teberrük

pinti insanlarin ikramlari icin kullanilir genelde.
sacma sapan bir sey olsa bile, ye ye teberriktir* denildigine sahit oldum defalarca.
devamını gör...
münakaşaya açık bir mesele değildir..sahih sünnet ile sabittir biiznillah

resulullah’in teri ile teberrük

enes b. mâlik radıyallahu anh şöyle buyurmuştur:
resã»lullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmü süleym radıyallahu anhâ’nın evine girer o yokken yatağında uyurdu. bir gün yine gelerek onun yatağında uyudu.
ümmü süleym radıyallahu anhâ’ya: “işte peygamber senin evinde, yatağının üzerinde uyudu.” denildiğinde, ümmü süleym radıyallahu anh hemen geldi. resã»lullah sallallahu aleyhi ve sellem terlemiş, teri yatağın üzerindeki bir deri parçasına toplanmıştı.
derhal çantasını açarak bu teri kurulamağa ve onu kavanozuna sıkmaya başladı. o sırada resã»lullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıp:
— “ey ümmü süleym! ne yapıyorsun?” diye sordu. o:
—“ya resã»lallah! çocuklarımız için bunun bereketini umuyoruz” dedi. bunun üzerine resã»lullah sallallahu aleyhi ve sellem:
—“isabetettin!”buyurdular.
(müslim “fezâil” 22, (no: 2331/84, 4/1815).)

diğer bir rivâyette ise ümmü süleym radıyallahu anhâ bu soruya:
— “bu senin terindir, onu kokumuza katıyoruz. o, kokuların en güzellerindendir.” diye cevap verdi.
(müslim, fazâil: 22, (no: 2331, 4/1815).

bu sahih rivâyetten anlaşıldığına göre, resã»lullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmü süleym (radıyallahu anhâ)’nın yaptığını görmüş ve uygun bulmuştur. ümmü süleym validemizin resã»lullah sallallahu aleyhi ve sellem’in terini bir rivâyette kokusu için, diğer bir sözünde ise bereket için toplaması arasında bir muaraza (çelişki) yoktur. zira bu sözler ümmü süleym validemizin bu işi, iki maksatla da yaptığı şeklinde yorumlanabilir
(ibn hacer, fethu’l-barã®, xi, 7
imâm şâfiã®â€™nin talebelerinden olan rabã® b. süleyman anlatır:

“bir gün imâm şâfiã® bana; rabã® bu mektup al, ahmed b. hanbel’e götür ve cevabını bana getir.” dedi.
ben mektubu ahmed b. hanbele götürdüm. ahmed b. hanbel mektubu okuduktan sonra çok sevindi. ahmed b. hanbel üzerindeki gömleği çıkarıp bana hediye etti. mektubun cevabını imâm şâfiã®â€™ye getirdim. imâm şâfiã® bana: sana hediye edilen gömleği alıp, seni üzmek istemeyiz. ancak, hiç olmazsa onu bir suya batır ve o suyu bize ver ki, biz de o gömleğin bereketine böylece ortak olalım, dedi.

[ibnü’l-cevzã®, menâkıbü’l-imâm ahmed b. hanbel, s. 609-610.]


molla aliyyü’l kari diyor ki.: imam şafii bağdatda iken imam ahmedin içinde işkence yapıldığı çamaşırını istemiş ,imam ahmed de ona gömleğini göndermişdir.imam şafii gömleğini alınca suyun içine koymuş ıslatmış ve onun suyuyla bereketlenmek üzere içmişdir.bu ise imam ahmedin menkıbesi için büyük bir şerefdir.

[siyerü â‘lam-in nübela, c.11 s.213-232 şerh-i mişkat, iì‡smail çetin k.s cilt 1, sayfa: 287]


ebu hureyre radıyallahu anh, hazreti hasan radıyallahu anh’ın göbeğini açarak, resã»lullah’ın öptüğü yerden öpmesine müsaade etmesini rica etmiş ve öpmüştür. sabit bünânã® de hazreti enes (radıyallahu anh)’in elini öpmeden bırakmaz ve: “bu el, resã»lullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın elini tutmuştur” dermiş.

[ibrahim canan, kutub-i sitte tercüme ve şerhi, akçağ yayınları:
devamını gör...
tan?m: bereketlendirilen, kutsanan...

#4440539">#4440539 münaka?aya aç?yorum müsadenizle...

yahu karde?im, peygamberimizin ne anlatmaya çal??t???na, ömrünü ne ile harcad???na, ümmeti için titreyen güzel kalbine hiç u?ramadan, tükürü?ünü terini s?k?p saklama gayretine giri?ilmesinde art?k gerçekten art niyet görmekteyim.

art?k ?öyle bir ?izofreni geli?tirdim siz demeden ben yafatm? koyay?m en ba?tan...

bir tak?m kötü niyetli yahudi art?klar? ki kendilerine güzel peygamberim münaf?k demekteydi. sa?l???nda beceremedikleri dinin içerisine kabala benzeri hurafeler soku?turma gayretlerini daha onun ölümü duyulur duyulmaz ba?latm?? olmal?lar. sa?l???nda izin vermedi?i, bütün gayretiyle engel olmaya çal??t??? kulaktan dolma müslümanl?k olgusu o ölür ölmez harekete geçti.

fitne fücur yuvas? dindar görünen yahudi kabalistleri, güya çok seviyor göründükleri islam dinine alenen kar?? ç?kacak cesareti gösteremediler. biz ne yapsak da bu gittikçe büyüyen bir ç??a dönü?en islam dininden insanlar? uzak k?lsak diye karalar ba?lad?lar... e ak?ll? da bu malum ki?iler... bakt?lar olmuyor din alm?? ba??n? k?talara yay?lm??, kar?? ç?ksan faydas? yok. en güzeli içeriye s?zal?m, nerede bir güzellik görsek hurafeyle doldural?m. isa'n?n dinine yapt???m?z uygulama i?e yaram??t?. ayn?n? ?imdi de yapal?m dediler.

isa'n?n getirdi?i kitab?, zamanla isa'n?n hayat hikayesiyle doldurdular. dediler ki bunu muhammed'in dinine de yapal?m. *

kur'an yalan söylüyor diyemediler, dediler ki kur'an a herkes el süremez, sürmemeli... uzak tutman?n en güzel yolu sonsuz bir sayg? göstermekti. kar??s?nda e?ilircesine sayg? gösterdiler... ayn? dü?ünceyle peygambere de ayn?n? lay?k gördüler. yapt??? her hareketi kutsal addettiler, zamanlar üstü anlay???n?, arap toplumuna s?k??t?rd?lar, tükürü?ünü kutsay?p mucizevi dediler.

tekrar söylüyorum, orada tan?k de?ildim bütün bunlar olurken... ?izofrenik uydurmalar diyin geçin dilerseniz. ama tükürü?ün bereketi gibi bir din anlay???na biat etmemi de beklemeyin...
devamını gör...
bereketlenme, manen istifade etme, faydalanma. ebu hanife ile teberrük ediyorum.

her gün mezarını ziyaret ediyorum. zor bir durumda kalınca, onun kabrine gidip iki rek'at namaz kılarım. Allahü tealaya yalvarırım. dileğimi verir. (imam-ı şafii)

imam-ı rabbani hazretlerinin mektubatını teberrük niyeti ile her gün okumalıdır. çünkü insan farkına varmadan kalbden dünya sevgisini çıkarır. (abdullah-ı dehlevi ve abdülhakim arvasi)

*
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar