hala vahdettini savunanlara gelsin, vahdettinin kendi ağzından amerikadan yardım dilenmesi:

amerika cemahir-i müttefikiye reisi mösyo coolidge cenablarına
siyasi olayların ve gelişmelerin tüm iç yüzünü, hangi nedenlerden
dolayı saltanat merkezimi geçici bir süre için terk etmek zorunda kaldığımı
biliyorsunuz. bu konuda ayrıntılı bilgi sunmayı gereksiz görüyorum.
bu süresiz uzaklaşmamın, babadan kalma sahip olduğum saltanat ve
hilafet makamından vazgeçtiğim anlamına gelmeyeceği açıktır. ankara
meclisi gibi bir isyancı fitnenin bu konuda alacağı tüm kararların geçersiz
olacağını bildiririm. şöyle ki; islam hilafetinin osmanlı saltanatından
soyutlanması ve ayrılması ve hilafetin tümüyle kaldırılması dini, kavmiyeti,
vatanı belirsiz ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir
şer zümresinin kısmen zorla ve kısmen bilgisizlik ve gafletle yönlendirdiği
beş-altı milyonluk türk kavminin yetki alanı içinde değildir. bu ancak tüm
islam dünyasınca atanan uzman kişilerden oluşan bir meclisin toplanması ve
tüm din bilginlerinin ortak kararı ile çözümlenecek büyük bir evrensel
sorundur.
islam bilginlerinin bildiği üzere şeriata aykırı kararlar herhangi
makamdan olursa olsun sonuçsuz kalmaya mahkumdur. bundan başka bu
durumun, içinde bulunulan koşullarda islam dünyasında sonuçları pek
vahim olabilecek büyük bir heyecana yol açacaktır. ayrıca gelişmiş ülkelerin
iç güvenliklerine de büyük bir etki yapacaktır.
hanedanımın ileri gelenleri aleyhinde ankara meclisi tarafindan kabul
edilen sürgün ve kovma, emlakine ve bireysel mallarına el koyma gibi haksız
kararları hanedanım bireylerini, insan ve kişilik haklarından soyutlar
mahiyettedir. bu konuda yüce kişiliğiniz ve cumhuriyet hükümetiniz
tarafindan olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli
sayacağımı açıklamaya gerek yoktur.
bu vesile ile sağlıklı olmanızı yüce haktan niyaz eylerim.
13 mart 1924
mehmed vahideddin

not: birçok noktaya değinilmiş aşağıdaki entrylerde ancak mektupta geçen şu kısma dikkat çekmek istiyorum. "hangi nedenlerden dolayı saltanat merkezimi geçici bir süre için terk etmek zorunda kaldığımı biliyorsunuz"

burada vahdettin türkiyeden kaçışını muhtemelen yeni kurulan türkiye cumhuriyetinin hayrına olmayacak bir plan çerçevesinde "geçici" olarak yaptığını söylemiş. geriye dönüş planı varsa ne olarak dönmeyi planlıyordu acaba?

buradan
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar