sahibi tanrınızın sizin bu hakaretleri bu adama yağdırırken izlemesini düşünün. onda olmayan şeyin sizde olmasının adaletini düşünün, eğer teistseniz düşünün. adalet? evet.

tanrı var mı? fizik onu gereksiz mi kıldı? bu sorularan çok daha önemi bu cümleler çünkü. adalet, güzel ahlak sahibi müslümanlar falan.

adam akıllı otururken sizin bu değerli gecenizde, yine konuşturdunuz ya, bu 30 yıldan daha değerli dediğiniz gecede bu adama hakaretler ettiniz, laflar sokmaya çalıştınız ya, artık sizin dininize olan saygım da azalıyor!

devamını gör...
kendisi ile dalga geçenleri kurşun yemiş adama yerde yatarken vuran kalleşlere benzettiğim insan.
devamını gör...
fizik tanr?y? gereksiz k?ld?ysa, insan? da gereksiz k?lm??t?r.

imdi, bat?l?yla aram?zdaki birbirimizi anlamamaya vesile olan zafiyet, akl? insan?n enfusã® veya afakã® dinamiklerinde konu?land?rd???m?z yerin koordinatlar?n?n taban tabana z?t olmas?ndan kaynaklan?r. bizde, Allah'?n ayetleri kainat? dü?ünmeye te?vik eder ve tefekkürün s?rl? dünyas?na "tezekkür" kap?s?ndan girebilece?imizi söyler. dolay?s?yla, "yontulmam?? insan" denilen cevherin içinde "tanr?sal bir öz" bulundu?una, bu haliyle meleklerin insana secde etti?ine iman ederiz. ehl-i tasavvuf da, felasife de bu özün varl???n? ?eksiz kabul etmi?lerdir. ehl-i tasavvuf ise bu özü gün ?????na kavu?turmak amac?yla zikr halkalar?n?n ve nefs terbiyesinin üstünde durmu?. halvet haline geçip kullu?un zirvesine ç?kmaya niyet etmi?lerdir.

dücane cündio?lu'nun "hira's?z islam olmaz" deyi?i bu ba?lamda bize kamil insan olman?n istikametini gösterir. hz. meryem'e susma orucunun tavsiye edilmesi asl?nda ba?kalar?yla konu?up, kalbini kirletmemesi içindir. yoksa "susma orucu" yaln?zca kendinle konu?abilmen, Allah'?n hidayeti nasibiyle nefs (can) krokini -piri reis'in ald??? ilham ile dünyay? çizmesi gibi- ç?karabilmen için bir tavsiyedir. ibadet ise kulluk ve itaatdir. akl? kalbe yerle?tirdi?imizde, ibadet etmeyen kalbin -bir manada akl?n- hakikati ke?fedemeyece?ini anlar?z.

bu minvalde, gazalã®'de "muka?efe ilimleri" diye bir ilmi kategoriden bahseder. söz konusu ilimleri bize a?ikâr beyan etmezken, ayn? zamanda bu s?rra vak?f olman?n a??r ve çileli bir süreç gerektirdi?ine dair ipuçlar? verir. i?te bu ilimler "marifetullah" sahibi ulema'da bulunur, ve itaatin temiz ürünüdür.

öbür tarafta, bat? ise ters bacakl? ve maymunsal bir ak?l anlay???na sahiptir. ayn? zamanda kendi içinde de tezatlar? bulunduran, gene de bilimin her sahas?na hovardaca zerk edilen alçak bir uyu?turucudur bu anlay??. tezat? ise ?udur ki: darwinist yakla??mlar ile "insan?n ahsen-i takvim üzerine yarat?ld???n?" reddeten bat? ve bilimler, insan?n bir manada evrimini tamamlamad???n? kabul ederler. halbuki insan en güzel ?ekilde yarat?lm??t?r. kar??m?zda duran iddia eksiklerle yarat?lan bir türün elene, elene -birbirini öldürerek ve yenerek- ?uanki "homo sapiens" 'e ula?t???n? söyler. bu halde insan bir daha evrimle?ip daha da mükemmel bir türe dönü?ebilir. ratio (bat?l? anlamda ak?l) 'ya hudutlar?ndan fazla önem atfeden bu anlay?? bahsettikleri akl?n bir sonraki merhaleye göre eksik oldu?unu ifade etmeyi unutur.

materyalist görü? ise insan? tanr?sal öz'den kopar?r ve ba??bo? bir narsist, çamur deryas?na batm?? bir agnostike dönü?türür. bu babda, fizik ve biyoloji ise materyalizmin y?k?m araçlar?ndan 2'sidir. fizik ilahi ate?inden kopard??? insan? bu yüzden robotla?t?r?r.

robotla?an insan?n yerini robotlar dahi alabilir ve insana ait yükü ta??yabilir.

böyle ba?? bo? insan gereksizdir. yani fizik insan? da tanr?y? da gereksiz k?lm??t?r. kendi kör iddialar? u?runa...

edit: bu gidi?atta bir de ?u entariyi girmi? idim;( #3497842 )
devamını gör...
als hastasıdır. her hastalık gibi bu da travmatik neticeler doğurabilir. nitekim başımız ağrıdığında annemizi istemeden kırabiliriz. bacağımızda bir daha futbol oynayamayacağımız şekilde bir sakatlık olduğunda her mutlak gol pozisyonunda futbolculara küfredebiliriz. iyi şiir yazarız ama başkalarının kitabı yayınlanır ona da küfredebiliriz. bazen hiçbir eksiğimiz olmadığı için hatta fazlamız olduğu için bile travmatik bir sonuç doğabilir.

nitekim stefan belkide dünyadaki en ağır rahatsızlıklardan birini geçiriyor. onun da bir travma geçirmesi olasıdır. bu bir tespit belki de bir zandır ama mesnetsiz değildir. burada bulunan psikolog arkadaşlarım eminim bunun psikolojideki karşılığını da söyleyebilirler.

hakkında böyle bir tespitte bulunduğumuz için alay ettiğimiz sanılabilir. fakat belki onun yerinde şimdi Allah'a iman eden bilgekralaliya'da olsa aynı şekilde bir isyan cümlesi kurabilirdi. bilgekralaliya sadece bir tespit yapmıyor bu tespiti aynı zamanda anlayışa dayalı bir biçimde izah ediyor.

tanrıyı kabul ettiğini fakat islamın tanrısı gibi savaşçı ve gaddar bir tanrıya inanmadığını söyleyen antony flew ile ilgili de aynı anlayışı gösteriyor. zira antony flew de bir insandır. ahir ömrüne kadar ateizmin en büyük kuramcılarından biri olduğu halde şimdi tanrıya inandığını fakat bilgekralaliya'nın tanrısını savaşçı ve gaddar bulduğunu söylemiştir. ona karşı da o bir insan olduğu ve etkiye açık olduğu için anlayışlı davranılması gerektiğini söylemiştir. zira bulunduğu çevre itibariyle dna'nın yapısını inceleme fırsatı bulsa bile islamı inceleme fırsatı bulamamış ve hatta çevresinde islamofobia çemberi bulunmuştur.

stefan hawking rahatsızlığınan dolayı sadece anlayışla karşılanabilir. çünkü rahatsızlığı onu tanrıdan intikam almaya sevketmiş olabilir. bu cümlenin tespit olmanın ötesinde bir anlamı yoktur. bir küçümseme cümlesi değildir. sağlık bize verilmiş bir nimettir. böyle olmayı biz seçmedik. bilgekralaliya'nın bu gün değilse yarın als hastalığına düçar olmayacağını kim garanti edebilir. bunu bildiği halde çaresiz bir adamla alay etmek kimsenin haddine değildir.


devamını gör...
fiziğin gereksiz kılması gereken insanların hakkında atıp tuttuğu, geçirdiği travmalar onu bu noktaya getirdi evet. ahah!
devamını gör...
metafiziğin fiziği etkisiz kıldığının henüz farkında olmayan fizikçi.

modern fizik; kuantum ile maddenin maddesinin madde olmadığını ortaya koyarken maddenin en temel yapı birim(cikler)i olan atom altı parçacıklarının sadece olasılık bulutu olmasından ve elektronların birbirlerinden bağımsız olmaması ile tüm bu olasılıkları düzenleyen/kontrol eden bir yaratıcı nın varlığına ihtiyaç duymaktadır.

parçaların ilişkilerini araştıran ve açıklamaya çalışan klasik fizik miyadını doldurmuştur. çağdaş fizik bir bütün olarak hareket eden organizmanın birbirlerinden haberdar parçalarını sorgulayan bilimin adıdır.
devamını gör...
bilimin insanı yarı yolda bırakacağını bile bile kesin hüküm içeren bir lafa imza atmıştır. seküler bilim tanrı'yı bilimden atmış olabilir ama bundan 100 sene önce bugün güldükleri bir çok şeye inanıyorlardı. bilim devamlı geliştiğinden gün olur da bu söyledikleri de bilim çöplüğünde yerini alırsa "bir hawking vardı, tanrıyı bilimden atmaya çalışmıştı." diyebiliriz.
devamını gör...
10 yıl sonra 'pardon tanrı varmış' demeyeceğini bilebilir misiniz? daha önce tanrı kavramını kabul ediyordu.. kuracağı ya da kurduğu derneğe money ihtiyacından olsa gerek böyle bir polemik onun eskimiş ünvanını yeniden parlatabilir.. kitap satışlarında patlama olur mu bilemem.
devamını gör...
ilk başlarda tanrının zekasından yararlanmamız gerekir derken şimdiki kitabında ateizmin doruklarına doğru uçuş gerçekleştirmiş fizik kurallarını yıkar bir dengesizliğe sahip fizikçi.
devamını gör...
guardian gazetesine verdiği özel röportajda ahiret hakkında "peri masalı" ifadesini kullanmış.

habere göre "insanları ölümden sonra hayat ya da cennetin beklediği inancının, ölümden korkan insanlar için peri masalı olduğunu" söylemiş.

elbette "ahiret inancı" bazıları için bir masaldan ibarettir. ahiret inancının fiziğin konusu olmadığını biliyoruz. bu ve benzeri arkadaşlara sadece bekle ve gör diyebiliriz. özellikle ve şiddetle 'ispat' istiyorlarsa "ölümü isteyin" şeklinde bir tavsiyemiz de olabilir.

devamını gör...
ahiret metafizik işidir. bu adam fizikçi. üstelik daha kıçındaki boku silemiyor, söylediği cümlelere bak. insan acizliğini gördükçe rabbine sarılır, bu adam çaresizleştikçe şeytanlaşıyor. ah be azazil ve sen nefis ne kadar gaddar ve pervasızsınız.
devamını gör...
hawking, "zamanda yolculuk" için 'gelecekten gelen kim var? hiç onlardan gördük mü?' demişti. åžimdi de "cennet yok" diyor, peki soruyorum sana ölüp de tekrar mı dirildin?

(bkz: çakma fizikçi)
devamını gör...
8 ocak 1942 oxford doğumlu ingiliz evrenbilimci .

--- alıntı ---

babasının tıpla ilgilenmesini istemesine karşın, o matematiği seviyordu. fakat okulun matematik bölümü mevcut değildi. bu yüzden onun yerine fizik okumaya başladı. üç yıl sonra doğa bilimlerinde birinci sınıf onur madalyasıyla ödüllendirildi.

hawking daha sonra kozmoloji (evrenbilim) üzerine çalışmak üzere cambridge'e gitti. o zamanlar oxford'da evren bilimi üzerine çalışma yoktu. cambridge'de danışman olarak fred hoyle'u istemesine karşın dennis sciama atanmıştı. doktorasını aldıktan sonra ilk önce araştırma asistanı, daha sonra gonville and caius college'de profesör asistanı oldu. 1973'de gökbilim enstitüsünden ayrıldıktan sonra hawking uygulamalı matematik ve kuramsal fizik bölümüne geçti. 1979'dan sonra matematik bölümünde lucasian profesörü oldu. bu profesörlük 1663 yılında üniversite parlemento üyesi olan henry lucas tarafından kurulmuştu. ilk olarak isaac barrow sonra 1669'da isaac newton'a verilmişti.

--- alıntı ---

devamını gör...
" cennet'in ölümden korkan insanlar için bir peri masalından ibaret olduğu "nu açıklamış * adamın şimdiki yaşama şekli:
--- alıntı ---

stephen hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan amyotrofik lateral skleroz( als ) hastalığına yakalandı. motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti. ünlü bilim adamı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor.

--- alıntı ---

haketmiş mi?

(bkz: tövbe tövbe)

devamını gör...
"there is no heaven; it's a fairy story" demiş kısaca. çok da yeni bir şey söylememiş*.
devamını gör...
bu adam da ilyas salman gibi, cektigi acilarin karsisinda isyanlara burunmus.
kafasi herseye basiyor da yaratici'ya kafa tutulamacagina basmiyor. yazik...
devamını gör...
az evvel yan tarafta başlığını görünce "lan yoksa öldü mü?" diye kendi kendime sorduğum biliminsanı
devamını gör...
şöyle bir cümle sarfetmiş:

'her şeyin nasıl başladığını anlayabilmek için evrenin dışında bir güç aramaya çalışmamalıyız.'

devamını gör...
eşinden dayak yediği için büsbütün inancını yitirmiş fizikçi. halbuse eşi şefkat gösterseydi bu kadar isyankar olmazdı. yazık.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar