stratejik plan

1. (Tematik)
stratejik planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişŸinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğŸini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşŸkil eder. bu anlamda paydaşŸların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşŸlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. belediye kanunuyla belediyelerin stratejik plan yapma zorunluluğŸu vardır.
devamını gör...
2. (Tematik)
genelde yapılması mecburi olan, kurumlarda hep bir kişinin üstüne kalan ve birbilerinden çalarak -hadi kopya çekerek diyelim- gelişigüzel hazırladıkları, aslında çok büyük öneme sahip kısa ve uzun vadede yapılabilen plandır.
devamını gör...
3. (Tematik)
milli eğitimin ilköğretimlerde de zorunlu hale getirdiği plan. önümüzdeki beş yılda kaç arpa boyu yol gideceğemizi bilmemize yarayacak. soracaklar adama, getir bakalım hedefin neydi, ne kadarını yapabildin?
devamını gör...
4. (Tematik)
önceden belirlenmiş politika çerçevesinde kalarak hedef, amaç ve öncelikler doğrultusunda, elde mevcut tüm imkan ve kaynakları zamanında, hızlı ve etkili kullanabilmeyi amaçlayan temel yaklaşımı ifade eder.
devamını gör...
yapılması mecburi olan 5 yıllık planlar. kurumun amaçlarını ve hedeflerini genellikle içerir ve çoğunlukla kağıt üzerinde kalır her şey. en azından devlet kurumlarının çoğunda durum böyle.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar