sümerce

güney mezopotamya'da m.ö. 4000'den m.ö. 2000'li yıllara kadar konuşulmuş bir dildir. bazı dilbilimciler türkçe, macarca gibi ural altay dilleriyle arasında bir ilgi olduğunu söylemişlerdir. türkçe sondan eklemeli bir dil olup, sümercede ön ekler de bulunmaktadır. yine de benzemelerin ardı arkası kesilmiyor. osman nedim tuna türkçe ile sümercede 168 kelimenin ortak olduğunu tespit etmiştir. bir kaç örnek verecek olursak :

sümerce ==== ==== eski türkçe

mae, men (ben) ===== men(ben)
di (konuşmak) ==== = ti- (demek)
dingir (tanrı) ==== = tengri (tanrı)
gud (öküz) ===== ud (öküz)
devamını gör...
sümerlerin ana dili. güney mezopotamya'da m.ö. 4000 yılında konuşuluyordu. m.ö. 2000'li yılların başlarında yerini konuşma dili olarak akatça'ya bıraktı; ancak mezopotamyada m.s. 1. yüzyıla kadar kutsal, şölensel, edebi ve bilimsel bir dil olarak kullanılmaya devam etti. daha sonra ise bu dil 19. yüzyıla kadar unutuldu. mezopotamyada konuşulan diğer dillerin aksine sümerce, izole diller sınıfındaydı ve döneminin ve çevresinin diğer tarihi dillerinden olan ve her ikisi de semitik dillerden olan babilce ile asurca'dan oluşan akatça'dan bile farklıydı.

türkçe ile de bağlantısı olduğu yönünde iddialar her zaman dile getirilmiştir.
devamını gör...
türkçe ile herhangi bir elde tutulur bağlantısı olmamakla birlikte, benzeri yönde iddialar filolojik olarak daima geçersiz bulunmuştur.

yazma sebebim bunu söylemek olmamakla birlikte, hızlıca konuya atlamak isterim; sümerce eklemeli bir dil midir?

kelime, belki de gramerin en temel öğesidir. gramerin iki gelensek alanı da, bir şekilde kelimeyi merkezde tutarlar; morfoloji kelimelerin iç yapılarıyla ilgilenirken, sözdizimi kelimelerin nasıl daha büyük gruplar haline konduğunu inceler: cümleler, ifadeler ve maddeler. dolayısıyla, sümer gramerini tartışmaya başlayacaksak, başlangıç noktamız kelimeler olmalıdır.

sümerologlar sümerce'yi sıklıkla eklemeli bir dil olarak tarif ederler(ekler sona gelir), bunu ilk yapan bin dokuz yüz on dört'de poebel idi ve üzerinden yüz yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, hala alan içinde destek görmeye devam etmektedir. ancak "eklemeli dil" terimi günümüzde fazlasıyla değişmiştir, modern bir makalede kullanılan "eklemeli dil" terimi ile poebel'in kullandığı terim arasında devasa bir fark vardır.

...tembel homeros sonradan devam etme isteğiyle masasını terk etmiştir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.