taşlıcalı yahya bey

16. asır osmanlı şŸiirinin önde gelen temsilcilerinden olup divan ve hamse sahibi, mesnevi sanatkarı birinci sınıf bir şŸairdir. fuzã»lã®'den sonra yüzyılın en üstün mesnevi sanatkarı sayılır.

yahya bey kuvvetli bir divan şŸairi olmakla birlikte türk edebiyatı'ndaki asıl yeri mesnevi sahasındaki ustalığŸı dolayısıyladır. bu taşŸralı şŸairin bir başŸka özelliğŸi de sadece mesnevilerinde değŸil kaside ve gazellerinde de sade ve temiz bir dil kullanmışŸ olmasıdır.

yahya bey beşŸ mesnevi yazarak bir hamse sahibi olmaya çalışŸmışŸ ve bu idealine ulaşŸmışŸtır. divan edebiyatı'nda büyük iran mesnevicisi nizã¢mã®'den beri beşŸ mesnevi sahibi olmak klasik doğŸu romancılığŸının en sevgili ideallerindendir.

http://www.tutunamayanlar.n...
devamını gör...
16. asır osmanlı şiirinin önde gelen temsilcilerinden olup divan ve hamse sahibi, mesnevi sanatkarı birinci sınıf bir şairdir. fuzã»lã®'den sonra yüzyılın en üstün mesnevi sanatkarı sayılır.

yahya bey kuvvetli bir divan şairi olmakla birlikte türk edebiyatı'ndaki asıl yeri mesnevi sahasındaki ustalığı dolayısıyladır. bu taşralı şairin bir başka özelliği de sadece mesnevilerinde değil kaside ve gazellerinde de sade ve temiz bir dil kullanmış olmasıdır.

yahya bey beş mesnevi yazarak bir hamse sahibi olmaya çalışmış ve bu idealine ulaşmıştır. divan edebiyatı'nda büyük iran mesnevicisi nizâmã®'den beri beş mesnevi sahibi olmak klasik doğu romancılığının en sevgili ideallerindendir.

http://www.tutunamayanlar.n...
devamını gör...
ne sağ olmak murâdımdır ne ölmekten kaçar cânım
cihânda hasta-i aşk olalı bir hoşça hâlim var

tamamı beş beyitli olan bir gazelinin ikinci beytidir.
devamını gör...
16. yüzyılda yaşamış, kanunî döneminin usta şairlerinden bir şairimiz.

gazel

dâr-ı dünyâ delü gönlüm gibi vîrân olsa
ne cihân olsa ne cân olsa ne hicrân olsa

kâşki sevdüğümi sevse kamu halk-ı cihân
sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa

bir demür tağı delüp boynına almak gibidür
her kişi âşık olurdı eger âsân olsa

şâdmânam gam-ı yâr ile sevinmez bu kadar
bir gedâ cümle cihân mülkine sultân olsa

cân atar karşu çıkar izzet eder ey yahyâ
hançer-i dilber ile bir çıkışur cân olsadevamını gör...
şeyhülislam yahya efendi ile karıştırılmaması gereken muhterem.

ganîdir aşk ile gönlüm ne mülküm ne menâlim var
ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlim var

ne sağ olmak murâdımdır ne ölmekten kaçar cânım
cihânda hasta-i aşk olalı bir hoşça hâlim var

ben ol hayrân-ı aşkım ki yitirdim akl u idrâki
ne âlemden haberdâram ne kendimden hayâlim var

ne meyl-i külbe-i ahzân ne seyr-i sohbet-i yârân
ne ta’n-ı zâhid-i nâdân ne ceng ü ne cidâlim var

cihân fânidir ey yahyâ hüvel-hayyü hüvel-bâkî
değişmem atlas-ı çarha benim bir köhne şâlım var

yani diyor ki,
her şey fânî ölüm ani. bâkî olan yalnız Allah. aşkmış, sevgiliymiş bırakın bu işleri, rızayı kazanmaya bakın. canım taşlıcalı.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar