sümerler

kökenleri aslında türk olan ancak bu tüm dünya tarihçileri tarafından doğŸal olarak reddedilen, m.ö. 4000 dolaylarında mezopotamya'da kurulmuşŸ ve tüm medeniyetere beşŸiklik etmişŸ millettir. günümüze ait hemen her buluşŸun temelinde sümerler vardır.
devamını gör...
sık sık rüyalarıma girip mızrak saldırılarına maruz bırakan, canımı zor kurtardığım millettir. ayrıca ilk hukuk devletidirler diye bir bilgi kırıntısı kalmış bende.
devamını gör...
eklemeli bir dile sahip brakisefal kafatası yapısı olan bir halk.

eklemeli dillere sahip halklara baktığımızda; türkler, moğollar, koreliler, macarları görüyoruz.

brakisefal kafatası yapısına sahip halkar ise türkler, ermeniler, gürcüler, boşnaklar ve avrupa içinde etnik yapıyla paralellik göstermeyen bir kısım dağınık ahali. (yani isviçrelilerin bir kısmı, almanların bir kısmı ama ne isviçrelilerin ne almanları tamamı değil)

bu iki kümenin kesişimi türklerdir. örneğin bazı hun soylularının mezarları açılıdığında dolikosefal oldukları görülüp bunların türk değil tunguz (veya mogol) olduğuna hükmedilir. türklerin ayırt edici özelliği (hele ki milattan önceki yüzyıllarda) brakisefal kafatası yapısıdır.

sözün özü sümerler türktür...
devamını gör...
ibrahimi dinlerin temelini atmış medeniyet.dilleri altaic dillerle benzerlik gösterir ama türk oldukları falan yok..yani daha kesin bişey yok.
devamını gör...
bu kalitede bir sözlükte neden başlığı olmasın bu toplumun.

olsun.

önce viki-pıştır.

"sümer, sümerliler, m.ö. 3500 - m.ö. 2000 yılları arasında güney irak'ta (mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet.

mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini sümerliler atmıştır. ayrıca yazı ve astronomi de ilk kez mezopotamya'da sümerlilerde ortaya çıkmıştır. genel kanı sümerlilerin çağdaşı olan halklarla yakın etkileşimi sonucu benzerliklerin olduğu yönündedir.

sümerler sami bir millet olmalarına rağmen, sümer devleti sami olmayan bir topluluk tarafından kurulmuştur.

mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan sümerlilerdir. gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum sümerlilerdir. "yaratılış" ve "tufan"a ilk kez sümerlilerde rastlanır. sümer döneminde 21'i büyük olan yaklaşık 35 büyük şehir ve kasaba vardı. bunlar arasında kiş, nippur, zabalam, umma, lagaş, eridu, uruk ve ur sayılabilir.
"

bunların medeniyetteki rolü, pek büyüktür.
devamını gör...
medeniyetin temelini sümerliler atmıştır.halkının sami olmasına rağmen sami olmayan sami olmayan topluluk tarafında kurulmuştur.bazı tarih araştırmacıları türk olduklarını iddia eder.
devamını gör...
rahipler tarafından idare ve sevk edinilen dünyadaki bütün kötülüklerin firavun mısırıyla birlikte egemenliğin,ağababası. kapitaliz, emperyalizm, ataerkil toplum, köle ticareti, kadın ticareti, uyuşturucu ticareti vs. bütün melanetlerin çıkış kaynağı. adıda ilk medeniyet...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar